ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             มีหนังสือออกมาใหม่ๆทุกวันมากมายจนอ่านไม่ไหว พยายามเลือกหาหนังสือที่อยากอ่านจากร้านหนังสือ ที่เป็นหนังสือใหม่ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนมีอยู่หลายเล่ม ในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกได้มาสองเล่ม ในช่วงที่สายตาดีในวัยหนุ่มไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเพราะหนังสือดีๆหายากและไม่ค่อยมีเงินซื้อ แต่พอมีเงินที่จะซื้อหนังสือดีๆมาอ่านบ้างสายตากับพร่ามัวอ่านนานไม่ได้ ชีวิตมนุษย์มักจะมีความขัดแย้งกันแบบนี้เสมอคือได้อย่างก็ต้องเสียบางอย่างไป   
             หนังสือสองเล่มเขียนโดยคนสองคน เล่มแรกเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า "The Tao Finding the way of Balance and Harmony" เขียนโดย Mark Forstater  คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะแปลจบ เพราะความรู้ภาษาอังกฤษที่มีอยู่เพียงน้อยนิด แต่อยากอ่านหนังสือที่ไม่ใช่ภาษาไทย เพราะบางครั้งหนังสือแปลจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง  หนังสือเกี่ยวกับเต๋าฉบับภาษาไทยแม้จะมีมาก แต่เล่มที่ดังที่สุดคือเต๋า เต็กเก็ง อ่านมาหลายรอบแล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าใจเต๋าอยู่ดี เมื่อไม่เข้าใจมันจึงวนเวียนอยู่ในสมองมาหลายวันแล้ว พยายามทิ้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จ  

             ส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นภาษาไทยใช้ชื่อว่า “คุรุวิพากษ์คุรุ” แปลมาจาก “Meetings with Remarkable People” ผลงาน Osho สำนวนแปลของโตมร ศุขปรีชา หนังสือเล่มนี้ในรอบหนึ่งปีพิมพ์สี่ครั้ง คิดว่าวันเสาร์อาทิตย์จะได้นอนอ่านหนังสือเล่นบ้าง ชื่อของโอโช คงไม่คุ้นหูคนไทยเท่าไหร่นัก แต่เคยฟังนักศึกษาไทยที่เคยไปศึกษาที่เมืองปูเณ่ ประเทศอินเดียเล่าให้ฟังว่าโอโชมีชื่อเสียงโด่งดังมาก มีรีสอร์ตสำหรับปฏิบัติสมาธิภาวนาในเมืองปูเณ่ มีคนเข้าอบรมจำนวนมาก คนส่วนหนึ่งเชื่อว่าเขาคือศาสดาคนใหม่ในศตวรรษที่ยี่สิบ ที่ซื้อมาเพียงเพราะเกิดความสงสัยว่าคนประเภทไหนกันที่มีคนยกย่องให้เป็นศาสดาในยุคโลกาภิวัตน์ 
             ในหนังสือเล่มนี้โอโชวิพากษ์นักคิด นักปรัชญา หรือแม้แต่ศาสดาคนสำคัญของโลกจำนวนยี่สิบคนเช่นพระพุทธเจ้า พระกฤษณะ พระเยซู เล่าจื้อ โสกราตีส คาลิล ยิบราล ฟรีดริช นิทเซ่ เป็นต้น มีตอนหนึ่งที่เขาวิพากษ์พระพุทธเจ้าไว้อย่างน่าสนใจว่า “คำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า สามารถย่อลงเหลือเพียงคำๆเดียว คำนั้นคืออิสรภาพ นั่นคือคำสอนพื้นฐานของพระองค์ เป็นความหอมในแบบของพระองค์โดยแท้ ไม่มีใครอีกที่ยกอิสรภาพขึ้นสูงส่งเช่นนี้ นี่คือคุณค่าเชิงปรมัตถ์ในมุมมองของพระพุทธเจ้า เป็นความดีสูงสุดหรือซัมมัม โบนัม ไม่มีอะไรสูงกว่านี้” (โตมร ศุขปรีชา,คุรุวิพากษ์คุรุ,จีเอ็มบุ๊ค,2552,หน้า 58)  

             สิ่งที่โอโชพูดคือข้อเท็จจริงฟังขึ้น เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคืออิสรภาพจริงๆเพียงแต่อาจจะมีคำเรียกที่หลากหลายว่านิพพาน วิมุติ นิโรธ เป็นต้น แต่โดยสรุปแล้วก็คือความเป็นอิสรหลุดพ้นจากทุกข์นั่นเอง อีกตอนหนึ่งที่โอโชกล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่า “ถ้อยคำสุดท้ายของพระพุทธเจ้าในโลกนี้ก็คือ จงเป็นผู้นำแสงสว่างมาสู่ตัวเอง จงอย่าตามผู้อื่น อย่าเลียนแบบ เนื่องจากการเลียนแบบหลงคล้อยตามล้วนก่อให้เกิดความเขลา คุณเกิดมาพร้อมกับปรีชาญาณอันใหญ่หลวง เกิดมาพร้อมกับแสงสว่างภายในตัวคุณ จงฟังเสียงเล็กๆที่สงบนิ่งภายใน เสียงนั้นจะนำทางคุณไป ไม่มีใครอีกที่จะนำทางคุณได้ ไม่มีใครอีกที่จะเป็นแบบอย่างของชีวิตคุณได้ เพราะคุณไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือนคุณทุกประการ และในอนาคตก็ไม่มีใครที่จะเหมือนคุณอีก นี่คือคุณสมบัติของคุณ ความยิ่งใหญ่ของคุณ ที่คุณไม่อาจมีใครมาแทนที่ได้ คุณเป็นตัวของคุณเอง ไม่ใช่ใครอื่นอีก” (หน้า 64) 

            ถ้อยคำนี้โอโชน่าจะพูดเองเพราะถ้อยคำสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสกับหมู่ภิกษุในวันปรินิพพานนั้นมีปรากฎในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย(10/143/124)ความว่า “ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต”      
             โอโชคงต้องการยืนยันให้คนตระหนักรู้ภายในด้วยตัวเอง  ส่วนคำสอนทั้งหลายนั้นเป็นเพียงแนวทางหรือแผนที่เท่านั้น ส่วนการรู้แจ้งนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง  แต่ไม่ใช่ถ้อยคำสุดท้าย น่าจะใช้คำว่าถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนหนึ่ง ไม่น่าจะใช้ถ้อยคำสุดท้ายเพราะจะแย้งกับพระไตรปิฎกคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธ

             โอโชได้นำหลักการของแทบทุกศาสนามาใช้ในการสอนของตนเอง เขาบอกว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกของมนุษย์สายพันธ์ใหม่คือมีความสามารถทั้งรื่นรมย์และเพลิดเพลินในทางโลกเหมือนซอร์บาเดอะกรีก(คำนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจ)มีความสงบสันโดษแบบพระพุทธเจ้า สิ่งที่เคลื่อนไปคล้ายเส้นด้ายจากมุมมองในงานของโอโชคือมีสายตายาวไกลที่นำทางทั้งปรีชาญาณแบบตะวันออกที่ไร้กาลเวลา และวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีแบบตะวันตกที่มีศักยภาพสูงสุด 
             คำสอนของโอโชได้ประยุกต์หลักการสำคัญของทุกศาสนามาใช้ จากนั้นทำการผสมผสานจนกลายเป็นคำสอนเพื่อการอยู่ในโลกอย่างรื่นรมย์และเพลิดเพลิน  โอโชมองว่า “มนุษย์ทั่วไปกลับไม่ต้องการจะเป็นอิสระ พวกเขาต้องการที่พึ่ง ต้องการใครสักคนมานำทาง เพราะอะไรหรือก็เพราะเขาจะได้โยนความผิดชอบไปไว้บนบ่าของคนอื่น ยิ่งโยนความรับผิดชอบไปทิ้งไว้บนบ่าคนอื่นได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมีปัญญาน้อยลงเท่านั้น”(หน้า 66) ฟังดูเข้าท่าน่าสนใจแล้วใครจะเป็นผู้แบก

             วันนี้อ่านเรื่องเดียวคือตอนที่โอโชวิพากษ์พระพุทธเจ้า เขายกย่องและสรรเสริญวิธีการที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติ แต่เขาไม่ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเลย ที่เขากล่าวถึงคือพระพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนา ได้อ่านคนอื่นมองพระพุทธเจ้าก็ได้ความคิดอีกแง่มุมหนึ่ง คำสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะยอมรับการวิพากษ์อยู่แล้ว ใครจะมองอย่างไรก็ตาม แต่คำสอนของพระพุทธศาสนาก็พร้อมที่จะให้คนทั้งหลายเข้ามาพิสูจน์ด้วยตนเองทุกเวลา  
             ปัจจุบันโอโชเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงกับมีคนยกย่องว่าเทียบเท่ากับคานธี เนห์รู และพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์เดอะซันเดย์ไทม์ส์กล่าวถึงโอโชว่า "เขาเป็นหนึ่งในพันผู้สร้างสรรค์แห่งศตวรรษที่ยี่สิบ" แต่มีนักเขียนอเมริกันนามว่าทอม ร็อบบินส์บอกว่า “โอโชคือชายที่อันตรายที่สุดถัดจากพระเยซู” แต่สำหรับโอโชแล้วเขาให้เขียนคำจารึกบนหลุมฝังศพว่า "ไม่เคยเกิดและไม่เคยตายเพียงแต่มาเยือนโลกใบนี้ระหว่าง 11 ธันวาคม 1931 ถึง 19 มกราคม 1990"  โอ...เรากำลังก้าวเดินไปสู่อิสรภาพหรือว่ากำลังจะตกหล่มแห่งหายนะที่ตัดสินใจอ่านหนังสือเล่มนี้


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
28/08/53

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก