ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

              พระพรหมโมลี" ลั่นห้ามธรรมกายทำไตรปิฎกเพี้ยน เตรียมนำมาเปรียบเทียบ หากผิดพลาด มส.สั่งจัดการได้ทันที 
              เมื่อวันที่ 23 มี.ค. พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวถึงกรณีที่วัดพระธรรมกายกำลังดำเนินการโครงการชำระพระไตรปิฎกว่า การที่วัดใดวัดหนึ่งจะชำระพระไตรปิฎก สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตมหาเถรสมาคม (มส.) แต่ผู้ที่เข้าร่วมชำระจะต้องมีคุณสมบัติในด้านไวยากรณ์บาลีที่แตกฉาน มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยสงฆ์ในสายเถรวาท
              เนื่องจากคณะสงฆ์ไทยเป็นเถรวาท ปัจจุบันพระไตรปิฎก ที่ได้รับการยอมรับ มีเพียง 3-4 ฉบับ อาทิ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ การชำระพระไตรปิฎกของวัดพระธรรมกาย คงต้องรอให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จากนั้นค่อยนำเนื้อหามาเปรียบเทียบว่าบิดเบือนคำสอนให้เนื้อหาผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือไม่ หากมีความผิดเพี้ยน มส.สามารถมีคำสั่งให้เข้าไปดำเนินการจัดการได้ทันที

              นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า คงต้องรอให้การชำระพระไตรปิฎกเสร็จสิ้นก่อนจึงสามารถนำข้อมูลมาตรวจสอบได้

              ด้านพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า ไม่มีใครในโลกสามารถเปลี่ยนคำสอนในพระไตรปิฎกได้ ผู้ที่ทำก็มีแต่จะเสื่อมเสียไปเอง โครงการพระไตรปิฎกที่ทางวัดพระธรรมกายกำลังดำเนินการอยู่นั้น มุ่งรักษาคัมภีร์ใบลานตามสายจารีต ต่างๆ โดยจะถ่ายภาพทำเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และขอความร่วมมือนักวิชาการทั่วโลกช่วยกันตรวจชำระให้ได้เป็นฐานข้อมูลพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์.

http://www.thairath.co.th/content/edu/158282

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก