ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

              คงมีหลายคนที่เคยชมโฆษณาเครื่องดื่มชนิดหนึ่งทางโทรทัศน์ โดยมี “หนูดี” วนิษา เรซ ผู้เขียนหนังสือ “อัจฉริยะสร้างได้” เป็นพรีเซนเตอร์ มีประโยคหนึ่งที่ฟังแล้วจำได้ทันทีเธอบอกว่า “หนูดีไม่ได้เก่งมาแต่เกิดหรอกค่ะ” แต่ที่เก่งเพราะดื่มเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่ง เรื่องของโฆษณามักจะพูดเกินความจริงเสมอเพื่อที่จะทำให้สินค้าน่าสนใจ โฆษณาชุดนี้ที่น่าสนใจเพราะหนูดีต่างหาก เธอได้รับการยอมรับว่าทั้งเก่งและสวย เรียนก็เก่งทำงานก็เก่ง ผู้หญิงอย่างนี้หายาก 


              หนูดี วนิษา เรซ จบปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านครอบครัวศึกษา Family Studies มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ คอลเลจพาร์ค สหรัฐอเมริกา เรียนจบปริญญาโทเกียรตินิยมด้านวิทยาการทางสมอง (Neuroscience) ในโปรแกรม Mind, Brain and Education มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ดูจากประวัติการศึกษาแล้วต้องนับว่าเก่งจริง ผู้หญิงอะไรทั้งสวยทั้งเก่ง
             พื้นฐานความเก่งเธอบอกว่ามาจากคุณแม่ เธอเคยวิพากย์ระบบการศึกษาในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจโดยให้สัมภาษณ์ไว้ในเอกสารชื่อว่า “ ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด ” ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543ว่า “...ดิฉันไม่เชื่อวิธีที่โรงเรียนส่วนใหญ่ทำอยู่ จับเด็กมาขังในคอก ไม่อยากจะใช้คำนี้ แต่มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ บังคับเด็กมานั่งนิ่ง ๆ จำกัดศักยภาพการเติบโตของสมอง ”

 

              หนูดีโชคดีที่คุณแม่วางพื้นฐานทางความคิดมาให้ตั้งแต่เด็กๆ โดยริเริ่มเปิดโรงเรียนสอนหนูดีคนเดียวก่อน ชื่อโรงเรียนวนิษา เป็นโรงเรียนที่ไม่ให้เด็กต้องมานั่งท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ แต่ใช้วิธีการสอนแบบใหม่ คือให้เด็กคิดแบบอิสระ กล้าที่จะถาม ซึ่งตอนแรกคิดว่าไม่มีใครสนใจ แต่พอคนเริ่มเห็นกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนสอนเด็ก อย่างวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะมีการพาเด็กไปดูสวนธรรมชาติ ก็เลยสนใจส่งลูกๆ มาเรียนกัน
              แต่พอขึ้นมัธยมหนูดีก็ย้ายมาเรียนโรงเรียนสตรีล้วน ปรากฏว่าเราเข้ากับระบบการศึกษาไทยไม่ได้ พอจบมัธยมหนูดีก็เลยตัดสินใจขอคุณแม่ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ อเมริกา พอจะต่อโทก็ประจวบเหมาะได้ศึกษาแนวความคิดขอโปรเฟสเซอร์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ที่ว่าคนเรามีความอัจฉริยะที่แตกต่างกันไป ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง”
              เธอเกิดมาโชคดีพ่อแม่มีเงินพอที่จะส่งไปเรียนต่อยังต่างประเทศได้ แต่ไม่ต้องอิจฉาเธอหรอก คนเราบุญทำกรรมแต่งไม่เท่ากัน เรียนที่ไหนก็ได้ขอให้เรียน แม้แต่โรงเรียนวัดก็ไม่เป็นไร ศิษย์วัดอย่างคุณชวน หลีกภัย ยังเคยเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยมาแล้ว แม้จะเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาไม่ได้เป็นลูกครึ่งก็สามารถเป็นเก่งและคนดีได้ ที่สำคัญคนส่วนหนึ่งมีโอกาสแต่ไม่เรียน หากอยากเก่งเหมือนหนูดีเธอได้แนะนำวิธีการพัฒนาไว้สำหรับทุกคน
              วิธีพัฒนาสมองตามทัศนะของดีเธอบอกว่า “อัจฉริยภาพของคนไม่ได้อยู่ที่เซลล์สมอง ไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักสมองและไม่ได้อยู่ที่รอยหยักของสมอง แต่อยู่ที่เส้นใยสมองและไมยีลินหรือไขมันสมองมาห่อหุ้ม เนื่องจากเซลล์สมองตายไปทุกวัน แต่จะมีการสร้างเส้นใยสมองใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยการทำซ้ำๆ กัน ดังนั้น อัจฉริยภาพสร้างได้โดยการทำซ้ำๆ กันนั่นเอง เธอสรุปวิธีพัฒนาสมองไว้ดังนี้
              1. จิบน้ำบ่อย ๆ 2. กินไขมันดี 3. นั่งสมาธิทุกวัน หลังจากตื่นนอนแล้ว ให้ตั้งสติและนั่งสมาธิทุกเช้าวันละ 12 นาที เพื่อให้สมองเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่น Theta ซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุด ๆ ทำให้สมองมี Mental Imagery สามารถจินตนาการเห็นภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ (ถ้าทำไม่ได้ตอนเช้า ) ให้หัดทำก่อนนอนทุกวัน 4. ใส่ความตั้งใจ 5. หัวเราะและยิ้มบ่อย ๆ 6. เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน 7. ให้อภัยตัวเองทุกวัน 8.เขียนบันทึก ฝึกเขียนขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละวันลงในสมุดบันทึก 9. ฝึกหายใจลึก ๆ เป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมอง

              ใครที่อยากเป็นอัจฉริยะอย่างคุณหนูดีก็ลองนำไปฝึกใช้ดู ข้อหนึ่งในการฝึกมีการนั่งสมาธิด้วยแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องนั่งวันละ 12 นาทีตามที่หนูดีเสนอ แต่อาจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนก็ได้  แม้เธอจะเป็นนักเรียนนอกแต่ก็ไม่ลืมวิธีการของศาสนาคือการนั่งสมาธิ 
              ในพระพุทธศาสนาได้แสดงถึงสาเหตุที่ทำให้คนมีปัญญาน้อย(โง่) และสาเหตุที่ทำให้คนมีปัญญามาก(ฉลาด) ไว้ในจูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (14/594-595/291)ความว่า “บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไรไม่มีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไม่ควรเสพ  อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล  เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน  หรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน  เขาตายไป  จะเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป  ไม่เข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถ้ามาเป็นมนุษย์  เกิด  ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเป็นคนมีปัญญาทราม(โง่)
              บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม  ย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล  อะไรเป็นอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไรไม่มีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไม่ควรเสพ  อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล  เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเป็นคนมีปัญญามาก(ฉลาด)

              วิธีการของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของกรรม(การกระทำ)ทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งจะทำให้ส่งผลถึงพฤติกรรมทำให้เป็นคนมีปัญญาน้อยหรือมีปัญญามากได้ ส่วนวิธีการของหนูดีเธอได้นำเอาวิธีการต่างๆมาผสมกันจนกลายเป็นสูตรที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ใครทำตามอาจจะกลายเป็นอัจฉริยะได้ส่วนจะเป็นอัจฉริยะได้จริงหรือไม่นั้นต้องไปถามหนูดีเอาเอง แต่เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามอุตส่าห์ลงทุนซื้อหนังสือ “อัจฉริยสร้างได้” มาอ่านหลายเดือนแล้ว อ่านจบแทนที่จะเป็นอัจฉริยะ แต่ทำไมกลับรู้สึกว่าตัวเองโง่ลงทุกวัน

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
30/07/53

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก