ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           ผู้ที่เฝ้าดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้ด้วยใจที่เป็นกลางคงสับสน หลายคนที่ฟังการเจรจาทางการเมืองระหว่างตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและตัวแทนฝ่ายคนเสื้อแดง ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ฟังไปฟังมาอาจจะมืนงง เพราะต่างก็พยายามรักษาผลประโยชน์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น เราจึงไม่ได้เห็นการตกลงใดๆ การเจรจาทางการเมืองสองวันที่ผ่านมาจึงเป็นเหมือนการเขียนรูปในอากาศ ไม่มีรูป ไม่มีภาพ มีแต่ความว่างเปล่า


   
      เรื่องของคำพูดพระพุทธศาสนามีคำอธิบายไว้มากมาย ถ้อยคำที่คนอื่นจะพึงกล่าวมีอยู่ห้าประการ ดังที่ปรากฎในกกจูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (12/267/171)ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกะท่านมีอยู่ห้าประการคือ (1)กล่าวโดยกาลอันสมควรหรือไม่สมควร (2) กล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริง (3) กล่าวด้วยคำอ่อนหวานหรือคำหยาบคาย (4)กล่าวด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ (5) มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าว  
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลอื่นจะกล่าวอย่างไรก็ตาม  ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้ในข้อนั้น พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่เปล่งวาจาลามก เราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ เราจักมีจิตเมตตา ไม่มีโทสะในภายใน เราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น และเราแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ ใหญ่ยิ่ง หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปตลอดโลก ทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้น ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้แล

 
                              บางทีภาพที่มองไม่ค่อยชัด อาจมีมุมที่ชัดเจนอยู่ก็ได้

 

          ต้องยอมรับในการควบคุมอารมณ์ของคู่เจรจาที่ทำให้การเจรจาจบลงด้วยความสันติ การพูดนั้นก็เปรียบเหมือนบุรุษเขียนรูปในอากาศ  ดังข้อความว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ถือเอาครั่งก็ตาม สีเหลืองสีเขียว หรือสีเหลืองแก่ก็ตามมาแล้ว กล่าวอย่างนี้ว่า เราจักเขียนรูปต่างๆ ในอากาศนี้ กระทำให้เป็นรูปเด่นชัด ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน บุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆ ในอากาศนี้ กระทำให้เป็นรูปเด่นชัดได้หรือไม่
           เมื่อพวกภิกษุตอบว่า “ไม่ได้พระเจ้าข้า จากนั้นจึงถามต่อไปว่าเพราะเหตุอะไร”   
  พระพุทธเจ้าจึงตอบว่า “เพราะธรรมดาอากาศนี้ ย่อมเป็นของไม่มีรูปร่าง ชี้ให้เห็นไม่ได้ เขาจะเขียนรูปในอากาศนั้นทำให้เป็นรูปเด่นชัดไม่ได้ง่ายเลย ก็แหละบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเสียเปล่าเป็นแน่แท้แม้ฉันใด 
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกะท่านมีอยู่ห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อบุคคลอื่นจะกล่าวโดยกาลอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตาม เขาจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม จะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตาม จะกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์ หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตาม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตาม  
           ในข้อนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่เปล่งวาจาที่ลามก เราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ เราจักมีเมตตาจิต ไม่มีโทสะในภายใน เราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น และเราจักแผ่เมตตาจิตอันเสมอด้วยแม่น้ำคงคา ไพบูลย์ ใหญ่ยิ่งหาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปตลอดโลกทุกทิศทุกทาง ซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงศึกษาด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้แล


อยู่กับตัวเองนี่ดีที่สุด ทุ่มเถียงกับใจตัวเองอย่างเดียว

            ฟังการเจรจาทางการเมืองของแกนนำทั้งสองวันติดต่อกันต้องบอกว่าเหมือนการเขียนรูปในอากาศจริงๆ เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกัน ใช้วาทะหลบไปหลีกมา ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้าม จะหาคนผิดให้ได้ ถ้าอย่านี้ก็ไม่มีทางจบ 
           ลองยอมกันสักครั้งดีไหมพบกันครึ่งทางแทนที่จะยุบสภาภายในสิบห้าวันตามที่ฝ่ายเสื้อแดงร้องขอหรือแทนที่จะรอเวลาอีกเก้าเดือนตามที่รัฐบาลเสนอ ก็ต่างฝ่ายต่างยอมพร้อมที่จะยุบสภาภายในเวลาสามหรือสี่เดือนน่าจะเหมาะสมที่สุด อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัว แต่หากต่างฝ่ายต่างยอมประเทศชาติก้จะได้เที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุข
           คนไทยโบราณมีสุภาษิตบทหนึ่งพูดไว้อย่างน่าสนใจว่า “ให้ฟังหูไว้หู” หมายความว่าฟังแล้วอย่าพึ่งเชื่อ ต้องดูข่าวอื่นๆด้วย หรือดูเรื่องอื่นๆด้วย  คนไทยอยากเห็นความสงบ อยากเห็นคนไทยรักกัน แต่สภาพการเมืองในปัจจุบันทำให้คนไทยแตกแยกกัน แล้วจะหาทางให้เกิดความสามัคคีอย่างไรนั้น......นอกจากยุบสภาภายในสามหรือสี่เดือนแล้ว นอกจากนี้ฉันก็ยังคิดไม่ออก

วันนี้วันธรรมสวนะ ขอเชิญฟังธรรมเรื่องกกจูปมสูตร:คำพูดนั้นอุปมาว่าด้วยเลื่อย"
โดยพระเทพดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร 
{mp3}kakacupamasutra{/mp3}  

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
เรียบเรียง
30/03/53

 

 


     

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก