ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

มงคลชีวิตประสิทธิ์พร 

                มีเงินทองเต็มบ้าน     สู้มีลูกหลานดีไม่ได้

                มีพระไม่ดีเต็มวัด       สู้พระปฏฺิบัติรูปเดียวไม่ได้

                มีเหรียญเต็มอก         กันตกนรกไม่ได้

                มีลูกหลานชั่ว            น่ากลัวกว่าผู้ร้าย

                มีครูประพฤติชั่ว         น่ากลัวกว่ายาบ้า

                ยอมรับสารภาพผิด    ดีกว่าคิดแก้ตัว

                ให้อภัยซึ่งกันและกัน  ดีกว่าผูกพันด้วยความโกรธ

                                        พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์  กุสโล) 
                                อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

 

ที่มา:พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์  กุสโล), มงคลชีวิตประสิทธิ์พร ประจำปีพุทธศํักราช 2541,เชียงใหม่,2551.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก