ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         วัฒนธรรมประเพณีของไทยนั้นเรื่องการบวชการลาสิกขาของพระสงฆ์เป็นเรื่องธรรมดา บวชได้ก็สึกได้ ต่างกับวัฒนธรรมของชาติอื่นเช่นศรีลังกาถือว่าหากใครที่อุปสมบทแล้วจะต้องดำรงอยู่ในเพศสมณะตลอดชีวิต หากลาสิกขาออกไปก็จะไม่ได้การยอมรับจากสังคม ชาวพุทธในประเทศไทยแม้จะลาสิกขาออกไปแล้วหากประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมก็ยังได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม ในสังคมไทยจึงมี “ทิด เชียง หนาน น้อย” เป็นจำนวนมาก

         คำว่า “ทิด และหนาน” ในความหมายนี้หมายถึง “ผู้ที่ลาสิกขาจากพระสงฆ์เป็นฆราวาส พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า "ทิด น. คำนำหน้าผู้ที่สึกจากพระเช่นทิดบุญ ทิดเกิด ส่วนคำว่า “เชียงและน้อย” หมายถึงผู้ที่ลาสิกขาจากสามเณร ภาคอีสานเรียกทิดและเชียง ส่วนภาคเหนือเรียกหนานและน้อย หากตอนอุปสมบทเป็น “พระมหา” เมื่อลาสิกขาออกไปชาวบ้านก็นิยมเรียก “มหา”  สมมุติว่าพระมหาบุญไทย หากลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาส ชาวบ้านก็จะเรียกคำนำหน้าว่า “มหาบุญไทย” หรือ "ทิดบุญไทย" ก็ได้ เป็นต้น

         ในวงการพระสงฆ์วันนี้คงไม่มีข่าวไหนที่โด่งดังมากไปกว่า “ข่าวพระอาจารย์มิตชูโอะ  คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทาราม กาญจนบุรี ลาสิกขา” มีคำที่มักใช้สับสนกันอยู่สองคำคือ “ลาสิกขา” กับ “ลาสิกขาบท”  คำที่ถูกต้องคือ “ลาสิกขา”  หมายถึงพ้นจากความเป็นพระภิกษุ  ส่วนคำว่า “สิกขาบท” หมายถึงหัวข้อของพระวินัยแต่ละข้อ เช่นวินัยของพระสงฆ์มี 227 ข้อ หรือ 227 สิกขาบท  หลวงพ่อมิตชูโอะ คเวสโก ลาสิกขาเมื่ออายุได้ 62 ปี อุปสมบทมานาน 38 พรรษา ท่านอดได้ ทนได้ ด้วยใจดีในสมณเพศนานถึง 38 ปี
         รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2556 รายงานว่า "พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต รองเจ้าอาวาส และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม  ออกแถลงการณ์ ยืนยัน"หลวงพ่อมิตซูโอะ"ลาสิกขาแล้ว เดินทางไปญี่ปุ่นบ้านเกิด เผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะฆราวาส ย้ำมูลนิธิ และโครงการที่พระอาจารย์ริเริ่ม ยังคงดำเนินงานปกติ

         เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.จากกรณีพระมิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี ได้ลาสิกขาแล้วที่วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร  และเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นทันที จากการออกมายืนยันของแม่ชีพิณพรรณ เนียมมุณี อุบาสิกาที่ปฏิบัติธรรมในวัดป่าสุนันทวนาราม ซึ่งได้สร้างความตกใจให้กับศิษยานุศิษย์
         ล่าสุดที่มูลนิธิมายาโคตมี ย่านพัฒนาการ พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต รองเจ้าอาวาส และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อต่างๆว่า พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ลาสิกขานั้นเป็นความจริง โดยขณะนี้ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้ว โดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของพระอาจารย์ โดยจะยังคงทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะฆราวาสต่อไป

         ทั้งนี้ในส่วน ของมูลนิธิ และโครงการต่างๆที่พระอาจารย์ได้ริเริ่มไว้ คณะทำงานจะยังคงดำเนินงานไปตามปกติ เนื่องจากพระอาจารย์ได้วางรากฐานไว้แข็งแรงแล้ว พร้อมลงท้ายในแถลงการณ์ว่า ขอให้พวกเราทุกคนรักเมตตาต่อกัน และดำเนินงานประหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ดังความประสงค์ของพระอาจารย์ไว้ให้จงดี”    
         อ่านจากข่าวแล้วรู้สึกเสียดายที่วงการพระสงฆ์จะขาดบุคคลากรทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอีกรูปหนึ่ง ผู้เขียนเองไม่ได้รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัว ไม่เคยพบ ไม่เคยเห็นแต่รู้จักจากงานเขียนของท่าน แม้จะไม่ค่อยได้อ่านงานเขียนของพระมิตชูโอะมากนัก แต่ก็ผ่านตามาหลายเล่มเพราะมักจะได้รับแจกฟรีบ่อยๆ หนังสือเล่มๆเล็กอ่านง่ายพกพาไปมาสะดวก

         ที่จำได้บทหนึ่งคือคำสอนที่บอกว่า “อดได้ ทนได้ รอได้ ด้วยใจดี”  ยังนำมาใช้ประกอบการแสดงธรรมบ่อยๆแต่ดัดแปลงบ้างตามสมควรเช่น “อดได้ ทนได้ รอได้ ใจเป็นสุข”  หรือ “อดไม่ได้ ทนไม่ไหว รอไม่ได้ ใจเป็นทุกข์” หรือ “อดได้ ทนได้ รอได้ แม้ทางไกลก็ไปถึง” หรือเปลี่ยนทั้งหมดไปเลยเช่น "ยอมเป็น เย็นพอ รอได้ ใจเป็นสุข" อีกเรื่องหนึ่งคือคู่มือรักษาสุขภาพใจดีซึ่งแนะวิธีปฏิบัติไว้ว่า “คู่มือรักษาสุขภาพใจดี ข้อปฏิบัติ 5 ข้อ สำหรับมนุษย์ทุกคน ที่นี่ เดี๋ยวนี้คือ(1) ลมหายใจเป็นกัลยาณมิตร(2) หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ เพื่อปฐมพยาบาลทางจิตใจ (3)เดินมีสติ รู้ “ลมหายใจ” คู่กับ “การก้าวย่าง” (4) ตื่นรู้ ความสุขที่มีอยู่ภายในตน(5) เริ่มวันใหม่ด้วยใจดี”  อยู่กับลมหายใจและการก้าวย่าง เป็นคำสอนง่ายๆปฏิบัติได้ทุกคน

         ยังมีคำสอนที่เกี่ยวเกี่ยวการฝึกลมหายใจด้วยอานาปานสติ ซึ่งหากปฏิบัติตามก็จะได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ ในวันนี้วงการพระพุทธศาสนาได้ขาดบุคคลกรที่สำคัญไปท่านหนึ่ง วันนี้หากจะเรียกขานตามธรรมเนียมไทยก็ต้องเรียกว่าทิศมิตชูโอะหรืออาจารย์มิตชูโอะ ท่านเลือกเดินทางในเส้นทางท่านได้เลือกแล้ว ส่วนท่านจะลาสิกขาด้วยสาเหตุใดนั้นไม่อาจทราบได้  ท่านมิตชูโอะ “อดได้ ทนได้ รอได้ ด้วยใจดี” มานานถึง 38 ปี ต่อแต่นี้ไปจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามข่าวกันต่อไป แม้ว่าเรื่องการอุปสมบทและการลาสิกขาจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่การลาสิขาของพระมิตชูโอะ คเวสโก ก็เป็นข่าวที่ทำให้หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นจริง

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
11/06/56

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก