ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          วุฒิสภาริเริ่มจัดทำโครงการอิ่มบุญ 999 วัด ชวนเยาวชน 84,000 คนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
           นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เปิดเผยว่า วุฒิสภาได้ริเริ่มจัดทำโครงการอิ่มบุญ 999 วัด เยาวชน 84,000 คนปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนจำนวนดังกล่าวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อประกอบกิจกรรม ประกอบไปด้วย การฝึกสมาธิ การสวดมนต์ การถือศีลฟังธรรม เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสนองคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชน ซึ่งตนคิดว่าผลจากการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการเปิดตัว ที่ อาคารรัฐสภา ในวันที่ 24 เม.ย. โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  รวมทั้งยังมีผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน มาร่วมปฏิบัติ ธรรมด้วย.

โดย ทีมข่าวการศึกษา
8 เม.ย. 2554, 13:00 น.
ที่มา:
http://m.thairath.co.th/TRMobileSite/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?id=162211


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก