ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

อัตตา-อนัตตา

พูดเรื่องอัตตาต้องว่าให้ชัด 
สมมติสัจต้องมีอัตตา
บุญบาปชั่วดีชาตินี้ชาติหน้า 
คนมีศรัทธาอัตตาต้องมี
ฐานะทวีต้องมีอัตตา  

ส่วนอนัตตาเป็นปรมัตถ์
ทุกสิ่งสารพัดเป็นอนัตตา
บุญบาปไม่มีชาตินี้ชาติหน้า
คนพูด คนสอน ว่าตามตำรา
ไปๆมาๆศาสนาพุทธพัง ฯ

คติเวร-คติกรรม

ใครดีกว่ากู           เป็นศัตรูทั้งหมด
คนคิดแบบนี้        มีแต่ขี้กับตด
ไม่พบมิตรแท้      พบแต่คนคด
ความดีที่ทำ         ตกต่ำเหี่ยวหด
ไม่มีสุขสันต์        มีแต่รันทด   
คนดีหนีหมด        โดดเดี่ยวเดียวดาย ฯ

คนกางหลาง

จะทิ้งก็เสียดาย      จะให้ก็ตระหนี่
จะเก็บไว้ก็ไม่มีที่    ชีวิตนี้กางหลางจริง ฯ

                                                          พระฤาษีลิงแดง

ที่มา: ป้ายสังกสีในวัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

 หมายเหตุ: คำว่า "กางหลาง" เป็นภาษาปักษ์ใต้ หมายถึง "ไม่เอาไหน ไม่เข้าเรื่อง"

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก