ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

 

สุขใจด้วยการให้  ดีกว่าพอใจที่จะรับ

 

อย่าลืม

 

คนลืมพระ    ละศีล           ก็สิ้นศักดิ์

ไม่มีหลัก      ยึดติด          ผิดวิสัย

ขาดทั้งศีล   สิ้นทั้งธรรม  ประจำใจ

ย่อมเดินไป  สู่อบาย         ตายทั้งเป็น ฯ

 

เป็นให้เป็น

 

เป็นลูกของพ่อแม่ดูแลท่าน

เป็นอาจารย์สอนคนล้นความหมาย

เป็นคนดีกลัวชั่วกลั้วใจกาย

เป็นชาญชายหาญสู้หมู่ไพรี

เป็นพระสงฆ์ทรงธรรมพระสัมพุทธ

เป็นมนุษย์เทิดรักในศักดิ์ศรี

เป็นผู้หญิงเอี่ยมละมุลกุลสตรี

เป็นคนดีเขาแซ่ซ้องก้องโลกา ฯ

 

                                                  สุเมโธภิกขุ

 

ที่มา:สุเมโธภิกขุ(พระธรรมดิลก,สมาน สุเมโธ),มงคลธรรมนำชีวิต,ขอนแก่นการพิมพ์,2551

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก