ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) พึ่งประกาศรายชื่อพระภิกษุผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 19/2556 ได้เพียงสองวัน ก็พลันมีข่าวที่สะเทือนวงการคือพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มรณภาพพร้อมกันสามรูป แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พระธรรมทูตเหล่านี้ได้เสียสละแม้กระทั่งชีวิตในประเทศที่อยู่ห่างไกลถิ่นมาตุภูมิ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพระธรรมทูตไทยทั้งสามรูปอย่างสุดซึ้ง

 

         เว็บไซต์ของสำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาย A68 ในประเทศอังกฤษ เมื่อเวลา 07:30 น. (เช้าตรู่) ของวันที่ 24  ธันวาคม 2555 พบผู้เสียชีวิตในรถเป็นชายจำนวน 3 คน และมีสตรีและบุรุษบาดเจ็บอีก 2 คน ซึ่งเป็นข่าวพาดหัวว่า “Three men killed in head-on crash on A68” 
          พระสงฆ์ที่มรณภาพเป็นพระสงฆ์ไทยที่ปฏิหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในประเทศอังกฤษได้แก่

          (1)พระมหาประนอม ธมฺมวิริโย นามสกุล ทองไพบูลย์ อายุ 44 ปี เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม เมืองอเบอร์ดีน สก็อตแลนด์ เดิมเป็นชาวอำเภอแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา อดีตเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร แล้วย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธารามได้ไม่นาน เพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองไทยเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา 

 


          (2) พระมหาเกรียงไกร นิรุตฺติเมธี นามสกุล คำสำโรง อายุ 34 ปี พระธรรมทูตวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นพระอาคันตุกะ มีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในเร็ววันนี้
          (3) พระมหาชัย สุตเมธี นามสกุล บุญมา อายุ 34 ปี วัดสังฆปทีป แคว้นเวลส์
          ทั้งสามรูป ได้รับนิมนต์จากญาติโยมชาวสก็อตแลนด์ เพื่อไปเจริญพระพุทธมนต์ฉันเพลในวันที่ 26 ธ.ค. นี้ และได้เดินทางออกจากวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในเวลาประมาณ 4 ทุ่ม กำหนดเดินทางให้ถึงสก็อตแลนด์ในเวลาเช้า แต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน

 

               ขอขอบคุณผู้ใช้นามว่า "วาสนา" ท่ี่แจ้งเบาะแสมา

เว็บมาสเตอร์

รายงาน

26/12/55

 

 

ข่าวและภาพประกอบจาก "http://www.alittlebuddha.com/"

 

ข่าวเพิ่มเติมดูได้จาก

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-south-scotland-20836983

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก