ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         ช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อย บัดเดี๋ยวหนาว บัดเดี๋ยวร้อน บางวันมีฝนตกลงมาอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นฤดูไหนกันแน่ วันหนึ่งเดินเล่นไปที่ศาลาท่าน้ำหน้าวัด สายลมพัดแรงต้นไม้ไหวเอนลู่ ใบไม้ปลิวว่อนดูเหมือนฝนกำลังจะตก  ใกล้ศาลาท่าน้ำริมคลองหน้าวัดปลูกมะม่วงพันธุ์สุโขทัยไว้สองต้น ต้นหนึ่งกำลังออกดอก อีกต้นกำลังแตกกิ่ง มะม่วงสองต้นนี้มีคนนำมาถวายในงานมหาชาติเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งบรรยายสรรพคุณให้ฟังว่า "มะม่วงพันธุ์นี้มีผลใหญ่มาก บางลูกหนักร่วมหนึ่งกิโลกรัม" อยากรู้ อยากดู อยากเห็นว่าจะจริงตามคำบอกหรือไม่จึงได้นำไปปลูกไว้ หากวันใดว่างก็จะเดินไปดูว่ามะม่วงสองต้นนั้นยังอยู่หรือไม่ ต้นไม้ขาดน้ำก็เหมือนคนขาดเงิน ขณะนั้นลมแรงพัดมาเห็นมีเศษกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวมาตกใกล้ๆจึงหยิบขึ้นมดู เป็นบทกลอนไม่รู้ใครเขียน ไม่รู้มาจากไหน พิจารณาเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์เหมือนเคยได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ทราบว่าใครแต่งไว้ หากใครทราบว่าใครเป็นคนประพันธ์แจ้งมาให้ทราบจะขอบคุณอย่างยิ่ง คนเขียนโดยไม่ได้ระบุชื่อ ขอคารวะ บางครั้งแม้เศษกระดาษข้างถนนก็เป็นครูสอนเราได้ ขอเรียกว่า "ครูข้างถนน" ก็แล้วกัน ลองอ่านดู

 

 

อยากมีเงิน

                           อยากมีเงินต้องทำงานจึงพานพบ  

                           อยากเรียนจบต้องขยันหมั่นศึกษา
                           อยากมีรักต้องฝักใฝ่เวียนไปมา 

                           อยากมีหน้าเสนอหน้าอาสาคน
 

อยากมีเกียรติต้องเลิกชั่วอย่ากลัวอด 

อยากมียศต้องกล้าแข็งทุกแห่งหน
อยากเป็นหนึ่งต้องพึ่งตัวของตน 

อยากเป็นคนต้องมีธรรมประจำใจ

 

 

ความพอ
                           ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ  

                           พอแล้วเด่นเป็นเศรษฐีมหาศาล
                           จนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การ  

                           จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอ

 

ถ้าเราได้ทุกอย่างดั่งที่คิด

สิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหน

จะได้บ้างเสียบ้างช่างปะไร

กรรมของใครก็ของมันเท่านั้นเอง

 

 

 

ครูข้างถนน
                           เศษกระดาษข้างถนนบนทางผ่าน   

                           เก็บมาอ่านมีสาระน่าสนใจ
                           นำเผยแผ่ให้เป็นกลอนไว้สอนใจ 

                           ใครเขียนไว้หากรู้ชื่อถือเป็นครู
 

ในทุกที่หากสนใจได้สังเกต                

อาจพบเหตุแห่งความรวยอันสวยหรู
ส่วนจะทำหรือไม่ให้ตรองดู  

อาจมีครูสอนเราอยู่ "ครูข้างถนน" ฯ

 

                                                            หลวงตาไซเบอร์ฯ


เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม

รวบรวม

26/01/55


หมายเหตุ:เศษกระดาษข้างถนน ปลิวมาตกข้างศาลาหน้าวัด ไม่ทราบที่มา ไม่รู้คนเขียน ส่วน “ครูข้างถนน” เขียนเอง
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก