ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

 

              เทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช 2553 เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ในช่วงวันที่ 24 -28 กุมภาพันธ์ 2553 มีทั้งที่พุทธมณฑล นครปฐม ท้องสนามหลวง และวัดทุกวัดจะมีกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ส่วนวัดไหนจะจัดขึ้นในวันใดนั้น หาข้อมูลได้จากวัดข้างบ้านของแต่ละคน ใครสะดวกที่ไหนเชิญไปที่นั่น ในช่วงนี้ควรหาโอกาสทำดีเพื่อตนบ้าง

 

               วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เริ่มต้นตั้งแต่เช้าเวลา 9 นาฬิกา ด้วยลงทะเบียนปฏิบัติธรรมที่สวนเวฬุวัน ชมนิทรรศกาลเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา และหลักธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชา ณ บริเวณหน้าลานองค์พระประธานพุทธมณฑล กิจกรรมประกวดภาพระบายสีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ฯลฯ และสิ้นสุดลงด้วยกิจกรรมการเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล
             วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553  การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จำนวน 5,000 รูปที่สวนเวฬุวัน  การปฏิบัติธรรมของฆราวาสจำนวน 4,000 คนที่อาคารพิพิธภัณฑ์  งานในแต่ละวันใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ มีกำหนดการดังต่อไปนี้
<สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา มาฆบูชา 2553>


              
ส่วนสาระสำคัญเนื่องในวันมาฆบูชา จะได้นำเสนอในวันต่อไป

....หลวงตาไซเบอร์ ฯ....
24/02/53

                   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก