ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

-อันเรื่องความแย่นี้ไม่มีใครทำให้เราแย่ได้ นอกจากตัวเองทำให้แก่ตัวเอง
-ความแย่เป็นเรื่องประจำชีวิตอย่างหนึ่ง ไม่มีใครที่จะพ้นไปได้
-จะหาเรื่องทุกข์เรื่องแย่แล้ว ย่อมหาได้เสมอ เมื่อไรก็เมื่อนั้น
-จะแข่งขันกันว่าใครเป็นทุกข์มากทุกข์น้อย ก็แข่งได้เสมอ เมื่อไรก็เมื่อนั้น แต่ว่าจะได้ประโยชน์ ความสุข ความดีอะไรบ้าง
-พระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักความจริงของชีวิต แล้วความความจริงนั้นจะสอนให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร ควรทำหรือไม่ควรทำ
-ทางโลกสอนให้เดินเครื่อง แต่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้หยุดเครื่อง

สมเด็จพระญาณวโรดม(ประยูร  สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9)

จากหนังสือ "ทางชีวิต" พิมพ์ในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวโรดม(ประยูร  สนฺตงฺกุโร) 
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส (10 มีนาคม  2553)    

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก