ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ(ธรรมยุต)ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร่างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา นั้น


           สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)ให้แจ้งว่า วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ขอนิมนต์พระธรรมทูตทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และในประเทศ มาพร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เวลา 14.00 น. และจะออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังที่พักพร้อมกัน
           จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

 

สำนักงานเลขานุการ
สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)
โทร 0-2282-6182 โทรสาร 0-2282-6183
email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tidga.net
www.dpgb.mbu.ac.th


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก