ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         คนสมัยนี้ไว้ใจกันยากแม้จะเคยรู้จักกันมาก่อน แต่หากเผลอเมื่อไหร่อาจจะถูกปล้นได้ทุกเมื่อ จึงควรระมัดระวังไว้ก่อนเป็นดีที่สุด มีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 เรื่องของโจรปล้นทรัพย์หลวงตาที่วัดแห่งหนึ่งแถวปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ข่าวว่าโจรคนหนึ่งพึ่งลาสิกขาจากพระได้ไม่กี่เดือน เสียแรงที่อุตส่าห์บวชอาศัยร่มเงาของศาสนานึกว่าเมื่อลาสิกขาออกไปแล้วจะเป็นคนดี กลับกลายเป็นโจรกลับมาปล้นหลวงตาเสียเอง คนประเภทนี้ทำดีได้ยาก
 

         อีกไม่กี่วันก็ถึงวันเข้าพรรษาแล้ว มีหลายท่านที่ต้องการจะบวชในพรรษา มีดาราชื่อดังท่านหนึ่งบวชแล้วได้รับความสุขจากการบวช จนไม่ยอมลาสิกขาบอกว่าจะบวชต่อไปโดยไม่มีกำหนดลาสิกขา ท่านพูดได้ดี คำว่า “บวชไม่มีกำหนด” กับคำว่า “บวชไม่สึก” ต่างกัน เพราะอนาคตคือความไม่แน่นอน หากพร้อมเมื่อไหร่ก็ลาสิกขาได้ แต่การประกาศว่า “จะบวชไม่สึก” เหมือนกับการสร้างคุกขังตัวเอง  มีเพื่อนที่เคยบวชเรียนมาด้วยกันหลายรูปแล้วที่เคยประกาศว่า “จะบวชไม่สึก” แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป คนที่ไม่ได้ประกาศอะไรไว้เลยกลับอยู่ได้ ส่วนผู้ที่ประกาศว่าจะบวชไม่สึก ในบรรดาเพื่อนๆที่บวชมาด้วยกันยังไม่เห็นรอดสักราย ลาสิกขากันไปหมดแล้ว ส่วนผู้เขียนเองไม่ได้ประกาศปฏิญาณอะไร บวชเรียนไปเรื่อยๆ หากอยู่ไม่ไหว อดทนต่อไปไม่ได้ ก็พร้อมจะลาสิกขาออกไป ตอนนี้ยังพออดพอทนได้ จึงยังคงอยู่ต่อไป

 

          ศาสนาเหมือนต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาคือหลักธรรมคำสอนไปยังชนทุกเพศทุกวัย ใครต้องการอะไรก็สามารถศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ต้องการได้ เพราะคนแต่ละคนมีความปรารถนาไม่เหมือนกัน หากอยู่ในฆราวาสวิสัยก็มีธรรมที่เหมาะกับผู้ครองเรือนเช่นอยากเป็นเศรษฐีก็ดำเนินตามทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม อันเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคืออุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา และสมชีวิตา แปลสรุปความได้สั้นๆว่า “ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ดำเนินชีวิตตามสมควร” ในธรรมหมวดนี้มีมีคำว่า “กัลยาณมิตร” อยู่ด้วย หากคบหากับคนที่ทำร้ายมิตรประโยชน์ที่พึงจะได้ก็เสียไป ผู้ทำร้ายมิตรท่านว่าเป็นคนเลว
         มีเรื่องเล่าว่า “กวางป่าตัวหนึ่งถูกนายพรานไล่ล่า มันวิ่งหนีความตายเข้าในในป่า บังเอิญพบพุ่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีใบดกรกครึ้มจึงเข้าไปหลบซ่อนตัว ในที่สุดก็รอดพ้นจากสายตานายพรานไปได้  นายพรานเที่ยวตามหากวางก็เหน็ดเหนื่อย กวางวิ่งหนีนายพรานก็เหนื่อยไม่แพ้กัน ผู้ล่ากับผูกถูกล่าต่างก็หยุดเคลื่อนไหว ฝ่ายนายพรานเมื่อตามหากวางป่าตัวนั้นไม่พบ ก็หยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง สายลมพัดมาแผ่วเบา นายพรายได้กินอาหารและดื่มน้ำแก้กระหายจึงนอนหลับไป

 

         ฝ่ายกวางป่าเมื่อเห็นว่ารอดพ้นจากความตายแล้วจึงเริ่มมองหาอาหาร ที่ใกล้ที่สุดก็คือพุ่มไม้ที่ตัวเองหลบซ่อนอยู่นั่นเอง มันจึงค่อยๆเล็มใบไม้ไปทีละนิด ในที่สุดใบของพุ่มไม้ต้นนั้นก็ค่อยๆหมดไป  เมื่อกวางป่ากินใบไม้จนอิ่มหนำสำราญดีแล้ว ท้องตึงหนังตาหย่อนกวางป่าก็เผลอหลับในพุ่มไม้นั่นเอง
         นายพรานนอนหลับไปนานเท่าใดไม่ทราบพอตื่นขึ้นมามองซ้ายมองขวาเหลือบไปเห็นพุ่มไม้ใหญ่ที่มีใบเหลือน้อย  และเจ้ากวางป่าตัวนั้นนอนหลับอย่างสบายอารมณ์ในพุ่มไม้แห่งนั้นนั่นเอง นายพรานจึงค่อยๆเดินเข้าไปและจับกวางตัวนั้นได้โดยละม่อม  นายพรานจึงได้กวางเพราะมันทำลายที่พึ่งเพราะความหลงไม่รู้ตัว และเพราะความหิวทำให้ขาดความยั้งคิด ได้ยินนายพรานบ่นเบาๆว่า “หากกวางตัวนั้นไม่กินใบไม้จนเกือบจะหมดต้นเราก็คงมองไม่เห็นและจับกวางไม่ได้” ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเหมือนมิตรของผู้อาศัยประเภทหนึ่ง เพราะกวางทำร้ายต้นไม้ที่ตนได้อาศัยร่มเงาจึงถึงความฉิบหาย

 

         นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นผู้ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณย่อมทำตนให้เดือดร้อน การที่บุคคลได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ต้นใดก็ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น  เหมือนคนที่ทำลายมิตรย่อมเป็นคนเลว มีคำสอนในพระพุทธศาสนาอยู่บทหนึ่งที่แสดงไว้ในอังกุรเปตวัตถุ ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ไทย 26/106/178) ความว่า “บุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานกิ่งต้นไม้นั้น เพราะการประทุษร้ายมิตร เป็นความเลวทราม” แปลมาจากภาษาบาลีว่า

                           "ยสฺส รุกขสฺส ฉายาย    นิสีเทยฺย สเยยฺย วา

                           น ตสฺส สาขํ ภุญเชยฺย   มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโกฯ (บาลี 26/106/188)

         และอีกบทหนึ่งว่า(ไทย 26/106/179) “บุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงทำลายแม้ใบของต้นไม้นั้น เพราะการประทุษร้ายมิตร เป็นความเลวทราม” แปลมาจากภาษาบาลีว่า

                           "ยสฺส รุกขสฺส ฉายาย   นิสีเทยฺย สเยยฺย วา 

                           น ตสฺส ปตฺตํ ภินฺเทยฺย  มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโกฯ“(บาลี 26/106/188)

         โปรดสังเกตว่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและภาษาบาลีเล่มกับข้อตรงกัน แต่หน้าไม่ตรงกัน หากจะสืบค้นให้เริ่มต้นจากเล่มที่ 26 ข้อ 106 ส่วนหน้าอาจจะต่างกันไปในพระไตรปิฎกแต่ละเล่ม

 

         โจรที่ปล้นจี้หลวงตาในจังหวัดนนบุรี ปล้นร้านสะดวกซื้อ และยังย้อนกลับมาปล้นหลวงตารูปเดิมอีกเป็นครั้งที่สอง ปล้นได้ปล้นดีหลวงตาคงอายุมากแล้วไม่รู้จะเอาแรงที่ไหนไปสู้รบปรบมือกับโจรได้ ต้องสูญเสียทรัพย์สินและของมีค่าให้โจรใจบาปไป อยู่ในวัดสถานที่เป็นเขตอภัยทานแท้ๆพวกโจรยังมาปล้น ปากเกร็ดก็อยู่ไม่ไกลจากบางซื่อด้วยสิ หากมีโจรมาปล้นหลวงตาไซเบอร์ฯ พวกโจรคงต้องแบกหนังสือไปไม่ไหว เพราะที่ห้องมีแต่หนังสือ ตอนนี้ยึดครองพื้นที่ห้องหนึ่งในสามแล้ว
 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
09/07/55

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก