ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

            ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)จับพระต่างด้าว ทั้งพม่า, เขมร, ศรีลังกา,ลาว และเวียดนาม รวม 311 รูป ไม่มีพาสปอร์ตเข้ามาเรียนหนังสือในไทย  (17มี.ค.) เวลา 04.00 น. พ.ต.อ.ชาติชาย เอี่ยมแสง รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำกำลังเข้าตรวจภายในวัดตะล่อม ถ.แยกบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ เบื้องต้นพบพระสงฆ์ที่เป็นพระต่างชาติ จำนวน 311 รูป ประกอบด้วย สัญชาติพม่า, เขมร ,ศรีลังกา, ลาว และ เวียดนาม สำหรับการเข้าตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากชาวบ้านละแวกดังกล่าวได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า ภายในวัดดังกล่าวมีพระสงฆ์จำนวนมากอาศัยอยู่ และมีการออกบิณฑบาตรช่วงเวลาประมาณ 09.00-10.00 น.ของทุกวัน ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงทำการประสานไปยังสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองให้เข้ามาตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่ามีพระสงฆ์ สัญชาติ พม่า 12 รูป และเณร 1 รูป  ที่ไม่มีพาสปอร์ต ซึ่งจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ
            ขณะที่ พระมหาบุญถึง ชุติน ธิโร เจ้าอาวาสวัดตะล่อม เปิดเผยว่า ในฐานะเจ้าอาวาสและยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งไทยเป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาในเขตเอเซีย มีทั้งหมด 85 ประเทศ โดยไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งพร้อมที่จะรับพระสงฆ์จากทุกประเทศเข้ามาเรียนหนังสือ ตั้งแต่ระดับมัธยม ถึงระดับปริญญาตรี  ซึ่งทางวัดได้ทำการจัดที่พักอาศัยให้กับพระสงฆ์ที่เข้ามาเรียนหนังสือดังกล่าว โดยมีการจัดแบ่งการดูแลออกไปเป็นส่วนๆ
            "ยอมรับว่าสถานที่ของวัดค่อนข้างคับแคบ ซึ่งจะต้องแบ่งกันพัก แบ่งกันอาศัย ทางวัดเองได้รับการร้องเรียนว่ามีพระกัมพูชาบางรูป ออกไปบิณฑบาตร เวลา 09.00-12.00น.  ซึ่งถือเป็นประเพณีของกัมพูชา ที่พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตรตอนสาย เข้าใจพระสงฆ์บางรูปเพิ่งเข้ามาพักในไทยอาจยังปรับตัวไม่ได้ ทางวัดได้มีการเตือนและห้าม พร้อมกับระบุว่าเวลาบิณฑบาตรควรจะเป็น 06.00-08.00 น. " พระมหาบุญถึงกล่าว
            พระมหาบุญถึง กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการดูแลบางครั้งอาจดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้ยังมีพระสงฆ์บางรูปออกไปบิณฑบาตรในเวลาที่ไม่เหมาะสม ทำให้ชาวบ้านร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งพระสงฆ์บางรูปเป็นการเข้ามาท่องเที่ยว แต่ไม่ว่าจะมาเรียนหรือท่องเที่ยว ทางวัดจะมีการตรวจพาสปอร์ต และใบสุทธิของพระสงฆ์ทุกรูป ซึ่งพระสงฆ์ที่เดินทางเข้ามาของแต่ละประเทศจะมีหัวหน้าของแต่ละประเทศคอยดูแลในเรื่องวินัย ซึ่งถ้าเป็นความผิดเล็กน้อยก็จะสามารถดำเนินการจัดการทันที แต่ถ้าหากเป็นเรื่องใหญ่ จะต้องส่งเรื่องให้กับทางเจ้าอาวาสเป็นผู้ตัดสินใจว่า สมควรจะเรียนต่อ หรือพักต่อหรือไม่อย่างไร


http://www.komchadluek.net/detail/20110317/91851/

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก