ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          ตัวแทนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ลงพื้นที่ จ.เลย ขอข้อมูลวัดพิลึกที่เป็น 1 ในวัดจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งคือหนึ่งใจหนึ่งธรรมะ" เพื่อหาข้อสรุปถึงความไม่เหมาะสม พระนักเทศน์ ที่เผยแผ่คำสอนโลกจะแตกผิดหลักธรรมะ ด้านโฆษกคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติฯ วุฒิสภา จี้ป่าไม้ และ สปก.เร่งดำเนินการวัดรุกที่ดินของรัฐ

          กรณีหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต หรือหลวงพ่อสมชาย พระนักเทศน์แห่งวัดร่มโพธิธรรม ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย เทศนาทำนายว่าโลกจะแตก ทำให้ลูกศิษย์ หลงเชื่อแตกตื่นอพยพไปปลูกสร้างที่พักหรูในบริเวณวัดที่มีเนื้อที่ร่วม 800 ไร่ นอกจากนี้ยังปล่อยให้พระลูกวัดปฏิบัติตัวผิดเพี้ยนไปจากพระสงฆ์ทั่วไป ทั้งไว้ผมยาว มีหนวดเครารุงรัง ไม่ออกบิณฑบาต ไม่สวดมนต์ สวมเสื้อกางเกงแทนผ้าเหลือง ขณะที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยตรวจพบพื้นที่ของวัดบางแปลงเป็นที่ สปก.นั้น

          ต่อมาเวลา 13.00 น. วันที่ 2 เม.ย. นายจักรวาล อินทรมงคล ตัวแทนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้เข้าพบนายชัยภัทร หิรัณยเลขา รอง ผวจ.เลย นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย และตัวแทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต หรือหลวงพ่อสมชาย และวัดร่มโพธิธรรม หลังได้รับร้องเรียนถึงพฤติกรรมความไม่เหมาะสมดังกล่าว

          นายจักรวาลเปิดเผยว่า ขณะนี้มูลนิธิฯจัดทำโครงการ"หนึ่งคือหนึ่งใจหนึ่งธรรมะ" โดยวัดโพธิธรรมเป็น 1 ในวัดทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ แต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นจึงมาขอทราบรายละเอียดถึงพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ต้องรอให้คณะกรรมการสรุปผลให้ชัดเจนเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม รวมถึงการเผยแผ่คำสอนทางศาสนาอย่างผิดหลักธรรมะที่ส่งผลต่อสังคมส่วนรวม

          นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รอง ผวจ.เลย กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเวลาดำเนินการให้ชัดเจน ทั้งเรื่องการแต่งกายของสงฆ์ หรือการครองผ้า ก็อยากให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาฯกำหนดให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรและมีกำหนดเวลาที่แน่ชัด เพราะถ้าปล่อยไว้นานภาพก็จะยิ่งไม่ดี

          ขณะที่ตัวแทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบวงรอบพื้นที่ทั้งหมดของวัดพบว่าส่วนหนึ่งเป็นของ สปก. อีกส่วนเป็นของป่าไม้ โดยในวันที่ 4 เม.ย. จะมีการประชุมคณะทำงานที่ดำเนินการในเรื่องนี้อีกครั้ง ขณะนี้เรารู้พื้นที่การบุกรุก สปก. และป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของคณะ กรรมการที่ ผวจ.เลย แต่งตั้งว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร

          ด้าน น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ส.ว.เพชรบุรี โฆษกคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นรองประธานทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า วุฒิสภา เปิดเผยเรื่องดังกล่าวว่า เท่าที่ติดตามข่าวมองว่าปัญหาวัด หรือสำนักสงฆ์เข้าไปยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นประจำ ตาม หลักการกฎหมายการที่วัด หรือสำนักสงฆ์จะเข้าไปใช้ พื้นที่ป่าต้องหารือกับกรมป่าไม้และยื่นขออนุญาตให้ ถูกต้อง กรณีของวัดดังกล่าวมีทั้งเรื่องที่ดินเอกสารสิทธิที่ดิน สปก. มีทั้งเรื่องพื้นที่ป่า ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดย สปก.ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าวัดมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรที่สามารถครอบครองที่ สปก.ได้หรือไม่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ต้องเข้าดำเนินการตามกฎหมาย

          น.ส.สุมลกล่าวว่า ที่สำคัญยิ่งมีการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารที่พักแบบรีสอร์ต ยิ่งต้องเข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะหากมีนายทุน หรือใครที่ต้องการที่ดินเขาไปบริจาคแล้วยึดครองที่ดินของทางราชการแบบนี้ไม่ถูกต้อง กรมที่ดินต้องตรวจสอบพื้นที่เอกสารสิทธิ ส่วนที่ดินแปลงประกาศจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร สปก. ก็ต้องเข้ามาดูแล หากพบมีการนำที่ดิน สปก. ไปใช้ไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกการใช้พื้นที่ หรือถ้าพื้นที่เดิมเป็นป่า กรมป่าไม้ต้องเรียกคืนที่ดินกลับมา การปฏิบัติต้องเร่งดำเนินการเพื่อมิให้เกิดปัญหา หรือหากเป็นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ต้องดำเนินการเช่นกัน  ในส่วนของวัดสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติก็ต้องเข้าไปดูเรื่องสถานะของวัดและการประพฤติปฏิบัติในกิจของสงฆ์ว่าเหมาะสมหรือไม่


http://www.thairath.co.th/today/view/160913

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก