ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          วันนั้นฝนตกมาตั้งแต่ตอนไหนไม่ทราบ เพราะเมื่อลืมตาตื่นตอนตีห้าครึ่งฝนก็ตกแล้ว และยังคงพรำมาตลอดทั้งวัน มีบางช่วงที่ตกหนัก บางช่วงแม้จะหยุดไปแต่ก็เพียงชั่วครู่จากนั้นก็ตกลงมาอีก บางครั้งตกไม่ลืมหูลืมตา คนขับรถเจ้าประจำที่เคยใช้บริการโทรศัพท์มาบอกว่า ขอให้รอหน่อย เพราะตอนนี้รถติดมาก แทบจะขยับเขยื้อนไปไหนไม่ได้ กว่าจะออกจากวัดได้เวลาก็ปาเข้าไปเกือบแปดโมงเช้า ต้องเดินทางจากบางซื่อไปสอนหนังสือให้ทันที่ศาลายา นครปฐมเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาที หากเป็นวันปรกติจะใช้เวลาเดินทางจากบางซื่อไปศาลายาใช้เวลาไม่เกินสี่สิบนาที หรือหากวันใดถนนโล่งรถไม่ติดก็ใช้เวลาเพียงสามสิบนาที
 

          ตามท้องถนนหลายแห่งสัญญาณไฟจราจรเสีย บางแห่งมีไฟสีแดงกระพริบ บางแห่งมีไฟสีเขียว จึงไม่รู้จะทำอย่างไร รถแต่คันจึงต่างฝ่ายต่างไป ดูเหมือนว่าเมืองทั้งเมืองกำลังเป็นอัมพาต ยิ่งมีข่าวว่าทางรัฐบาลกำลังทดลองปล่อยน้ำลงมาจากทางเหนือ ชาวบ้านที่เคยประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเกรงว่าน้ำเหนือผสมกับน้ำฝนอาจจะกลายเป็นน้ำท่วมใหญ่อีกครั้ง ประสบการณ์น้ำท่วมในปีที่ผ่านมาไม่มีใครอยากพบเห็นอีก

 

          เห็นรถชนกันหลายแห่งก็ยิ่งเพิ่มปริมาณรถติดหนักเข้าไปอีก ครั้นจะไปทางอื่นก็ไม่มีทางแล้ว เพราะเมื่อรถอยู่บนถนนที่มีทั้งรถนำหน้าและตามหลังก็ยากจะถอยกลับได้ มองไปข้างหน้าก็สิ้นหวัง มองไปข้างหลังก็ลำบาก ชีวิตถึงทางตันในวันที่ฝนตกในกรุงเทพมหานคร
          ชีวิตมนุษย์มักจะเป็นแบบนี้บางครั้งจะเดินหน้าก็ไม่ได้ ครั้นจะถอยหลังกลับไปก็ลำบาก เหมือนรถที่กำลังติดอยู่บนท้องถนนนี่แหละ  คนขับรถเริ่มหงุดหงิดบ่นนั่นบ่นนี่ไปตามเรื่อง จึงบอกว่าใจเย็นๆ ไปไม่ทันไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุแห่งการเดินทางจริงๆคงไม่มีใครว่าอะไร ทุกอย่างแก้ไขได้  เสียงานสักครั้งยังดีกว่าเสียชีวิต เพราะหากยังมีชีวิตก็สามารถทำงานทดแทนได้ หากใจร้อนอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายก็ได้ โบราณว่า “ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม”
          คนขับบอกว่า “เรากำลังอยู่บนถนนนะครับไม่ใช่กำลังตีพร้าจะได้ช้าได้”
         จึงบอกทั้งรอยยิ้มว่า  “ต้องใจเย็นเข้าไว้ไม่ได้ยินหรือที่เขาโฆษณาทางโทรทัศน์ว่า “ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ท” จะรีบร้อนไปทำไมกันทุกคนต่างก็เร่งรีบกันทั้งนั้น  คนขับรถจึงสงบและเริ่มเปิดเพลงฟังเบาๆ ต้องยกให้เขาเลือกฟังเพลงที่เขาชอบ คนบางคนฟังเพลงแล้วใจสงบ บางคนอยู่เฉยๆจึงใจเย็น เมื่อรู้ว่าเขาใจเย็นแล้ว แม้รถจะติดก็ไม่มีปัญหาอะไร ในไม่ช้าก็ไปถึงจุดหมายจนได้ เสียงานแต่ยังเหลือชีวิตไว้ทดแทนการทำงานใหม่ได้


          ผู้ที่มีสติย่อมมีความเจริญ และย่อมได้รับความสุข ดังที่แสดงไว้ในมณิภัททสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (15/812-813/289) ความว่า “ครั้งหนึ่ง ยักษ์ชื่อมณิภัททะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วได้กล่าวคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า “ความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติย่อมได้ความสุข ความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิตย์ และคนมีสติย่อมหลุดพ้นจากเวร”
          พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติย่อมได้ความสุข  ความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิตย์ แต่คนมีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวร"

           ข้อความตอนนี้แปลมาจากภาษาบาลีว่า "สติมโต สทา สาธุ    สติมา สุขเมธติ
                                                              สติมโต สุเว เสยฺโย   เวรา น ปริมุจฺจติ ฯ  

          จากนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสต่อไปอีกว่า "ผู้ใดมีใจยินดีในความไม่เบียดเบียนตลอดวันและคืนทั้งหมด และเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสรรพสัตว์ ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆ”
          คำว่า “สติ” แปลว่าความระลึกได้ นึกได้ สำนึกอยู่ไม่เผลอ มักจะมาคู่กับคำว่า “สัมปชัญญะ” หมายถึงความรู้ชัด รู้ชัดสิ่งที่นึกได้ ตระหนัก เข้าใจชัดตามความเป็นจริง หากธรรมสองอย่างมาคู่กันจะมีอุปการะมาก ดังที่แสดงไว้ในทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (11/378/280) ความว่า “ธรรมสองอย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉนคือสติ สัมปชัญญะ ธรรมสองอย่างนี้มีอุปการะมาก”


          คนที่ระลึกได้ ไม่เผลอ และรู้ชัดในสิ่งที่ตนระลึกได้ จะทำอะไรก็ไม่เผลอตน สามารถครองสติอยู่ได้ย่อมมีความสุข แต่ก็ยังไม่อาจจะทำให้พ้นจากเวรได้ ผู้ที่จะพ้นจากเวรได้มีความยินดีในความไม่เบียดเบียนและมีเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลาย
          บางทีแม้เราจะพยายามตั้งสติแล้วแต่ก็ต้องมีวันพลั้งเผลอจนได้ วันนั้นกลับจากศาลายา ตอนเย็นฝนยังตก น้ำฝนสาดเข้ากุฏิไหลนองไปทั่ว แม้จะค่อยๆเดินด้วยความระวังแล้วก็ยังลื่นล้มจนได้ ยังโชคดีที่ศีรษะไม่กระทบกับของแข็งอย่างอื่น แต่การเผลอสติครั้งนั้นก็ทำให้นอนซมไปหลายวัน มันเจ็บปวดไปทั้งร่างกาย มึนงงหลงๆลืมๆคิดอะไรไม่ค่อยออกเหมือนกัน

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
08/09/55

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก