ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

สมเด็จพระสังฆราช ทรงห่วงสถานการณ์น้ำท่วม

           สมเด็จพระสังฆราช ทรงห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศจัดพิธีตักบาตรเทโว เพื่อนำข้าวสาร-อาหารไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเปิดพื้นที่ "พุทธมณฑล" ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจอดรถฟรี...

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 ต.ค. ที่วัดสระเกศฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อนำสิ่งของที่พุทธศาสนิกชนนำมาใส่บาตรทั้งหมด ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

           ทั้งนี้ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และรัฐบาล ได้แจ้งมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ให้ประสานไปยังวัดที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ให้มีการจัดงานตักบาตรเทโวฯ เพื่อนำสิ่งของจากการใส่บาตรไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

           นอกจากนี้ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ อยากขอให้วัดต่างๆ ที่มีความพร้อมที่จะเปิดเป็นศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย สามารถแจ้งมาได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เพื่อที่สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จะได้ทำการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนให้ได้ทราบด้วย

           นายนพรัตน์ กล่าวด้วยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากติดต่อขอใช้พื้นที่พุทธมณฑลในการจอดรถ เพื่อหนีน้ำท่วม ซึ่งทางพุทธมณฑลไม่ขัดข้อง ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถนำรถมาจอดในพื้นที่พุทธมณฑลได้ ขณะเดียวกันในพื้นที่พุทธมณฑลยังมีความพร้อมในการเปิดเป็นศูนย์อพยพได้ ซึ่งหากทาง จ.นครปฐม หรือจังหวัดใกล้เคียง ประสานมาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ก็พร้อมที่จะเปิดเป็นศูนย์อพยพได้

           ด้านพระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงห่วงสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างมาก ทางสำนักเลขาฯ จึงจัดตักบาตรเทโวฯ ที่สนามโรงเรียนวัดบวรฯ โดยจะนำข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจัดส่งทางเครื่องบินไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

 

ที่มา:ข่าวไทยรัฐออนไลน์ -สมเด็จพระสังฆราช ทรงห่วงสถานการณ์น้ำท่วม 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก