ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

               วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักใกล้เข้ามา สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความรักเช่นดอกกุหลาบอันถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักเริ่มมีราคาแพงขึ้น แม้ว่าวันวาเลนไทน์จะไม่ได้เกิดขึ้นตามประเพณีไทย แต่ก็คนก็ได้ถือปฏิบัติจัดกิจกรรมในวันแห่งความรักนี้มาหลายปีแล้ว
               วันวาเลนไทน์นั้นมาจากชื่อของนักบุญวาเลนไทน์ นักบวชในคริสตศาสนานิกายแคทอลิค ที่ขัดบทบัญญัติแห่งกฎหมายของจักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง แห่งกรุงโรม ที่ประกาศให้ยกเลิกงานแต่งงานและงานหมั้นทั้งหมดในกรุงโรม  แต่บาทหลวงวาเลนไทน์ไม่เห็นด้วยยังคงจัดพิธีแต่งงานให้หนุ่มสาวที่ต้องการแต่งงานอย่างลับ ๆ และแล้ววันหนึ่งข่าวการทำ พิธีสมรสของนักบุญวาเลนไทน์ก็รู้ถึงหูของจักรวพรรดิ พระองค์จึงทรงสั่งทหาร ไปจับเขาไปประหารชีวิต 
               ต่อมาจึงได้มีการยกย่องให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และความเสียสละของนักบุญ วาเลนไทน์ เราจึงมักถือเอาวันนี้เป็นวันแห่งความรัก ในระยะต่อมาวันวาเลนไทน์ ใช้แทนความรักของหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่ โดยในวันนี้จะมีการส่งช็อคโกแลต ดอกกุหลาบให้กับคนที่รัก นัยว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการบอกรัก หากหาดอกกุหลาบไม่ได้จริงๆ ดอกไม้ชนิดอื่นก็ย่อมใช้ได้ เพราะดอกไม้คือความสดชื่นสวยงาม

               หนุ่มสาวไทยได้รับวัฒนธรรมนี้เข้ามาและบางแห่งมีการจัดงานอย่างใหญ่โต มีพิธีแต่งงานแปลกๆเกิดขึ้นในวันนี้ แต่หลังจากแต่งงานแล้วจะอยู่ด้วยกันยาวนานมากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนบางคนเห็นกันครั้งแรกก็เกิดรักขึ้นมาเลย แต่บางคนเห็นแล้วเฉยๆ ใครเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้าง
               ในพระพุทธศาสนาได้แสดงเหตุเกิดของความรักไว้สองประการ ดังที่ปรากฎในสาเกตชาดก ขุททกนิกาย (๒๗/๓๒๓-๓๒๔) เมื่อมีผู้เข้าไปถามว่า "เหตุไรหนอเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ พอเห็นกันเข้าก็เฉย ๆ หัวใจก็เฉย  บางคนพอเห็นกันเข้าจิตก็เลื่อมใส" 
               พระพุทธเจ้าจึงตอบว่า “ความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน และความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน  เหมือนดอกอุบลและชลชาติ  เมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการ  คือน้ำและเปือกตมฉะนั้น” สรุปว่าตามทัศนะของพระพุทธศาสนาคนจะรักกันนั้นเพราะบุพเพสันนิวาสเรียกว่ารักแรกพบ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
               มีผู้นำมาประพันธ์เป็นคำกลอนไว้อย่างน่าฟังว่า 
                                                เหตุแห่งรักท่านชี้ว่ามีสอง                หนึ่งเคยปองครองรักสมัครสมาน
                                                โดยบุพเพนิยมมานมนาน                 พอได้พานพบรักสมัครใจ
                                                สองปัจจุบันหมั่นเกื้อเอื้อเฟื้อพร้อม  รักก็ย่อมเกิดขึ้นมาอย่าสงสัย
                                                ดังอุบลต้นกอละออใบ                      ย่อมอาศัยตมและน้ำงอกงามเอย ฯ
               มีสุภาษิตไทยอยู่บทหนึ่งกล่าวถึงเรื่องของคนหนุ่มสาวไว้ว่าน่าคิดว่า “อย่าชิงสุกก่อนห่าม” หมายถึงแม้จะรักกันก็ควรรอเวลาอันสมควร เพราะการที่คนสองคนจะใช้ชีวิตร่วมกันได้นั้นต้องมีความรักและความเข้าใจกันเป็นพื้นฐาน  ผลไม้ถ้ารีบกินก่อนสุกจะไม่อร่อยต้องรอให้สุกเต็มที่เสียก่อน


               หนุ่มสาวเมียนมาร์ เมื่อเป็นคู่รักกันจะพากันไปวัด ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ไหว้พระ จากนั้นจะนำอาหารที่เหลือมานั่งรับประทานทานด้วยกัน พูดคุยกันไปภายในบริเวณวัด  ข้าง ๆ พระพุทธรูปที่ตนเองเคารพสักการะนั่นเอง หนุ่มสาวคู่นี้กำลังทานข้าวข้างๆหลวงพ่อตาหวาน ย่างกุ้ง ความรักแบบนี้มีพระเป็นพยาน

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
เรียบเรียง
๑๑/๐๒/๕๓

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก