ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

            สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในโครงการ “หนึ่งใจ  ให้ธรรมะ” ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
            นายกนก แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงาน-พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขึ้นที่พุทธมณฑล เพื่อให้พุทธบุตรที่เป็นเยาวชนกำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๑  อายุ ๑๑ –๑๔ ปี บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
            โดยในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีขอขมาบุพการี และปลงผม วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อเปิดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” และทรงร่วมพิธีบรรพชา ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ปะรำพิธีลานองค์พระประธานพุทธมณฑล
            กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ประกอบไปด้วยนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา และในเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. กิจกรรม “สำรวมสัญญา ละกิเลสตลอดการบวช” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หลังจากนั้นชมการแสดง แสง สี เสียง ละครธรรมะ “มหัศจรรย์แห่งชีวิตในแดนพุทธธรรม”
            โอกาสนี้ขอเชิญส่งบุตรหลานที่เป็นเยาวชนชายอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี  เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นมงคลและใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ สมัครได้ที่สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงาน-พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพุทธมณฑล โทร. ๐๒-๔๔๑-๐๙๐๒ , ๐๒-๔๔๑-๙๐๑๒-๓

สำนักงานพุทธมณฑล
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4433:2011-03-21-03-25-27&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก