ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         ลูกกอดแม่ไม่สนิท  ใกล้ชิดพ่ออย่างหวาดระแวง ระหองระแหงกับญาติ ๆ มาจากรักที่ขาดศรัทธาความรักเป็นสิ่งที่ดีงาม แต่รักที่ขาดศรัทธาเสมือนเงามืดครอบงำความคิด ครอบงำคำพูดและครอบงำการกระทำ เบี่ยงเบนเป้าหมายชีวิตให้บิดเบี้ยวส่งผลดีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย บ่วงความรักที่ถูกผลักให้เหลือเพียงหน้าที่ ไม่ได้มาจากจิตบริสุทธิ์ กลายเป็นภาระทางสังคมต่างตอบแทน ปฏิบัติเพียงป้องกันหรือปัดลวดหนาวสายตา ปัดกระแสเปลวความคิดไม่ให้พุ่งมาสู่ตน ฉลาดหามายามาทดแทนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยอาศัยกลุ่มสังคมเขียนสคริปต์สร้างระยะห่างความรักให้ดูดี
 

         มีงานต้องรับผิดชอบ เหนื่อยไม่มีเวลาพัก โลกเปลี่ยนไปแล้วต้องคนต้องดูแลตนเอง อย่าได้ทำตนให้เป็นภาระคนอื่นเลย แท้ที่จริงแล้วคำกล่าวเหล่านี้คือเหตุผลเข้าข้างตนเอง คือเบื้องลึกความเห็นแก่ตัว คือรากเหง้าความแห้งแล้งลำธารน้ำใจ พอหมดทางออกต่างฝ่ายต่างหันหน้าเข้าสู่สถานบริการ
         กอบโกยความสุขเร่งบรรเทาความทุกข์ชั่วครู่ชั่วขณะจากคลับบาร์ สุรา ยาเสพติด การพนันขันต่อ เล่นเกมส์ หาเพื่อนทางเมลล์ ทำบ่อยขึ้นกลายเป็นความเคยชินขาดไม่ได้เลิกไม่ได้ นำไปสู่ภาวะความหละหลวมทางครอบครัว ปั่นทอนความไม่มั่นใจในรังรัก ลูกไม่มั่นใจในพ่อแม่ 


         หลานไม่มั่นใจในสายกำเนิด รังรักเริ่มมีปัญหา ชีวิตเริ่มผิดปกติ ครอบครัวพ่อแม่ลูกและญาติ ๆ เริ่มงง ๆ  คำกล่าวที่ว่ายุ่ง ๆ ไม่มีเวลา ดูจะขัดแย้งกับพฤติกรรมโดยสิ้นเชิง  เมื่อรักไม่ได้รักตอบ เมื่อพฤติกรรมคนใกล้ชิดติดล่มความเห็นแก่ตัว  ติดบ่วงภาระหน้าที่การงานเหลือเพียงแค่รักต่างตอบแทน
         ทำให้ชีวิตครอบครัวขาดที่ปรึกษายามจิตจม  กลายเป็นรอยด่างทำลายจุดประสานคนกำลังปวดใจ โหยหารักที่เข้าใจระหว่างคนในครอบครัว แต่ถูกผลักให้เป็นภาระจิตแพทย์และเพื่อนไร้เดียงสา
         ปกติความทุกข์ ความเศร้า และความผิดหวังเป็นมรดกทางกรรมที่มนุษย์เลี่ยงไม่พ้น และมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่โชคดี สามารถบรรเทาความทุกข์ความเศร้าความเสียใจได้ สามารถพลิกโอกาสในห่วงแห่งทุกข์ให้กลายเป็นเวลาแห่งความสุขได้ เพียงอยู่ใกล้ ๆ ใต้ร่มเงาความรักของพ่อแม่
         อยู่ใกล้ ๆ ใต้ร่มเงาคนที่มีเมตตา อยู่ใกล้ ๆ ใต้ร่มเงาคนที่ไม่คดโกง อยู่ใกล้ ๆ ร่มเงาคนที่ไม่พูดปด อยู่ใกล้ ๆ ใต้ร่มเงาคนที่ไม่ประพฤติผิดในกาม และอยู่ใกล้ ๆ ใต้ร่มเงาคนที่ไม่ประมาทในสิ่งเสพติด   
         ความเป็นคนปกติมีระเบียบชีวิตที่ชัดเจนต้องตามหลักพุทธธรรม สามารถที่จะแปรเปลี่ยนธาตุทั้งสี่ในร่างกายให้กำจัดหรือบรรเทาอารมณ์เครียดที่เกิดในแต่ละวัน ของคนที่ร้อนระอุให้สงบลง ให้กลายเป็นพลังรักที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา และรู้สึกว่าได้เติมเต็มกำลังใจไม่ให้ขาดไม่ให้เกิน

         ไม่ปรารถนาให้ลูกขาดศรัทธาในรัก อย่าละเลยการักษาศีล

 

         เมื่ออารมณ์ผ่องแผ้วจิตใต้สำนึกรู้สึกผ่อนคลาย เบาสบายในห้วงความรู้สึก ร่างกายก็จะขับกลั้นฮอร์โมนหลั่งสารเคมีดี ๆ ออกมาจากเชลล์ที่มีอยู่ในร่างกายราว 65 ล้าน ๆ เชลล์ ผลิตแต่ฮอร์โมนที่มีคุณแก่ร่างกายถ่ายเดียว  ช่วยปรับเปลี่ยนร่างกายให้รู้สึกเบาสบายเท่าทันปัญหาที่มากระทบ
         รักที่ขาดศรัทธาสามารถบรรเทาได้ด้วยการทำชีวิตให้เป็นปกติอยู่ในอารมณ์แห่งศีล ให้เวลากับครอบครัว ร่วมกันกระตุ้นพลังรักด้วยการรักษาศีล อาศัยพลังรักปรับเปลี่ยนอารมณ์ที่บิดเบี้ยวจากการครอบงำของโลภะ โทสะ โมหะไปในทางที่สร้างสรรค์ และใช้ศีลใช้การเจริญภาวนาช่วยลดอัตราความเสี่ยงแปรสารเคมีที่ไม่ดีในร่างกายให้หมด 
         ชีวิตของคนเราเกิดขึ้นจากความรักบริสุทธิ์ และความรักที่บริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะสามารถช่วยบ่มเพาะรักที่ขาดศรัทธา ให้เป็นรักที่มีพลังผลิตฮอร์โมนดี ๆ จากภายในร่างกายส่งออกสู่ภายนอกให้กลายเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตปกติ ยกระดับจิตตนให้สูงขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
         หลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติ ไม่ทิ้งระยะห่างจากความจริงคือศีล ศีลเป็นกงล้อพลังรักที่จะนำไปสู่การสลายรักที่ขาดศรัทธาขาดพลัง ให้กลายเป็นรักที่เต็มเปลี่ยมด้วยพลัง ชีวิตที่มีพลังคือที่ชีวิตที่มีศีล ศีลจึงเป็นพื้นฐานการปกป้องรักษารักให้มีพลังที่ชาญฉลาดที่สุด
         ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันจะก้าวล้ำมากปานใด สามารถอวยประโยชน์ให้ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต แต่ถ้าชีวิตถูกเทคโนโลยีเข้าไปแทรกแตะต้องพื้นฐานชีวิตให้บิดเบี้ยวผิดปกติ นั้นคือโศกนาฏกรรมการทำลายสลายรักให้ขาดจากศรัทธา

 

         ความปกติสุขของชีวิตเป็นอะกาลิโกสำหรับมนุษย์ การกลับมาให้เวลากับการรักษาศีลเป็นการกลับคืนรังรักให้ลูกกอดแม่สนิทใจ  ใกล้ชิดพ่ออย่างอบอุ่น และเชื่อมสะพานกอดรักกับญาติ ๆ ให้เกิดรักที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธา เพราะอ้อมกอดแห่งศีลจะช่วยสะกดหัวใจคนรักให้ผ่อนคลาย
         พ้นจากแรงบีบคั้นทางความรู้สึกที่ผิดปกติ ศีลคือทางเลือกอันชาญฉลาดของพ่อแม่ที่จะสร้างความรักให้สมบูรณ์ ด้วยการเติมเต็มศรัทธาตั้งตนอยู่ในอ้อมกอดแห่งศีลให้หอมหวลทวนลม ต่อหายใจเข้า-ลมหายใจออกของลูกหลาน สู้ถนนแห่งความเป็นผู้ใหญ่ของลูกหลานในวันข้างหน้า  ดังคำโคลงโลกนิติว่า“
                           ใบพ้อพันห่อหุ้ม  กฤษณา
                  หอมระรวยรสพา          เพริศด้วย
                  คือคนเสพเสน่หา         นักปราชญ์
                  ความสุขซาบฤาม้วย     ดุจไม้กลิ่นหอม”

 

โมกขสิทธิ์
18/05/55

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก