ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

ลีลาวดี


คนเราถ้าวิ่งไล่ความสุขอยู่ จะไม่มีวันพบความสุข ถ้าอยากพบสุขต้องหยุดวิ่ง หยุดต่อสู้ดิ้นรนแล้วความสุขก็จะเกิดมีเอง

ความชั่วทำให้ตัวเองเดือดร้อน และยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีก ใจที่คิดเรื่องขั่วเป็นใจร้อน วาจาที่พูดคำชั่วเป็นวาจาร้อน กายที่ทำชั่วเป็นกายร้อน ถ้าทำชั่วทั้งสามทางก็เท่ากับมีไฟสามกองเผาตัวเอง และไฟทั้งสามกองนี้จะลุกลามไปเผาผู้อื่นด้วย ผู้ที่ถูกไฟทั้งสามกองเผาลนอยู่จะมีความสุขอยู่ได้อย่างไร

ความสุขอยู่ที่ความพอใจ ชาวนาที่ทำนาอาบเหงื่อต่างน้ำ ถ้าพอใจในภาวะของชาวนาเขาก็เป็นสุข แม้จะเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในปราสาทก็ยังไม่พอใจภาวะเช่นนี้ ยังกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อภาวะอย่างอื่นอยู่อีก ก็หาความสุขสงบใจไม่ ฉะนั้นจะเอาทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องวัดความสุขของคนหาได้ไม่

ในโลกนี้อาจจะมีบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์เป็นอันมาก ที่เราเกลียด เราไม่ชอบ เราพยายามหลีกเลี่ยง แต่ในที่สุดเราก็จำเป็นต้องประสบเข้าจนได้ เมื่อประสบเข้าแล้ว ก็เกิดความเสียใจโศกเศร้าปริเทวนาการ นี้จัดเป็นความทุกข์อีกประการหนึ่ง

คนที่ทำผิดแล้วสำนึก คือคนที่กำลังปิดประตูแห่งความผิดไว้เบื้องหลัง แล้วจะก้าวเดินไปสู่ทางแห่งความถูกต้องต่อไป


ลีลาวดี

ฟังเสียงธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี

http://www.fungdham.com/book/lelawadee.html


ธรรมโฆษ,ลีลาวดี,พิมพ์ครั้งที่ 5,กรุงเทพฯ:มหามกุฏราชวิทยาลัย,2550.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก