ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

        ความเจริญของเทคโนโลยีมีส่วนทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทุกวันนี้มีคนบอกว่ามนุษย์เราอยู่กับสามจอ ได้แก่ จอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ และจอโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันทั้งสามจออาจจะสามารถพกพาถือติดมือไปได้ทุกแห่ง เปิดดูที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลา พระสงฆ์ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน เคยแสดงธรรม บรรยายธรรมภายในวัด ก็ต้องเปลี่ยนเป็นการบรรยายธรรมตามหน้าจอทั้งสามจอไปด้วย สังคมเปลี่ยน โลกเปลี่ยน การเผยแผ่ธรรมก็ต้องประยุกต์ตามไปด้วย จึงได้เกิดเว็บไซต์ทางศาสนามากมายรวมทั้งเว็บไซต์ไซเบอร์วนาราม แปลตามตัวอักษรว่า “วัดหรืออารามที่ตั้งอยู่บนโลกไซเบอร์”
 

        อ่านเรื่องสั้นชุด “หลวงตา” มาหลายรอบแล้วและหนังสือเล่มนี้ก็มีเก็บไว้ในตู้หนังสือด้วย อยากอ่านเมื่อไหร่ก็เพียงหยิบขึ้นมาและเริ่มต้นอ่าน อีกเล่มหนึ่งที่มีหลายสำนวนคือ “นิทานอีสป” อ่านแล้วเพลินดี หนังสือชุดหลวงตาเป็นสำนวนเก่า ว่าด้วยเรื่องราวของหลวงตารูปหนึ่งที่เป็นนักเทศน์ รับงานแสดงธรรมเทศนาทั่วราชอาณาจักร และเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับชาววัดและชาวบ้าน โดยมีหลวงตาเป็นตัวเดินเรื่อง ซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่หลวงตาประสบพบเห็นด้วยตนเอง บางเรื่องก็ฟังเขาเล่ามา บางเรื่องก็เกิดจากจินตนาการของหลวงตาเอง แต่เมื่อนำมารวมกันก็กลายเป็นรวมเรื่องสั้นที่มีขนาดเล่มใหญ่หนาถึง 492 หน้า


        นามที่ใช้ในการประพันธ์ของหลวงตา คือ “แพรเยื่อไม้” ชื่อจริงคือ “พระครูพิศาลธรรมโกศล” สมัยนั้นการเดินยังใช้เรือบ้าง รถบ้าง แม้กระทั่งเกวียน แต่สมัยปัจจุบันมีเครื่องบินที่ราคาไม่แพงนัก หากต้องการเดินทางโดยมีเวลาน้อยก็ต้องใช้เครื่องบิน หรือหากจะเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องอาศัยเครื่องบิน เวลาเปลี่ยนการคมนาคมก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  
        หลวงตาที่คนรู้จักมากอีกรูปหนึ่งคือ “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” หรือพระธรรมวิสุทธิมงคล แต่ท่านมักจะเขียนติดข้างรถที่ใช้ในกิจการของวัดป่าบ้านตาดว่า “พระมหาบัว ญาณสัมปันโน” ท่านพึ่งละสังขารไปเมื่อปีที่ผ่านมา หลวงตารูปนี้เป็นพระกรรมฐานแสดงธรรมเทศนาไว้มากมาย มีชื่อเสียงคนรู้จักทั่วโลก
        คำเรียกพระสงฆ์มีหลายอย่าง ส่วนหนึ่งเรียกตามอายุ ถ้าพระหนุ่มก็จะเรียก “หลวงพี่” พออายุมากขึ้นก็จะมีคำเรียกขานอื่นๆอีกตามฐานะและความเกี่ยวพันของคนเรียกขานเช่น “หลวงลุง หลวงน้า หลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงเตี่ย”   เป็นต้น


        คำว่า “หลวงตา” มักนิยมเรียกพระสงฆ์ที่บวชตอนมีอายุมากแล้ว แต่ก็ไม่แน่เสมอไป หลวงตามหาบัวอุปสมบทมาตั้งแต่ยังหนุ่มคนก็นิยมเรียกหลวงตา เพราะหลวงตาเป็นคำที่เรียกขานง่าย เป็นพระแบบชาวบ้าน หากเรียกพระรูปไหนว่า “หลวงตา” ส่วนมากจะเป็นพระที่มีอายุเกินห้าสิบปีไปแล้ว
        หากเป็นพระครูหรือพระราชาคณะก็จะมีคำเรียกขานไปอีกอย่างเช่น “ท่านพระครู” “ท่านเจ้าคุณ” “พระเดชพระคุณ” เป็นต้น หากสอบได้เปรียญธรรมตั้งแต่สามประโยคขึ้นไปก็จะมีคำเรียกขานนำหน้าว่า “พระมหา” ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นพระครูหรือเจ้าคุณในอนาคตตามสมณศักดิ์
        อ่านหนังสือของหลวงตาทั้งสองรูปคือเรื่องสั้นชุดหลวงตาแพรเยื่อไม้ และประสบการณ์พระธุดงค์ ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงตามมหาบัว ญาณสัมปันโน ก็อยากเขียนตามแบบอย่างของครูบาอาจารย์บ้าง ประสบการณ์ของแต่ละคนย่อมพบเห็นต่างกัน หลวงตาทั้งสองรูปเป็นแรงบันดาลใจในการเขียน และเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของผู้เขียน จุดเริ่มต้นของการทำงานที่ประสบความสำเร็จเบื้องต้นคือ “การได้ตัวอย่างที่ดี” คนเราควรต้องมีบุคคลตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งหรือสองคน เป็นเหมือนเข็มทิศในการนำทาง


        เขียนบทความและเรื่องสั้นๆลงเผยแผ่ทางเว็บไซต์ไซเบอร์วนารามมาครบสองปีแล้ว มีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเขียนจากประสบการณ์ตรง บางเรื่องเขียนจากเรื่องเล่าที่มีคนเล่าให้ฟัง บางเรื่องก็แต่งขึ้นใหม่โดยอาศัยโครงเรื่องจากนิทานธรรมบทบ้าง นิทานชาวบ้านบ้าง และพยายามแทรกธรรมะข้อคิดต่างๆเท่าที่เรื่องจะพาไป งานวิชาการเขียนน้อยลงเพราะเขียนยากใช้เวลานาน แต่เขียนเรื่องที่เกี่ยวกับชาวบ้านมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีตัวเดินเรื่อง จึงสมมุตินามตนเองเป็น “หลวงตาไซเบอร์ฯ” หากจะเขียนเต็มก็จะเป็น "หลวงตาไซเบอร์วนาราม" ด้วยเหตุผลสองประการคือหนึ่งเขียนประจำในเว็บไซต์ชื่อไซเบอร์วนาราม เขียนเผยแผ่ทางโลกไซเบอร์เป็นส่วนใหญ่  และสองจะไม่ได้ไปซ้ำกับชื่อของหลวงตาแพรเยื่อไม้ และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 

        หลวงตาไซเบอร์ฯ เริ่มแสดงตนมาหลายตอนแล้ว ผู้อ่านโปรดเข้าใจหากมีคำว่า “หลวงตา” แทรกอยู่ในเรื่องที่เขียนก็ขอให้เข้าใจว่าหมายถึง “หลวงตาไซเบอร์ฯ” สมมุติให้เป็นตัวเดินเรื่องในงานเขียนหรือหากเป็นละครโทรทัศน์ก็คือพระเอกของเรื่องนั่นแล  ตอนนี้กำลังคิดจะรวบรวมเรื่องราวที่เคยเผยแผ่ในเว็บไซต์ไว้เพื่อจะได้เป็นหนังสือแจกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามอ่าน อีกอย่างหนึ่งจะได้เก็บไว้เป็นผลงานเพื่อระลึกถึงความทรงใจในอดีต หากต่อไปในอนาคตเว็บไซต์จะต้องปิดตัวลง ตั้งชื่อไว้ก่อนว่า “รวมบทความหรือเรื่องสั้นหรือบันทึกบนทางผ่านชุด หลวงตาไซเบอร์ฯ” อาจจะเป็นหนังสือสามเล่ม
        วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสหัวใจก็เบิกบาน เป็นวันหยุดได้พักผ่อนหย่อนอารมณ์จึงหยิบหนังสือ “หลวงตา” ของแพรเยื่อไม้มาอ่านอีกรอบ อ่านไปสักพักก็เปลี่ยนอีกเล่มเป็นนิยายกำลังภายใน “มีดบินไม่พลาดเป้า” ประพันธ์โดยโกวเล้ง สำนวนแปลของ น. นพรัตน์  ฉบับพิมพ์ใหม่ แต่ก่อนใช้ชื่อเรื่องว่า “ฤทธิ์มีดสั้น” นึกว่าเรื่องใหม่เขาห่อพลาสติกหุ้มไว้อย่างดี แต่พอเปิดอ่านเป็นเรื่องเดียวกัน เคยอ่านมานานแล้วกลับมาอ่านอีกครั้งก็ยังได้อรรถรส สำนวนแปลเขาดีเยี่ยม อ่านกี่ครั้งก็ยังเพลิดเพลิน  ยังมี “สาส์นลับที่สาบสูญ” ของแดน บราวน์ นอนหลับอยู่ในตู้รอให้หยิบอ่านอีกเล่ม

 

        หลวงตาไซเบอร์ฯ หากมีเวลาว่างก็อ่านหนังสือและอ่านได้หลายเล่มในแต่ละวัน วางเล่มนี้แล้วก็หยิบเล่มใหม่ขึ้นอ่านต่อ ทั้งๆที่เล่มเดิมก็ยังอ่านไม่จบ หนังสือถึงจะมีเนื้อหาลุ่มลึกหรือยากอย่างไรอ่านแล้วยังเข้าใจได้ แม้จะอ่านไม่จบในวันนี้แต่ต้องมีสักวันที่จะต้องอ่านจบเล่ม แต่ชีวิตมนุษย์มีจิตใจที่สลับซับซ้อนยิ่งกว่าหนังสือหลายล้านเล่มรวมกัน อ่านอย่างไรก็อ่านไม่จบ

 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
11/02/55

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก