ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

เผยยอดวัดจมน้ำ 1,588 วัด พระ-เณรเดือดร้อน 16,718 รูป
          พศ.เผยยอดวัดจมน้ำ 1,588 วัด พระ-เณรเดือดร้อน 16,718 รูป ส่วน พระ-เณร ที่ไม่สามารถพักในวัดได้ให้นิมนต์มาพักวัดอื่น ระบุไม่ต้องการเห็นภาพฉันท์อาหารบนถนน

          นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พศ.ได้สรุปจำนวนวัด ที่พักสงฆ์และพระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทักภัยจนถึงปัจจุบัน ภาคเหนือ 8 จังหวัด 460 วัด พระภิกษุสามเณรเดือดร้อน 4,426 รูป ภาคตะวันออก 3 จังหวัด 122 วัด พระภิกษุสามเณรเดือดร้อน 1,488 รูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด 164 วัด พระภิกษุสามเณรเดือดร้อน 1,125 รูป ภาคกลาง 10 จังหวัด 842 วัด พระภิกษุสามเณรเดือดร้อน 9,679 รูป รวมทั่วประเทศทั้งสิ้น 29 จังหวัด 1,588 วัด มีพระภิกษุสามเณรเดือดร้อนจำนวน 16,718 รูป

          ตนได้กำชับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีวัดประสบปัญหาน้ำท่วม โดยให้ประสานกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ตลอดเวลาดูแลเรื่องการขาดแคลนภัตตาหาร ความเป็นอยู่ หากไม่สามารถพักอาศัยในวัดได้จำเป็นต้องนิมนต์พระเณรให้ย้ายไปอยู่วัดที่มั่นคงถาวรก่อน เพราะไม่อยากเห็นภาพพระเณรมาฉันท์อาหารกลางถนนอีก ส่วนทรัพย์สินสำคัญของวัดนั้นก็ให้ย้ายออกมาด้วย ขณะเดียวกันให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัยของวัดแทน

          ทั้งนี้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์ ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ภาค 2 ร่วมรับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และยารักษาโรค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในวันที่ 6 ตุลาคม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง

          หากต้องการร่วมบริจาคสิ่งของหรือบริจาคเป็นจัตุปัจจัยได้ที่ ธรรมวิจัย มจรวังน้อย และธรรมวิจัย มจร วัดมหาธาตุ โทร.0-2222-2835 , 035-248-000

 

ที่มา:http://www.manager.co.th/QOL/ViewNew...=9540000126828
   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก