ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

            อาจารย์ มมร.แฉ"วัดพระธรรมกาย"เร่งชำระพระไตรปิฎก แก้ ′อนัตตา′เป็น′อัตตา′ หวั่นทำพระพุทธศาสนาเสียหาย  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พระอนิลมาน ธมมสากิโย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่าเมื่อเร็วๆ นี้ มีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นเพื่อนกับอาตมาเล่าให้ฟังว่า ขณะนี้วัดพระธรรมกายกำลังเร่งดำเนินการโครงการชำระพระไตรปิฎก โดยนำนักวิชาการที่เชี่ยวชาญภาษาบาลีจากประเทศต่างๆ อาทิ ศรีลังกา พม่า จำนวน 12 คน มาร่วมโครงการชำระพระไตรปิฎก พร้อมให้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนๆ ละประมาณ 15,000 บาท และให้กินอยู่ฟรี  
            "เบื้องต้นทราบว่า จะแก้ไขเรื่องไตรลักษณ์ “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” มาเป็น “อนิจจัง ทุกขัง อัตตา” ซึ่งคำว่า "อนัตตา" หมายความว่า ไม่ใช่ตัวตน ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ส่วน “อัตตา” หมายความว่า ตัวตน ความเที่ยงแท้แน่นอน เนื่องจากธรรมกายเน้นวัตถุนิยม ใครทำบุญมากจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเร็วขึ้น และได้เห็นสวรรค์มากกว่าคนอื่น ประกอบกับพุทธศาสนิกชนยุคปัจจุบันบางคนนับถือพระพุทธศาสนาเพียงแค่เปลือก คือทำบุญหวังผล ชอบสิ่งสวยงาม เห็นพระบางรูปผิวพรรณเปล่งปลั่งก็เชื่อว่าได้บรรลุธรรม " พระอนิลมานกล่าว และว่า หากวัดพระธรรมกายทำสำเร็จ จะเกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ทราบว่าคณะสงฆ์ไทยจะทราบหรือไม่  
            ด้านคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มมร. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้วัดพระธรรมกายยังมุ่งที่จะพัฒนาการศึกษาของตัวเองด้วย ขณะนี้ทราบว่า มีการจดทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมกายที่อยู่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาแล้วด้วย และวัดพระธรรมกายกำลังจะเข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสน์ศึกษา (โอซีบีเอส) ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษด้วย โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล และมหาเถรสมาคม (มส.) ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยตั้งกองทุนเพื่อตำแหน่งอาจารย์ที่ทำการสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยจะใช้ชื่อตำแหน่งว่า “ ตำแหน่งอาจารย์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ของไทย ”ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
            พระอนิลมานกล่าวด้วยว่า นายริชาร์ด กอมบริช นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เถรวาท มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งเป็นผู้ที่คอยประสานงาน และดูแลการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เป็นห่วงว่าการสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดจะหมดไป เพราะตัวนายริชาร์ดก็อายุมากแล้ว แต่ทางประเทศไทยกลับยังไม่มีการจัดงบประมาณมาดำเนินการศูนย์นี้เลย นายริชาร์ดจึงขอความช่วยเหลือไปยังลูกศิษย์ที่เคยสอน โดยมีอยู่ 1 คน ทำงานที่วัดพระธรรมกาย บอกว่าวัดพระธรรมกายพร้อมที่จะสนับสนุน โดยทางนายริชาร์ด กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1300796317&grpid=00&catid=&subcatid=

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก