ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

ชีวิตเช่นจันทรา

 

       ขอเรามองชีวิตเช่นจัทรา

คืนข้างขึ้นฟากฟ้างามสว่างไสว

แม้ข้างแรมดับแสงสนิทไป

จันทร์ยังไม่หยุดเคลื่อนคล้อยถอยกำลัง

       เฉกเช่นวิถีชีวิตคนเรานี้

บางครั้งดีก็ทำได้ดังใจหวัง

บางคราวสะดุดล้มผิดพลาดพลั้ง

อย่ามัวนั่งเศร้าจิตคิดท้อใจ

       คราวชีวิตสมมาตรปรารถนา

อย่าเริงร่าหลงเวลาอันสดใส

พัฒนาตนให้ก้าวหน้าอย่าวางใจ

เดินต่อไปเต็มกำลังสร้างความดี

        ชีวิตนี้มีดีได้มีร้ายบ้าง

เอาแบบอย่างดวงจันทร์นั้นสุขี

เปล่งประกายสอ่งแสงทุกราตรี

ทำหน้าที่ของตนไม่บ่นเอยฯ

 

                                             กมโลภิกขุ

 

ที่มา:กมโลภิกขุ,เพียงหนึ่งกำลังใจ,กรุงเเทพฯ: แอ๊ดวานซ์อินเตอร์ พริ้นติ้ง,2551.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก