ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

     ช่วงนี้ประเทศไทยอากาศร้อนมากจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ร้อนแทบทั้งนั้น ยกเว้นแต่ในห้องปรับอากาศที่ปรับอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพคงที่ หากเข้าอยู่ในห้องอย่างนั้นแล้วไม่อยากออกไปไหน แต่ทว่าธรรมชาติของมนุษย์จะอยู่ในที่แห่งเดียวตลอดเวลานั้นยากที่จะทำได้ ต้องมีเวลาออกไปข้างนอกบ้าง กลางแจ้งอากาศร้อน พอหลบเข้าห้องปรับอากาศ หากไม่ระมัดระวังมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายๆ ร้อนแดดที่แผดเผา พอทำเนาหากใจดี ร้อนนั้นตามปรกติ เพราะร้อนนี้ตามฤดูกาล

       ช่วงนี้อีกเหมือนกันรู้สึกชีพจรแห่งการเดินทางจะเข้ามาทักทายบ่อย มีภารกิจนอกสถานที่มาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กลับจากการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดียได้หลายวันแล้ว ได้ผ่านการฝึกอบรมภาคนวกรรม(ก่อสร้าง) ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 จึงไปเยือนในฐานะรุ่นพี่ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อน อย่างน้อยก็เป็นการให้กำลังใจ ใจท้อแท้ได้แต่อย่าถอย

     วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ    ตั้งอยู่บนภูเขาโคกเผ่น  อำเภอท่าตะโก  แวดล้อมไปด้วยป่าไม้นานนาพรรณ ในช่วงกลางวันอากาศร้อนมาก พระธรรมทูตต้องทำงานกลางแดด สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) มีนโยบายในการฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศต้องให้ครบทั้งสี่ด้านคือด้านวิชาการ ต้องมีความรู้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างดี ด้านศึกษาดูงาน ต้องออกไปสัมผัสกับการเป็นอยู่ในต่างประเทศว่าพระธรรมทูตในต่างประเทศอยู่อย่างไร ทำงานอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร จากนั้นจึงฝึกภาคนวนกรรมคือการก่อสร้าง ซ่อมแซมเสนาสนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไปอยู่ต่างประเทศ ต้องซ่อมแซมรักษาเสนาสนะเบื้องต้นให้ได้ และภาคสุดท้ายคือการฝึกอบรมจิตภาวนา จะดูเขาให้ดูเราก่อน จะเข้าใจเขาต้องเข้าใจตัวเราก่อน  “รู้กายเข้าใจความคิด รู้จิตเข้าใจธรรม”  ก่อนจะเป็นพระธรรมทูตจึงต้องผ่านการฝึกอบรมให้ครบทั้งสี่ภาค

     ในการฝึกอบรมทั้งภาคคือภาควิชาการ ภาคศึกษาดูงาน ภาคนวกรรมและภาคจิตภาวนานั้น ที่ฝึกยากที่สุดอยู่ที่การฝึกอบรมจิต หากใครผ่านไปได้ ก็พร้อมที่จะทนได้ในทุกสภาพพื้นที่ในโลก จะหนาวหรือร้อนก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะนั่นคือธรรมชาติของโลก แต่จิตของมนุษย์กลับกลอก ดิ้นรน ไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล พร้อมที่จะคิดปรุงแต่งและแปรเปลี่ยนไปได้ทุกกาลเวลา หากใครสามารถฝึกอบรมจิต ควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพปรกติได้นั่นเป็นการฝึกที่ทำได้ยากแต่จะนำความสุขมาให้ ดังที่มีแสดงไว้ในขุททกนิกาย ธรรมบท (25/13/14) ความว่า “นักปราชญ์ย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กลับกลอกรักษาได้โดยยากห้ามได้โดยยากให้ตรง ดังช่างศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น จิตนี้ อันพระโยคาวจรยกขึ้นแล้วจากอาลัย คือเบญจกามคุณเพียงดังน้ำซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพียงดังบก  เพื่อจะละบ่วงมาร ย่อมดิ้นรนดุจปลาอันชาวประมง ยกขึ้นแล้วจากที่อยู่คือน้ำโยนไปแล้วบนบก ดิ้นรนอยู่ ฉะนั้น การฝึกฝนจิตที่ข่มได้ยาก อันเร็ว มีปรกติตกไปในอารมณ์อันบุคคลพึงใคร่อย่างไร เป็นความดี เพราะว่าจิตที่บุคคล ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้”
     ในช่วงระหว่างวันที่ 21มีนาคม-4 เมษายน 2556 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กำลังฝึกอบรมภาคนวกรรมที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หากใครมีเวลาที่ไปเยี่ยมขอเชิญได้ วัดเทพพิทักษ์ฯหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดพระขาว”  กลางดง อยู่ระหว่างสระบุรีกับโคราช  สังเกตได้ง่ายๆตรงที่ขายผลไม้นั่นแล แวะซื้อผลไม้แล้วจะไปเยี่ยมพระธรรมทูตก็เดินทางไม่ไกล

     หากเดินทางมาจากโคราชมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ หรือหากเดินทางจากกรุงเทพไปโคราช วัดก็จะอยู่ทางขวามือ การเดินทางสะดวกมองเห็นพระใหญ่สีขาวโดดเด่นเป็นสง่าแต่ไกล แวะไปไหว้พระและไปเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ซึ่งกำลังฝึกภาคจิตภาวนาอย่างเข้มข้น การฝึกภาคจิตภาวนาจะสิ้นสุดในวันที่ 4 เมษายน 2556  อากาศยังคงร้อนตามฤดูกาล

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
21/03/56

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก