ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           ในแต่ละวัดมักจะจัดงานใหญ่ประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ถือว่าเป็นงานใหญ่ ส่วนงานอื่นๆแม้จะมีแทรกบ้างแต่ก็เป็นงานเล็กๆไม่ใหญ่นัก งานประจำปีย่อมต้องจัดหลายวัน วัดมัชฌันติการามจัดงานประจำปีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ที่เคยอยู่จำพรรษาในอาวาสแห่งนี้ งานนี้เน้นที่การปิดทองอีดตเจ้าอาวาสรูปแรกที่มรณภาพไปแล้วเก้าสิบแปดปี งานจัดติดต่อกัน 9 วัน 9 คืน


            เริ่มงานวันแรกมีการทำบุญอุทิศกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป ตามประวัติวัดมัชฌันติการามสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2417 โดยเจ้าจอมมารดาเที่ยง เจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 4 เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ และสร้างวัดสำเร็จบริบูรณ์ในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเป็นองค์ประธานในการผูกพัทธสีมา และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณษโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “วัดมัชฌันติการาม” ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสมาแล้วเจ็ดรูป ปัจจุบันเป็นรูปที่แปดคือ “พระครูธีรสารปริยัติคุณ (พระมหา ดร.เดช กตปุญฺโญ)” เป็นเจ้าอาวาส         

 

               คำว่า “มัชฌันติก” มาจากคำนามเพศชายในษาบาลีว่า “มชฺฌนฺติก” แปลว่า เที่ยงวัน บวกกับคำว่า “อาราม” เป็นคำนามเพศชายในภาษาบาลีที่แปลว่า “ความยินดี ความพอใจ สวน อุทาน อาราม” คำบางคำมีความหมายหลายอย่าง อารามในที่นี้น่าจะแปลว่าสวนหรืออาราม เพราะบริเวณที่เป็นวัดและรอบๆวัดในอดีตคือสวนผลไม้ของชาวบ้าน วัดตั้งอยู่ท่ามกลางสวนของชาวบ้าน แต่ปัจจุบันสวนได้เปลี่ยนเป็นหอพักไปเกือบหมดแล้ว ในยุคแรกมีเจ้าจอมมารดาเที่ยงเป็นผู้ริเริ่มในการบูรณะซึ่งเชื่อกันว่าเคยเป็นวัดเก่ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกวัดนี้ว่า “วัดน้อย” ซึ่งคู่กับวัดที่ตั้งอยู่ในอีกซอยถัดไปคือ “วัดหลวง” แต่ปัจจุบันวัดหลวงได้ร้างไปแล้ว จึงเหลือแต่วัดน้อย

             วัดน้อยในกรุงเทพมหานครมีหลายวัดเช่นวัดน้อยนางหงษ์ วัดน้อยนพคุณ วัดน้อยชมภู่ วัดน้อยใน หากไม่ระบุที่ตั้งมักจะเข้าใจผิดเสมอ บางครั้งบอกรถโดยสารว่าวัดน้อย อาจจะไปโผล่ที่วัดน้อยใน ตลิ่งชัน หาทางกลับลำบาก ยิ่งเป็นวันที่รถติดจะต้องผ่านถนนจรัลสนิทวงศ์ ที่กำลังมีการก่อสร้างทางด่วนหรืออะไรสักอย่าง ต้องเสียเวลาโดยใช่เหตุ ดังนั้นหากจะมาวัดมัชฌันติการามหรือวัดน้อย ต้องบอกเส้นทางว่า “วัดน้อยพระรามเจ็ด” หรือ “วัดน้อยวงศ์สว่าง ซอย 11” อย่างนี้เดินทางถึงจุดหมายแน่นอน
           อดีตเจ้าอาวาสวัดน้อยคงมีหลายรูปแต่เท่าที่มีบันทึกไว้เริ่มต้นที่พระครูธรรมสารวิจิตร (หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช) เป็นเจ้าอาวาสในช่วงปีพุทธศักราช 2440-2457 แต่หลวงปู่อ่อ่อนมาอยู่จำพรรษาตั้งแต่เริ่มบูรณะวัดในปีพุทธศักรา 2417 และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักรา 2440 หลวงปู่อ่อนเป็นศิษย์สำนักเรียนเดียวกันกับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท

 

            หลวงปู่อ่อนมีชื่อเสียงเลื่องลือในทางเมตตามหานิยมและขมังเวทย์ และสร้างเครื่องรางของขลังไว้หลายรุ่น ปัจจุบันเป็นของหายากแล้วเช่นตระกรุดโทน กระดูห่าน เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่อ่อนเป็นต้น วัดมัชฌันติการามได้สร้างรูปหล่อหลวงปู่อ่อนไว้ภายในวิหารหลวงปู่ ในแต่ละวันจะมีคนมาสักการะกราบไหว้ไม่ขาด ชาวบ้านต่างก็เล่าลือกันว่าหากใครบนบานศาลกล่าวอะไรไว้มักจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์เช่นสอบเข้าทำงาน ขอให้เรียนสำเร็จก็มักจะไม่ค่อยพลาด แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านระมัดระวังเป็นพิเศษคือการบนว่าขอให้ไม่ถูกเกณฑ์เป็นทหาร  ใครที่มาบนบานไว้อย่างนั้นมักจะจับได้ใบแดงถูกเกณฑ์เป็นทหารแทบทุกราย


            ผู้เขียนอยู่จำพรรษาที่วัดมัชฌันติการามมานาน แต่ก็ไม่เคยบนบานอะไรไว้ นอกจากเวลาที่นักเรียนจะไปสอบนักธรรมหรือบาลีก็จะบอกให้มาจุดธูปบอกหลวงปู่ก่อนะเข้าสนามสอบ ไม่ได้มีเจตนาให้เชื่อในเรื่องของความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์แต่อยากให้พระภิกษุสามเณรรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงบูรพาจารย์ เป็นพระภิกษุสามเณรที่รู้จักคำว่า “กตัญญูกตเวที อันเป็นเครื่องหมายของคนดี” มีบาลีแสดงไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่า “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี” แต่ก็มักมีเหตุมหัศจรรย์ให้เห็นอยู่เรื่อยๆพระภิกษุสามเณรรูปใดมาสักการะหลวงปู่อ่อนก่อนจะเข้าสนามสอบมักจะสอบผ่าน 
           บุพการีและกตัญญูกตเวทีเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกดังที่มีแสดงไว้ใน อังคุตตรนิกาย ทุ กกนิบาต(20/364/81) ความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลสองจำพวกนี้หาได้ยากในโลกคือบุพพการีบุคคล  กตัญญูกตเวทีบุคคล”

 

 

            สมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ คณะศิษยานุศิษย์จะมาร่วมงานวันครบรอบเกิดของหลวงปู่อ่อน ญาณเตโชในวันขึ้น 7 เดือน 3 ของทุกปี ว่าหลวงปู่จะมรณภาพไปนานเกือบร้อยปีแล้ว ทางวัดจึงได้ถือเอาวันคล้ายวันเกิดของอดีตเจ้าอาวาสเป็นวันจัดงานประจำปี ติดต่อกันมาทุกปี ในแต่ละปีก็จะเป็นการรวบรวมปัจจัยเพื่อใช้ในการบูรณะวัดตามแต่คงวามจำเป็น ปีนี้มีวัตถุประสงค์คือการซ่อมแซมศาลาการเปรียญหลังเก่าที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทางวัดได้บูรณะขึ้นใหม่ ปัจจัยที่ได้จากการจัดงานประจำปีจึงนำไปใช้เพื่อการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ

 

           ใครที่มีเวลาว่างจะมาร่วมงานขอเชิญได้ มีทุกอย่างให้ได้ชมเช่นภาพยนตร์ ดนตรี มหรสพสมโภชตลอดงาน ทำบุญสร้างพระประจำวันเกิด ไถ่ชีวิตโคกระบือ บริจาคโรงศพให้แก่ศพไร้ญาติ เป็นต้น ในวันสุดท้ายของงานคือวันที่ 7 มีนาคม 2555 ตรงกับวันมาฆบูชา มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาด้วย ใครสะดวกในวันเวลาไหนขอเชิญได้

 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
29/02/55

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก