ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

               หากไปวัดราชาธิวาสวิหารแล้ว ไม่ได้ไปถึงท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รู้สึกจะขาดอะไรไปสักอย่าง เหมือนไปยังไม่ถึงวัดราชาฯ เพราะเวลาเย็นของที่นี่ในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า ลำแสงสุดท้ายตัดกับระลอกคลื่นของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีเรือวิ่งสวนกันไปมานั้น เป็นสภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง เหมือนกับช่วงต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองสวรรค์  


              เมืองสวรรค์วิมานอยู่ที่ไหนยังไม่เคยไปสักครั้ง เคยได้ยินแต่ในนิยายซึ่งบอกว่าอยู่ชายแดนเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และเทวโลกเหมือนลำแสงสนธยา ณ ขอบฟ้าปัจฉิมทิศ ซึ่งเวลาที่ถือว่ามีความงดงามและประทับใจมนุษย์มากที่สุดคือเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและเวลาพระอาทิตย์กำลังตก ดังนั้นหากมีเวลาช่วงใดควรไปทัศนาให้เห็นกับตาสักครั้ง


               กำแพงวัดราชาฯยังคงทำหน้าประหนึ่งแสดงธรรมต่อไป อยากนำมาให้อ่านทุกป้าย ถ้าทำอย่างนั้นจริงก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือน คอลัมน์ข้อคิดประจำวันคงจะต้องเปลี่ยนเป็นธรรมะประจำวัดราชาธิวาสไป ได้พบกับเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์วัดราชาฯกรุณาเล่าให้ฟังว่า“ได้นำเอาธรรมะจากแผ่นสังกะสีทุกป้าย นำเสนอไว้ภายในเว็บไซต์วัดราชาแล้ว” นั่นเป็นสิงที่ดี ดังนั้นภาพบางภาพที่นำเสนออาจจะไม่ชัด อ่านไม่ออก ไม่เป็นไรกรุณาติดตามที่เว็บไซต์วัดราชาธิวาสเอาเองเถิด แต่อยู่ตรงไหน เรื่องนี้ต้องหาเอาเอง หากยังหาไม่พบ (โปรดย้อนกลับไปตอนที่ 1 อีกครั้ง)
               ป้ายทุกป้ายยังคงทำหน้าที่ชี้นำเพื่อเตือนจิต ชักนำให้คนคิดหันมามองตัวเองเช่นป้ายหนึ่งมีข้อความว่า “แก้ได้ แก้ไม่ได้.... มีร้อนมีเย็นแก้  มีมืดมีสว่างแก้  มีโรคมียาแก้  มีปัญหามีปัญญาแก้  ทุกอย่างมีทางแก้ ยกเว้นใจเสีย ใจแพ้  ใจตัวแย่ ทางแก้ไม่มี”  คนที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตโปรดฟังไว้ ใครที่กำลังคิดจะยอมแพ้แก่ชีวิตอย่างพึ่งท้อแท้ แวะไปวัดราชาธิวาสเสียก่อน นั่งนิ่งๆอ่านคติธรรมจากกำแพงและต้นไม้ อาจหาทางออกได้ 


               การที่โลกมีพระพุทธศาสนาก็เพราะมีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะแก่ชาวโลก ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ก็เป็นคนธรรมดา เป็นโอรสของกษัตริย์ ประสูติใต้ต้นสาละ ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ  แสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน วัดแห่งแรกคือวัดป่าไผ่(เวฬุวนาราม) ปรินิพพานใต้ต้นรังทั้งคู่ เห็นไหมว่าพระพุทธศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับป่าแทบทั้งนั้น หากพูดด้วยภาษาชาวบ้านอาจสรุปได้ว่าพระพุทธเจ้านั้น “เกิดกลางดอน นอนกลางดิน กินกลางทราย ตายกลางป่า” ยุคสมัยปัจจุบันต้นไม้เหลือน้อย มนุษย์จึงมักจะลืมคุณประโยชน์ของป่า
               ต้นไม้แสดงธรรมที่วัดราชาธิวาส มิใช่แต่จะสอนคนทั่วไปเท่านั้นยังมุ่งเน้นให้เห็นกิเลสการสะสมของพระภิกษุที่บวชมานานๆข้าวของเครื่องใช้ไม่มีที่เก็บ ดังเช่นป้ายหนึ่งข้างๆกำแพงเปรียบเทียบคนกับลิงว่า
"โอ้ว่าตัวกูเป็นอยู่มานาน มีลาภสักการซ้ายขวาหนาแน่น ที่หลับที่นอนมีของวางแทน นอกแน่นในแน่นจะทำไงดี ทุกข์หาบทุกข์หามเพราะความมั่งมี  นั่งปลงนอนปลงไม่ลงสักที......(กรุณาอ่านที่ป้าย)..... เกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐสุดกว่าลิง แต่เอาเข้าจริงเป็นลิงติดตัง เอวังก็มีฉะนี้แล” 


               เคยเห็นไหม “ลิงติดตัง” คำว่า “ตัง”ทำจากยางไม้ชนิดหนึ่งเหนียวมาก คนโบราณใช้ตังไปทาตามต้นไม้ พร้อมกับวางอาหารไว้ล่อสัตว์ต่างๆ ลิงมาเห็นอาหารเข้านึกว่าเป็นลาภปากก็รีบคว้าทันที เพราะยางเหนียวมากลิงจึงไปไหนไม่ได้ ดิ้นไม่หลุด ยิ่งดิ้นยิ่งติด ใช้ขาอีกสามข้างเพื่อจะทำให้ขาอีกข้างหลุดในที่สุดก็ติดทั้งสี่ขา  
               เมื่อนำคำว่าลิงติตตังมาอธิบายพระภิกษุที่มีลาภสักการะมาก แต่ไม่อยากให้ใคร “จะทิ้งก็เสียดาย จะให้ก็ตระหนี่ จะเก็บไว้ก็ไม่มีที่” พระบางรูปจึงมีเตียงไว้เก็บข้าวของ เก็บห่อสังฆทาน ส่วนตัวเองต้องนอนใต้เตียง เพราะความเสียดายข้าวของนั่นเอง  ฤาษีลิงแดงช่างเข้าใจพระได้ดีแท้


               อีกแห่งหนึ่งติดประกาศไว้หน้ากุฎีเจ้าอาวาสใช้หัวข้อว่า “ขาประจำ  ฉันอิ่ม จิ้มฟัน ฉันน้ำชา นินทาสมภาร กิจสี่ประการเป็นงานอดิเรก” อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนใจพระภิกษุลูกวัดได้ดีเยี่ยม ช่างเข้าใจหัวอกพระลูกวัดได้ดีแท้ พระลูกวัดท่านใดอ่านแล้วคงสะดุ้ง ถามว่าผู้ที่กล้าเขียนวลีแบบนี้แล้วนำไปติดหราไว้หน้ากุฎีเจ้าอาวาส......
จะมีใครอื่นอีก...นอกจากฤาษีลิงแดง.......

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
เรียบเรียง
๑๙/๐๒/๕๓

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก