ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

       ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “เรียงความเรื่องแม่” หรือเรื่องที่เป็นความรักผูกพันระหว่างแม่กับลูก ชิงเงินรางวัล 5000 บาท ไม่จำกัดความยาว ไม่จำกัดเนื้อหา จะเป็นเรื่องจริง เรื่องแต่ง หรือเรื่องเล่าก็ได้ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจะนำลงเผยแผ่ทางเว็บไซต์ไซเบอร์วนาราม ผู้อ่านทุกคนมีสิทธิ์โหวตลงคะแนน คำตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อยุติ 

 

 

หมดกำหนดส่งเรื่องวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 2554

       

ส่งบทความได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในนามเว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก