ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

ธรรมนำทาง

 

การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลก การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม

จุดที่เยี่ยมที่สุดในโลกคือใจควรบำรุงรักษาให้ดี

ได้ใจแล้วคือได้ธรรม  เห็นใจแล้วคือเห็นธรรม

รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน

 

หลวงปู๋มั่น  ภูริทตฺโต

วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

 

 

ทิ้งหมดรู้หมด         ทิ้งหมดได้หมด

ไม่ทิ้งเลยไม่รู้เลย   ไม่ทิ้งเลยไม่ได้เลย

ทรงจิตเข้ามรรคจิต แล้วจิตพิจารณาจิต

รู้ธรรมในจิต           แล้วถนอมมรรคจิต

จงทำให้ชำนิชำนาญ

 

การไม่กังวล  การไม่ยึดถือ

นั่นแหละคือวิหารธรรมของนักปฏิบัติ

 

พระราชวุฒาจารย์(หลวงปู่ดุลย์  อตุโล)

วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

 

 

พยายามให้เรากินกาล   อย่าให้กาลกินเรา

วันคืนล่วงไปๆ อย่านิ่งนอนใจ ให้เร่งทำความเพียร

ธรรมมีอยู่ แต่ขาดอุบายปัญญา

ก็นั่งโง่ นอนโง่อยู่อย่างนั้นเอง

ธรรมแท้ แม้จะลึกซึ้งคัมภีรภาพเพียงไหน

ไม่เหลือวิสัยของบัณฑิตผู้มีความเพียร

 

หลวงปู่ข่าว  อนาลโย

วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้

ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

 

ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของความเพียรแล้ว อาจคิดว่าความขยันหมั่นเพียรในภารกิจต่างๆมันเป็นทุกข์ลำบาก 

เหนื่อยยากมิใช่หรือ จริงดังนั้นคนที่ตกน้ำไม่ยอมว่ายน้ำ มีหวังตายโดยสถานเดียว

จะรอดมาได้แต่เฉพาะคนที่ว่ายน้ำได้หมายถึงพึ่งตนเองเท่านั้น

 

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์(หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)

วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 

เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีต อนาคต

อดีตล่วงไปแล้ว ดีก็ดีมาแล้ว ชั่วก็ชั่วมาแล้ว

อนาคตก็ยังมาไม่ถึง ทำปัจจุบันนี้ให้ดี อนาคตก็ต้องดี

 

หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร

วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 

 

สุขที่เกิดจากการทำชั่ว เหมือนกินขนมที่เจือยาพิษ

สุขที่ได้จากการทำดี เหมือนกินทิพยโอสถ

เอื้อเฟื้อผู้อื่น เหมือนอุ้มชูตัวเอง

เบียดเบียนผู้อื่น  เหมือนเอาหอกเสียบตัวเอง

ตัวเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่หมั่นฝึกสมาธิอยู่เสมอๆแล้ว

พลังจิตก็ย่อมเสื่อมถอยได้ง่าย

 

พระญาณวิเศษ (หลวงปู่ศรี ฐิตธมฺโม)

วัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ที่มา:ธรรมนำทาง: กรุงเทพฯ: แอ็ดวานซ์ อินเตอร์ พริ้นติ้ง จำกัด,มปพ. 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก