ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลาในการสอบของนักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นนวกะซึ่งกำหนดสอบวันแรกในวันอาทิตย์  สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม จึงกำหนดให้มีการสอบสนามวัด ก่อนจะเข้าสอบในสนามจริง นักเรียนศึกษามาหลายเดือนถึงเวลาเข้าสนามสอบจริงจะได้มีความพร้อม  การศึกษาต้องค่อยเป็นค่อยไปใจร้อนไม่ได้เหมือนกับกล้วยไม้ที่ต้องรอเวลาอันเหมาะสมจึงจะออกดอกอันสวยงามให้ได้ชม ดังที่มีบทกลอนตอนหนึ่งว่า “กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใด การศึกษาก็เป็นไปฉันนั้น”
         กองธรรมสนามหลวงซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาของคณะสงฆ์แผนกนักธรรม ได้กำหนดให้มีการสอบนักธรรมสนามหลวงชั้นตรีในช่วงวันที่ 13-16 ตุลาคม 2556 นี้ สามวันก่อนออกพรรษา นัยว่าเพื่อเปิดโอกาสให้พระนวกะหรือพระบวชใหม่ได้มีโอกาสได้เข้าสอบนักธรรม เพราะพระบวชใหม่ส่วนหนึ่งมักจะมีเวลาในการศึกษาจำกัด บางคนลางานเพื่ออุปสมบทได้เพียงสามเดือน พอออกพรรษาก็ต้องรีบลาสิกขาเพื่อที่จะได้กลับเข้าไปทำงานในตำแหน่งเดิมต่อไปได้  ส่วนการสอบนักธรรมในอดีตกำหนดให้มีการสอบประมาณหลังวันลอยกระทง ซึ่งพระบวชใหม่ขาดโอกาสในการสอบ  ดังนั้นจึงมีนโยบายใหม่กำหนดให้สอบในช่วงเข้าพรรษา สอบก่อนออกพรรษา เพื่อพระบวชใหม่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ส่วนนักธรรมชั้นโทและเอก ยังสอบตามกำหนดเดิม
 
         นักเรียนนักธรรมชั้นตรีเริ่มเรียนมาตั้งแต่เข้าพรรษา เรียนอย่างเต็มที่เท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยให้ ก่อนเข้าสอบสนามจริง สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการามจึงกำหนดให้มีการสอบสนามวัด เพื่อที่จะได้รู้ว่านักเรียนมีความพร้อมเพียงใด มีโอกาสที่จะสอบผ่านมากน้อยแค่ไหน 
         เริ่มสอบวันแรกในขณะที่นักเรียนกำลังทำข้อสอบอย่างเอาจริง บางคนกำลังใช้สมองคิดหาคำตอบอย่างหนัก บรรยากาศเริ่มตึงเครียด ห้องสอบทั้งห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงพัดลมเพดานที่เก่าเต็มทีส่งเสียงครางเบาๆเหมือนคนป่วยหนักที่กำลังจะสิ้นใจ ส่วนกรรมการซึ่งก็คือคณาจารย์ที่สอนนักเรียนเหล่านั้นมาตลอดพรรษา ในวันสอบไม่มีโอกาสได้บอกกล่าวอะไรได้  ในบรรยายกาศที่เงียบสงัดนั้น พลันก็มีเสียงดังมาจากสามเณรน้อยรูปหนึ่งที่เดินเข้าห้องสอบมาและเอ่ยปากขึ้นในท่ามกลางความเงียบว่า “หลวงพ่อครับผมขอข้อสอบด้วย ผมอยากสอบ” พระภิกษุสามเณรทุกรูป ทั้งนักเรียนและกรรมการต่างก็หันไปมองสามเณรน้อยต้นเสียงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย
 
         อาจารย์ใหญ่ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ภวังแห่งความง่วงก็พลันสะดุ้งตื่นขึ้นมาใบบัดดล รีบลุกจากเก้าอี้เดินไปจูงแขนสามเณรน้อยรูปนั้นมานั่งข้างๆและเริ่มต้นบทสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในบัดดล
         “สามเณรชื่ออะไร มาจากไหน เรียนเมื่อไหร่ ทำไมอยากสอบ”
         สามเณรน้อยรูปนั้นตอบอย่างฉาดฉานว่า “ผมชื่อโดมครับ เรียนชั้นประถมปีที่ 2 โรงเรียนทีปังกรฯ (วัดโบสถ์) ช่วงนี้ปิดเทอมมีเวลาว่างจึงบวชพักร้อน  เมื่อคืนผมอ่านหนังสือให้พี่เณรที่เข้าสอบในวันนี้ฟัง ผมจำได้ ถ้าเข้าสอบผมคงสอบได้ หลวงพ่อให้ผมสอบนะครับ”
         อาจารย์ใหญ่จึงบอกว่า "เอาอย่างนั้ก็แล้วกัน เณรโดมอ่านหนังสือให้หลวงพ่อฟังก่อน ถ้าอ่านได้หลวงพ่อจะให้สอบ"จากนั้นก็ยื่นหนังสือแบบเรียนนักธรรมชั้นชั้นตรีให้ สามเณรโดม เริ่มต้นอ่านด้วยความสนใจ แต่พอผ่านไปสักพัก ก็หันมาถามว่า อันนี้อ่านว่าอย่างไร เมื่อหันไปดูเห็นเป็นภาษาบาลีที่หากคนไม่ได้เรียนมาก่อนก็อ่านไม่ออก  
 
         สามเณรโดมก้มหน้าอ่านต่อไปอย่างตั้งใจ แต่ไม่นานก็วางหนังสือลง ก่อนจะบอกว่า “ผมไม่สอบแล้วครับ  ปีหน้าผมจะมาบวชกับหลวงพ่อและจะเข้าสอบนักธรรมให้ได้”
         อาจารย์ใหญ่จึงบอกว่า “เอาอย่างนี้ก็แล้วกันสามเณรโดมไม่ต้องเข้าสอบ  แต่ปีนี้หลวงพ่อตั้งให้เป็นกรรมการคุมห้องสอบ  นักเรียนรูปไหนขาดเหลืออะไรให้ยกมือขึ้น สามเณรโดมก็เป็นกรรมการคอยดูแลนักเรียน”  
         สามเณรโดมยิ้มอย่างอารมณ์ดี จากนั้นก็เดินไปหน้าห้องสอบและประกาศด้วยเสียงดังฟังชัดว่า “ใครขาดเหลืออะไรขอให้ยกมือขึ้นครับ ผมเป็นกรรมการคุมห้องสอบ” นักเรียนที่กำลังเครียดจากการสอบต่างก็มีรอยยิ้ม ยิ้มจากความไร้เดียงสาและน่ารักของสามเณรโดม สามเณรบวชใหม่ที่พึ่งบวชได้เพียงสามวัน
 
         การศึกษาเป็นงานที่สำคัญ ผู้ที่บวชเข้ามาจะบวชด้วยศรัทธาหรือไม่ด้วยเหตุใดก็ตาม ยังเป็นผู้ใหม่ก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจในหลักการต่างๆ  จากนั้นก็ต้องหากัลยาณมิตร มีอาชีพที่บริสุทธิ์ ไม่เกียจคร้าน ย่อมจะนำไปสู่ความสงบสุขได้ในเวลาไม่นาน ดังที่สุภาษิตของพระอุบาลีที่สอนพระบวชใหม่ถึงสิ่งที่ควรทำดังที่ปรากฎในขุททกนิกาย เถรคาถา (26/317303) ความว่า  “ภิกษุผู้ออกบวชด้วยศรัทธา ยังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษา พึงคบหากัลยาณมิตรผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ ไม่เกียจคร้าน ภิกษุผู้ออกบวชด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษา พึงเป็นผู้ฉลาดอยู่ในสงฆ์ ศึกษาวินัยด้วยอำนาจการบำเพ็ญวัตรปฏิบัติให้บริบูรณ์ ภิกษุผู้ออกบวชด้วยศรัทธา ยังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษา พึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งควรและไม่ควร ไม่ควรถูกตัณหาครอบงำเที่ยวไป”
 
         การศึกษามาจากภาษาบาลีว่า “สิกขา” เป็นคำนามอิตถีลิงค์ แปลว่า “การศึกษา ข้อควรศึกษา” ส่วนคำว่า “สิกขกามา” เป็นคำคุณนามแปลว่า “ผู้ใคร่ต่อการศึกษา”  หากใครที่เป็นผู้นักเรียนนักศึกษาที่มีความเคารพในการศึกษาย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อม ดังที่แสดงไว้ในอปริหานิยสูตร อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต(22/303/340) ความว่า “ธรรม 6 ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุคือ(1) ความเป็นผู้เคารพในพระศาสดา  (2) ความเป็นผู้เคารพในพระธรรม (3) ความเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์ (4) ความเป็นผู้เคารพในสิกขา (5) ความเป็นผู้เคารพในความไม่ประมาท (6) ความเป็นผู้เคารพในปฏิสันถาร
         ในสมัยพุทธกาลผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษาคือพระราหุล ดังที่แสดงไว้ในอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต(20/148/25) ความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราหุล เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ใคร่ต่อการศึกษา”
 
         การสอบธรรมสนามวัดเสร็จสิ้นไปแล้ว สามเณรโดมกรรมการคุมห้องสอบหน้าใหม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมครบทั้ง 4 วัน นอกจากคุมห้องสอบแล้วสามเณรโดมยังทำหน้าซงน้ำชา กาแฟถวายแด่พระภิกษุรูปอื่นๆอีกด้วย หากสามเณรโดมได้รับการศึกษาที่ดีได้รับการฝึกฝนอบรมที่ดี ในโอกาสข้างหน้าอาจจะมีสามเณรผู้ใคร่ต่อการศึกษารูปใหม่ อนาคตที่ดีส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจุบัน หากทำปัจจุบันให้ดีที่สุด อนาคตก็สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ ปัจจุบันกำหนดอนาคต  
 
 
 
พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
11/10/56
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก