ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

               โลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุกวัน มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่แม้จะวิ่งตามก็ยังรู้สึกว่าตามไม่ทันสักที มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่อกมาอวดโฉมได้เพียงไม่กี่วัน ก็มีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าออกมาอีกแล้ว เช่นโทรศัพท์บางรุ่นใช้ได้เพียงไม่กี่เดือนก็มีรุ่นใหม่ออกมาอีก ดูเหมือนว่ายิ่งวิ่งตามเทคโนโลยี ยิ่งกลายเป็นคนล้าหลังลงทุกที ลองย้อนกลับไปอ่านความคิดของนักปรัชญาทั้งหลายในอดีต ทำให้เกิดความรู้สึกว่า “นักปราชญ์ในอดีตเข้าใจโลกและชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง”  ลองอ่านและศึกษาดู

               นักบุญจะอยู่กับชีวิตภายใน โดยไม่ใส่ใจชีวิตภายนอก (เล่าจื้อ)
               บัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตก็คือ ควรยึดมั่นในจริยธรรมเท่านั้น ส่วนสิ่งอื่นที่เหลือไม่ถือว่าสำคัญอะไรเลย  (พีทาโกรัส)
               เราอยู่ในยุคของปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสติปัญญาห้องสมุดใหญ่โตเปิดรอรับสำหรับทุกคน เรามีโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอยู่ทุกที่ ซึ่งทำให้เราเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของผู้คนเมื่อหลายพันปีก่อนได้ แล้วยังไงละ เรามีปัญญามากขึ้นเพราะสิ่งที่ว่ามาหรือไม่ เราเข้าใจชีวิตหรือความหมายของการดำรงอยู่ของตัวเราดีขึ้นหรือไม่ เรารู้ว่าสิ่งใดดีสำหรับชีวิตของเราหรือไม่ (ซอง ซาก รูโซ)

               ไฟจะชำระล้างทุกสิ่งในโลกวัตถุ ส่วนความรักจะชำระล้างทุกสิ่งในโลกทางจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์  (อองรี อาเมียน)
               ร่างกายเป็นนักเรียนคนแรกของจิตวิญญาณ (เฮนรี่ เดวิด ทอโร)
               คนเราโลกแล่นไปมาเพื่อตามหาความสุข ก็เป็นเพียงเพราะว่าพวกเขามองเห็นความไร้แก่นสารในชีวิตของตนเองได้ชัดเจนจนกว่าความไร้แก่นสารของสิ่งบันเทิงใหม่ๆที่ล่อใจเรา (แบลส์ ปาสกาล)
               จงอย่าไปห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักวัน สักแห่ง ในที่อันห่างไกล ในอนาคต แต่จงคิดและใส่ใจให้มากกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ ที่นี่ ในที่แห่งนี้  (จอห์น รัสกิน)

               การแต่งตัวมากเกินไปทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ถนัด ความร่ำรวยเกินไปก็ขวางกั้นไม่ให้จิตวิญญาณของเราเคลื่อนไหว (เดโมสเทนีส)
               การทำให้ตัวเราเป็นอิสระจากความหลงผิด ความจริงจอมปลอม และความมดเท็จ ไม่ได้ทำให้เขาเสียสละอะไรเลย แต่กลับทำให้เขาได้สิ่งที่สำคัญ (อาร์เทอร์ โชเพนเฮาเออร์)

               พรสวรรค์ชั้นยอดทำลายลงได้ด้วยความเกียจคร้าน (มิเชล เดอ มงเตญ)
               ลักษณะพิเศษของผู้ที่รู้จักคิดก็คือยอมรับต่อชะตากรรม ซึ่งตรงข้ามกับการพยายามขัดขืนอย่างน่าอดสู ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ที่มีแต่ร่าง (มาร์คัส ออเรลิอัส)

               อนาคตไม่ได้มีอยู่จริง ตัวเราในปัจจุบันสร้างขึ้นมาต่างหาก (นิรนาม) 

              ศรัทธาใช่ว่าได้รับมาโดยเสียงข้างมาก (นิรนาม)
               ความหลงผิดยังคงเป็นความหลงผิด แม้ว่าคนหมู่มากจะเห็นชอบด้วยก็ตาม (นิรนาม)
               คนเราจะเข้าใจจุดหมายปลายทางแท้จริงในชีวิตได้ก็ต่อเมื่อปลดเปลื้องตัวเองจากโลกวัตถุและโลกียะได้สำเร็จ(นิรนาม)
               การศึกษาศาสนาคือรากฐานการศึกษาทั้งมล(นิรนาม)

 

 

ลีโอ ตอลสตอย เขียน, มนตรี ภูมีแปล,ปฏิทินปัญญา,กรุงเทพฯ: แพรวสำนักพิมพ์,2555.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก