ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             ทีมนักวิจัยศึกษาข้อมูลจากการสำรวจประชากรของชาติต่างๆ ในยุโรป 9 ชาติด้วยกัน ได้เห็นเค้าว่า ศาสนาในชาติเหล่านั้นกำลังมุ่งไปสู่ความดับสูญ
             จากข้อมูลได้สะท้อนให้เห็นของคำตอบว่า (ตนเอง) ไม่เกี่ยวพันกับศาสนาใด เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสาเหตุทางสังคมต่างๆที่อยู่เบื้องหลัง
             คณะนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลของออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ย้อนหลังลงไปเกือบ 1 ศตวรรษ
             ดร.ริชาร์ เวียเนอร์ แห่งบรรษัทวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "ชาติประชาธิปไตยในปัจจุบันจำนวนมาก มีแนวโน้มที่พลเมืองต่างแสดงตนว่า ไม่ได้เกี่ยวพันกับศาสนาใด ในเนเธอร์แลนด์จำนวนคนเหล่านั้นมีสูงถึงร้อยละ 40 และมากที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งสูงถึงร้อยละ 60" และสรุปว่า "เมื่อรวมกันทุกชาติแล้ว มันชี้ให้เห็นว่าศาสนาในชาติเหล่านั้นกำลังบ่ายหัวลงสู่ความดับสูญ".

ที่มา:http://www.thairath.co.th/content/edu/158445 (25/03/54)

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก