ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          คนดีและคนชั่วบางครั้งดูเพียงภายนอกก็แยกไม่ออก แต่ต้องดูที่การกระทำที่มาจากกมลสันดานหรืออุปนิสัยของแต่ละคน คนดีนั้นพอคิดจะทำความดีเช่นรักษาศีล ให้ทานและภาวนาก็สามารถทำได้โดยง่าย เพราะมีความใฝ่ดีเป็นอุปนิสัย ส่วนคนชั่วนั้นพอมีคนบอกให้ทำความดีจะกลายเป็นเรื่องที่แสนยาก เพราะเขาไม่มีความใฝ่ดีเป็นอุปนิสัย แต่ถ้ามีคนชวนให้ทำชั่วเขาจะทำได้โดยง่าย เพราะอุปนิสัยใฝ่ชั่วมีอยู่ในกมลสันดานนั่นเอง


          มีเรื่องเล่าว่าชายสองคนเป็นเพื่อนรักกัน แต่ทว่านิสัยแตกต่างกันมาก คนหนึ่งเป็นคนธัมมะธัมโม ชอบเข้าวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำจึงได้รับเลือกให้เป็นมัคคนายกที่วัดแห่งหนึ่งในเวลาต่อมา ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นชอบเล่นการพนันโดยเฉพาะหวยเขาจะเล่นแทบทุกงวด และชอบดื่มเหล้าจนติดเป็นนิสัยแถมยังประกอบอาชีพต้มสุราเถื่อนขาย แม้จะถูกจับหลายครั้งก็ยังแอบทำเรื่อยมา แต่ทั้งสองก็เป็นเพื่อนที่รักกัน เพราะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอาชีพการงานหรือนิสัยส่วนตัวของกันและกันเลย 

 

          หากมีงานที่วัดมัคคนายกก็ทำหน้าที่ไป ส่วนเจ้าเพื่อนคนขี้เมาก็ไปทำหน้าที่แจกเหล้าแก่ผู้ที่มาร่วมงานพอเมาเหล้าจะได้สนุกสนานเฮฮาไปตามเรื่อง แม้มัคคนายกและเจ้าอาวาสจะห้ามกินเหล้าในวัดแกก็หาเรื่องกินเหล้านอกวัด เหล้าหมดแล้วจึงเข้าวัด  แต่เมื่อถึงเวลาทำมาหากินต่างคนก็ทำงานตามหน้าที่ของตน คนหนึ่งมีอาชีพต้มเหล้าเถื่อน อีกคนมีอาชีพหลักคือทำนา พวกเขาเข้าใจนิสัยส่วนตัวของกันและกันและยอมรับความแตกต่างกันได้ เพื่อนรักทั้งสองมีชีวิตอยู่จนตายจากกันในวัยชรา
          คนที่เป็นมัคคนายกไปเกิดเป็นเทวดาเสวยสุขจากการกระทำเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ส่วนอีกคนเนื่องจากไม่ค่อยได้ทำความดีอะไรไว้เลยจึงไปเกิดเป็นหนอนอาศัยกินอุจจาระอยู่ที่ส้วมแห่งหนึ่ง  วันหนึ่งเทวดาคิดถึงเพื่อนจึงใช้อิทธิฤทธิ์ของเทวดาสอดส่องมองหาว่าเจ้าเพื่อนขี้เมาไปเกิดที่ไหน เมื่อพบว่าเพื่อนเกิดเป็นหนอนจึงอยากช่วยเหลือ และลงมาเยี่ยมเยือนเพื่อนเก่า
          วันที่เทวดากับหนอนพบกันเป็นเวลาดึกสงัด เมื่อเทวดาทำให้หนอนระลึกถึงอดีตชาติของตนได้แล้ว จึงได้สนทนาถึงสารทุกข์สุกดิบและตั้งใจว่าจะพยายามทำให้หนอนทำบุญจะได้ไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสุขเหมือนกับตน ต่อไปนี้คือคำสนทนาของเทวดาและหนอนในคืนนั้นใกล้ๆช่วงสงกรานต์นี่แหละ
          หนอนถามว่า “เอ็งไปเกิดที่ไหน เออต้องบอกว่าท่านสินะเพราะดูแต่งตัวภูมิฐาน”
          เทวดาตอบว่า “จะเรียกอะไรก็ได้ข้าไม่ถือหรอก ถือว่าเป็นเพื่อนกัน ข้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์”
          หนอน “บนสวรรค์ทำมาหากินอย่างไร”
          เทวดา “ไม่ต้องทำงานอะไร ทุกอย่างเป็นของทิพย์”
          หนอน “บนสวรรค์มีเหล้ากินไหม”
          เทวดา “มีเหมือนกัน เขาเรียกว่าน้ำอมฤต มีเทวดาบางพวกชอบดื่มเพื่อความเพลิดเพลิน”
          หนอน  “ข้าอยากไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นที่มีน้ำอมฤต จะทำอย่างบ้าง”

          เทวดา  “ในพระพุทธศาสนา แสดงไว้ไว้ในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3 หน้าที่ 109 เรียกว่าเทวธรรมหรือธรรมของเทวดาซึ่งแสดงเป็นคาถาไว้ว่า “นักปราชญ์เรียกคนผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ ตั้งมั่นดีแล้วในธรรมขาว เป็นผู้สงบ เป็นสัตบุรุษในโลกว่า  “ผู้ทรงเทวธรรม”
          หนอน “โอ้โห... ถึงกับต้องอ้างพระไตรปิฎกด้วยหรือ”
          เทวดา “ต้องอ้างสิ เผื่อว่าเอ็งจะไม่ได้หาว่าข้าหลอกลวง”
          หนอน  “สมกับที่เคยเป็นมัคคนายกมาก่อนเลยนะ ลองอธิบายต่อไปอีกหน่อยปะไร หิริและโอตตัปปะคืออะไร”
          เทวดา “หิริ” แปลว่าความละอายต่อบาปทั้งหลาย ส่วนคำว่า “โอตตัปปะ” หมายถึงความเกรงกลัวต่อบาป ความสะดุ้งต่อบาป เมื่อธรรมะสองข้อมาอยู่รวมกันจะเรียกว่า “ธรรมคุ้มครองโลก” หมายถึงธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย
          เทวดามีคุณสมบัติประจำตัวเบื้องต้นอยู่สองประการนี้แหละ เทวโลกจึงไม่ค่อยมีความวุ่นวาย ส่วนที่เหลือจากนั้นเป็นเรื่องของบุญบารมีของแต่คน ใครที่ทำบุญไว้มากเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็จะสมบัติทิพย์มาก มีบริวารมาก ข้าทำบุญไว้ไม่มากมีนางเทพธิดาเป็นบริวารแค่ห้าร้อยนางเท่านั้น”

          เทวดาและหนอนสนทนากันฟื้นความหลังเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ต่อไปอย่างเพลิดเพลิน เทวดาพยายามจะเอ่ยชวนหนอนให้ทำความดีเพื่อที่จะได้ไปเกิดในเทวโลก ส่วนหนอนก็พยายามดึงเข้าหาแต่เรื่องเหล้าและเรื่องการละเล่นตามความเคยชินเมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ จนล่วงเลยเวลามาเกือบถึงรุ่งอรุณของวันใหม่แล้ว 
          หนอนจึงถามคำถามสุดท้าย เพราะเริ่มรู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาอาหารเช้าแล้ว “เวลาหิวพวกเทวดาเขาทำอย่างไร”
          เทวดาตอบว่า  “บนสวรรค์ไม่รู้จักกับความหิว อย่าว่าหิวเลยร้อน หนาวยังไม่รู้จักเลย อากาศปรับตัวตามสภาพ เทวดาจึงอยู่สบาย ทุกอย่างเกิดจากของทิพย์หมด อยากกินอะไรก็เพียงแต่นึกเอาเท่านั้นก็อิ่มแล้ว เขาเรียกว่าอิ่มทิพย์”
          หนอนได้ยินเช่นนั้นจึงร้องให้เสียงดังพลางกล่าวขึ้นว่า “ข้าสงสารเอ็งจริงๆ ต้องเสียเวลานึก ส่วนข้าไม่ต้องเสียเวลาคิดด้วยซ้ำ ถึงเวลาก็มีคนนำอาหารมาส่งถึงที่ แถมยังกินได้ตลอดเวลาอีกกด้วย” 
          ช่วงเพลานั้นเจ้าของบ้านเข้าห้องส้วมและถ่ายอุจจาระพอดี หนอนรีบแหวกว่ายมูตรคูถเข้าหาอาหารประจำวันทันที พลางเอ่ยปากเป็นประโยคสุดท้ายว่า “มาเกิดเป็นหนอนอย่างข้าดีกว่าสะบายกว่าเทวดาเยอะเลย ไม่ต้องเสียเวลาคิด” 

          เทวดาได้แต่สั่นศีรษะด้วยความสิ้นหวัง ตั้งใจจะมาชวนเพื่อนให้ไปเกิดในสวรรค์กลับถูกเพื่อนหนอนชวนมาเกิดเป็นหนอนเสียอีก วันนั้นเทวดาจึงกลับคืนสู่สวรรค์วิมานของตนด้วยความมึนงง 
          นิทานเรื่องนี้สรุปว่า “ใครที่ทำอะไรมักพอใจทำตามความเคยชินของตน คนดีทำดีได้ง่าย แต่ทำชั่วได้ยาก ส่วนคนชั่วทำดีได้ยาก แต่ทำชั่วได้ง่าย” ชวนให้คนทำดีนั้นยากกว่าชวนให้คนทำชั่ว


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
11/04/54

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก