ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

       คนป่วยที่จะต้องเดินทางไกลนับเป็นความทุกข์ประการหนึ่ง  แม้จะพยายามบอกกับตัวเองว่าร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกประการแต่ทว่าเจ้าความป่วยไข้ไม่เข้าใครออกใครสามารถเจ็บป่วยได้ทุกเวลา มีอาการเจ็บคอและไอมาตั้งแต่งานพิธีประทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้ว หากรุ่งขึ้นอีกวันได้พักผ่อนอาการคงไม่เป็นไร แต่ตามกำหนดการจะต้องเนทางไปที่ประเทศศรีลังกา จึงปฏิเสธไม่ได้ต้องเดินทางทั้งๆที่อาการป่วยพึ่งเริ่มต้น


       ต้องบอกว่าการเดินทางไปศรีลังกาครั้งนี่ทุลักทะเลน่าสงสารตัวเองเป็นที่สุด ทั้งเหนื่อยกายและจะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้อาการของโรคกำเริบหนักขึ้นอีก ศรีลังกาในฤดูนี้อากาศก็เอาแน่ไม่ค่อยได้อากาศร้อนระอุ บางวันแดดร้อนอยู่ดีมีฝนตกลงมาหน้าตาเฉย กลางวันร้อนมาก พอตกกลางคืนอากาศหนาว ร่างกายปรับตัวไม่ทัน กลางคืนต้องนอนพร้อมทั้งมีอาการไออยู่บ่อยๆ นอนไปไอไปจึงนอนไม่ค่อยหลับ พอรุ่งเช้าก็เกิดอาการเพลีย บางครั้งเดินไม่ไหวก็หลบอยู่ในรถไม่ไปไหน

 

 

        ร่างกายนี้เป็นรังของโรคย่อมจะเกิดอาการป่วยไข้ได้ตลอดเวลา แม้ว่าบางครั้งเจ้าตัวจะไม่รับรู้ว่าตัวเองมีโรคหรือกำลังป่วยอยู่ก็ตาม ร่างกายย่อมผุผังเปื่อยเน่าไปตามกาลเวลา ดังที่แสดงไว้ในชราวรรค ขุททกนิกาย  ธรรมบท(25/21/24) ได้แสดงความจริงเกี่ยวกับอัตภาพไว้ว่า “ท่านจงดูอัตภาพอันบุญกรรมทำให้วิจิตรแล้ว มีกายเป็นแผล อันกระดูกสามร้อยท่อนปรุงขึ้นแล้ว กระสับกระส่าย อันมหาชนดำริกันโดยมาก ไม่มีความยั่งยืนมั่นคง รูปนี้คร่ำคร่าแล้ว เป็นรังแห่งโรค ผุพัง กายของตนอันเปื่อยเน่าจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด” ในเวลาเจ็บป่วยจึงหันมาพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้ ตัวเราเองก็ถูกโรคทั้งหลายรุมเร้าเฝ้ารบกวนมาโดยตลอดและใกล้เวลาที่จะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้ว ไยยังมัวเมาในประมาทอยู่เล่า

 

       ในจตุตถปัณณาสก์ อินทรียวรรค อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต(21/157/140) ได้แสดงโรคไว้สองประการดังข้อความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย โรคสองอย่างนี้คือโรคทางกาย โรคทางใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคด้วยโรคทางกาย ตลอดปีหนึ่งมีปรากฏ  ผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคตลอดสองปีบ้างสามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง สิบปีบ้าง ยีสิบปีบ้าง สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้าสิบปีบ้าง ผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคแม้ยิ่งกว่า ร้อยปีบ้างมีปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดปฏิญาณความไม่มีโรคทางใจแม้ครู่หนึ่ง สัตว์เหล่านั้นหาได้ยากในโลก เว้นจากพระขีณาสพ” คนที่ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายอาจจะมีอยู่บ้าง แต่ทว่าคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคทางใจหาได้ยากยิ่ง

 

 

        วันหนึ่งจะต้องเดินขึ้นถ้ำที่วัดดัมบูลา ซึ่งอยู่สูงมากในใจก็อยากดู เพราะไปศรีลังกาเมื่อปีก่อนไม่ได้เดินทางขึ้นไป การได้กลับมาเยือนครั้งนี้จึงอยากจะเดินไปสัมผัสกับถ้ำที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงใกล้เคียงกับถ้ำเอโลราและถ้ำอชันตาที่อินเดีย ต้องพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของสามถ้ำนี้ให้ได้ แม้ร่างกายจะอ่อนเพลียอย่างไรก็ตัดสินใจเดินขึ้นถ้ำดัมบูลลาจนได้
       วันนั้นฝนตกพรำๆค่อยๆเดินขึ้นตามขั้นบันไดเหงื่อไหลโทรมกายพร้อมกับน้ำฝนจนดูไม่ออกว่าเป็นน้ำฝนหรือเหงื่อกันแน่ ในมือถือกล้องถ่ายภาพน้ำหนักเกือบสามกิโลกรัม และหนักขึ้นเรื่อยๆในรอบหลายปีมานี้กล้องตัวนี้มักจะติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอ โดยเฉพาะในเวลาที่เดินทางออกต่างประเทศก็ได้อาศัยกล้องคู่มือตัวนี้บันทึกภาพเหตุการณ์และโบราณสถานต่างๆไว้ แต่วันนี้เจ้ากล้องตัวนี้มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษจนยกมือขึ้นถ่ายภาพแทบไม่ไหว

 

 

        ทางสูงชันขึ้นตามลำดับค่อยๆก้าวเดินไปที่ละก้าว ไม่รีบร้อนจึงเป็นบุคคลผู้ล้าหลัง ตอนนั้นคิดถึงอานิสงส์ของการเดินจงกรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ภิกษุเดินจงกรม เพราะทำให้มีความอดทนในการเดินทางไกลได้ ดังที่ปรากฎในอังคุตรนิกาย ปัญจกนิบาต (22/29/26) ความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการจงกรมห้าประการคือ(1) ภิกษุผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล  (2)ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร (3)ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย   (4) อาหารที่กินดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี   (5)สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นาน”
       วันนี้ก็ได้เห็นอานิสงส์ของการเดินบ่อยๆ แม้จะไม่ใช่การเดินจงกรมแต่ก็เป็นการเดินทำให้ร่างกายที่อ่อนล้าเพราะพิษไข้ไม่หมดแรงไปก่อน ในที่สุดก็ขึ้นไปถึงถ้ำดัมบูลลาบนหน้าผาจนได้ กลุ่มนักเดินทางเริ่มสวดมนต์ ผู้เขียนร่วมสวดมนต์ได้สักพักก็เริ่มไอและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเดินออกจากกลุ่มถือกล้องหาถ่ายภาพสักพักอาการไอก็เบาบางลง

 

 

        ถ้ำดัมบูลลาเป็นที่ตั้งของวิหารศิลาคือวัดดัมบูลลาอันลือชื่อที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5 กษัตริย์วาลากัมบาทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระ ต่อมาเมื่อพระองค์ เสด็จกลับขั้นครองราชย์อีกครั้ง พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาที่ทรงคุมค่าที่สุดในศรีลังกาบางคนถึงกับบอกว่าเป็นอชันต้าแห่งศรีลังกา ภายในถ้ำดัมบูลลามีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายใน ถ้ำแรก มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 47 ฟุตแกะสลักจากแท่งหิน ถ้ำที่ 2 มีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐาน อยู่ถึง 150 องค์ นอกจากนี้ถ้ำอื่นๆยังมีภาพวาดสีน้ำบนเพดาน และรูปปั้นของพระพุทธรูป และพระพุทธเจ้าอยู่รอบๆ ซึ่งภาพสีน้ำ บนเพดานมีอายุอยู่ในศตวรรษที่ 15-18 ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของชาวสิงหลชม ถ้าดัมบุลลาวัดที่เจาะภูเขาเป็นถ้า สลักเสลาเป็นพระพุทธรูปไสยยาสน์ สร้างเจดีย์ภายในถ้ำมีอายุเกือบ 2,000 ปี มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สวยงามได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 
       ความงามเหล่านั้นถูกบันทึกลงในกล้องถ่ายภาพ ภาพแล้วภาพเล่า ตอนนั้นพยายามค้นหาพระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่ในถ้ำดัมบูลลามีน้อยมาก เพราะพระพุทธรูปนั่งที่แกะสลักจากหินส่วนมากเป็นพระปางสมาธิ ส่วนพระพุทธรูปยืนมีหลายอิริยาบถ
       ได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ที่มาพร้อมหลังสายฝนพรำ ทำให้หายใจสะดวก อาการไข้หวัดที่คิดว่าจะหนักขึ้น แต่พอได้สูดอากาศบนยอดเขากลับหายไปดื้อๆ มีเพียงอาการไอที่ยังคงรบกวนอยู่บ้าง แม้จะป่วยด้วยโรคทางกาย แต่ทว่าจิตใจยังเข้มแข็ง สู้อุตส่าห์ทานทนกับการเดินทางจนกระทั่งสามารถกลับมาถึงเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย วันนี้หายป่วยแล้วพร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่ต่อไป

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
02/04/55

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก