ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

        การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน หากร่างกายไม่แข้งแรงจริงมีหวังล้มป่วยลงง่ายๆ เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนราม ทำงานในช่วงพิธีประทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสองหน้าที่คือหน้าของบุคลากรมหาวิทยาลัย เดินขึ้นเดินลงจากอาคารนั้นอาคารนี้ ฝ่าเปลวแดดที่แผดร้อน แต่ในขณะที่ทำงานไม่รู้สึกว่าเหนื่อย งานรับผิดชอบเหนื่อยไม่ได้ ส่วนอีกภาระหนึ่งเป็นภาระส่วนบุคคลเพราะเป็นนักศึกษาที่จะต้องเข้ารับปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย ระเบียบเขาเข้มงวด แตกแถวไม่ได้ เสร็จงานแล้วนอนซมเพราะพิษแดดไปหนึ่งคืนเต็มๆ


        งานประทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเตรียมงานมาหลายวัน งานจริงๆจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(อักษรย่อคือ มมร) ซึ่งพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช ฯ เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร

  

        งานพิธีประทานปริญญาบัตรจัดขึ้นณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

        ปีนี้ย้ายมาจากเดือนพฤศจิกายน 2554 เนื่องจากมหาวิทยาลัยประสบกับอุทกภัย การประทานปริญญาบัตรในปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับครบทั้ง 3 ระดับคือศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และศาสนศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 4719 รูป/คน มาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต 7 แห่ง และวิทยาลัยอีก 3 วิทยาลัย

 

 

 

 


        เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามเป็นพระหลวงตาบ้านนอก เพราะมีตำแหน่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย จังหวัดราชสีมา และศึกษาเล่าเรียนแม้ในยามที่มีอายุมากแล้วก็มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาในครั้งนี้ด้วย เป็นศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลังจากพากเพียรพยายามมานานเกือบหกปี วันนี้สิ้นสุดภารกิจในด้านการศึกษาอีกภารกิจหนึ่งแล้ว

 

        มีปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ได้รับในนามมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯอีกหนึ่งท่านคือคุณเบญจวรรณ ไกรกิตติภูมิ ภาระแห่งการเรียนสำหรับในรอบหลายปีที่ผ่านมาสิ้นสุดจริงๆในวันนีั้ แต่ยังมีภาระอีกหลายอย่างที่กำลังจะเริ่มต้น ยังไม่ทราบว่างานข้างหน้าจะหนักขึ้นหรือเบาลง คาดเดาไม่ได้ แต่พร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยใจสงบ วันนี้ดูภาพบรรยากาศในงานรับปริญญาไปก่อน วันหน้าจะพยายามเขียนไปเรื่อยๆ

 

 

            คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมาร่วมแสดงความยินดีด้วย ส่วนจะจัดฉลองปริญญาเมื่อใดนั้น มีข่าวเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบ


       

 

           อุบาสิกาจากวัดมัชฌันติการาม วัดต้นสังกัดของเว็บมาสเตอร์มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ปีนี้วัดมัชฌันติการามมีพระภิกุเช้ารับปริญญาครบทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 

 

 

         ผู้ที่เข้ารับปริญญาศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2554 (รับปี 2555) มี 7 ท่าน แต่มีภาพให้เห็นเพียง 5 ท่านเท่านี้ ใครเป็นใครดูเอาเอง 

 

 

 

 

        ปกปริญญาสีม่วงหมายถึงศาสนศาสรดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก) สีส้มเป็นศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) ส่วนสีฟ้าเป็นศาสนศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี)

ภิกษุสองรูปมาจากวัดเดียวกัน

 

         ตอนนี้มีภารกิจที่จะต้องออกเดินทางไปประเทศศรีลังกา ในช่วงวันที่ 26-31 มีนาคม 2555 เป็นการจัดของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการและทัศนศึกษาที่ประเทศศรีลังกา ได้เวลาออกเดินทางอีกแล้ว
 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน (ดร.)
26/03/55

 

ชมภาพรับปริญญาได้ที่

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000419856342#!/media/set/?set=a.264214663662634.64714.100002223085210&type=1

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก