ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

            หากจะวิ่งตามเทคโนโลยีในปัจจุบันต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้ว คิดดูเถิดว่าตอนเช้าออกจากบ้านไปทำงานหากลืมโทรศัพท์มือถือจะทำอย่างไร ชีวิตคงเหมือนขาดอวัยวะไปสักอย่าง มือถือจึงแทบจะกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของมนุษย์ไปแล้ว 


           หากย้อนกลับไปสักสิบปี คนที่จะมีโทรศัพท์มือถือได้ ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเงิน เพราะในยุคนั้นเครื่องหนึ่งราคาเป็นหมื่นบาทขึ้นไป แต่ปัจจุบันราคาถูกมาก ใครไม่มีโทรศัพท์มือถือแทบจะเป็นคนตกยุค
          พอมาถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงสองสามปีมานี้ได้รับการพัฒนาความเร็วขึ้นมาก จากที่เคยใช้ในที่ทำงานหรือที่บ้านก็ได้รับการพัฒนามาอยู่บนมือถือ ไปไหนมาไหนก็มีคนใช้อินเทอร์เน็ตทางมือถือกันมากขึ้น
            โทมัส แอล ฟรีดแมน เขียนไว้ในหนังสือ “The World is Flat” พูดถึงคนในยุคนี้ไว้ว่า “ในโลกยุคโลกาภิวัตน์จะทำให้คนจำนวนมากสามารถเสียบปลั๊กและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ทันที และคุณจะได้เห็นผู้คนทุกสีผิวมีส่วนร่วมในการผลักดันกระแสโลกาภิวัตน์” ปัจจุบันไม่ต้องเสียบปลั๊กแล้วเพราะใช้เพียงแบตเตอร์รี่ก้อนเล็กๆก็สามารถใช้งานได้หลายชั่วโมง สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกแม้เขาจะนำเสนอไว้ถึงสิบประการแต่สรุปได้จริงๆเพียงสามอย่างคือ เทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต ทั้งสามอย่างนั้นเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 


            ในญี่ปุ่นมีโรคชนิดหนึ่งเรียกว่า ฮิคิโคโมริ ซินโดรม หมายถึงคนที่แยกตัวออกจากสังคม เก็บตัวอยู่เฉพาะในห้องส่วนตัว หรือในบ้าน เป็นแรมเดือนหรือแรมปี นักวิชาการเชื่อกันว่าฮิคิโคโมริเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นมาหลายปีแล้ว เพราะเด็กญี่ปุ่นไม่ยอมรับวิถีชีวิตในสังคมของคนส่วนใหญ่ เขาจึงกำหนดตนเองเป็นฮิคิโคโมริ เขาพอใจชีวิตที่เป็นและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ผลเสียก็คือ เมื่อใช้ชีวิตคนเดียวนานๆ ก็จะทำขาดทักษะในการเข้าสังคมกับคนส่วนใหญ่ เรียกว่าเข้ากับใครเขาไม่ได้
            ปัจจุบันโรคนี้ได้ระบาดไปหลายประเทศ เพราะอินเทอร์เน็ตให้คำตอบกับคนกลุ่มนี้ได้ ทำให้ปลีกตัวออกจากสังคม ไม่อยากพบคนในสังคมจริง ชีวิตจึงอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ในโลกเสมือนจริง พอถึงเวลาที่ต้องพบกับคนจริงๆทำให้ปรับตัวลำบาก ในประเทศไทยมีคนเป็นโรคนี้มากขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ จนทำให้เสียการเรียนและอาจจะมีผลก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆตามมา

 


            ในพระพุทธศาสนาได้แสดงคำสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจิตเร็วมาก จนหาคำเปรียบเทียบไม่ได้ ดังที่ปรากฎในอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต (๒๐/๔๙/๘)ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิต  จิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าใดนั้น แม้จะอุปมาก็กระทำได้มิใช่ง่าย”
            คนที่มีจิตกลับกอกมีความไม่แน่นอนไม่น่าคบหา ดังที่พ่อได้สอนลูกชายเกี่ยวกับการคบคนไว้ในอรัญญ ชาดก ขุททกนิกาย  ชาดก (๒๗/๖๙๓/๑๕๘) ว่า “ลูกเอ๋ย คนที่มีจิตเหมือนน้ำย้อมขมิ้น มีจิตกลับกลอก รักง่ายหน่ายเร็ว เจ้าอย่าคบหาคนเช่นนั้นเลย ถึงหากว่า พื้นชมพูทวีปทั้งหมดจะไม่มีมนุษย์ก็ตาม” คนที่มีจิตกลับกลอกรักง่ายหน่ายเร็ว จึงเป็นคนที่ไม่น่าคบหาสมาคมด้วย เพราะวันนี้รัก พรุ่งนี้อาจชังเราก็ได้ วันนี้รักพรุ่งนี้ร้าย ใครจะรู้ 
            จิตจึงเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก การควบคุมจิตได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมดังที่แสดงไว้ในมงคลสูตร ขุทกปาฐะ (๒๕/๖/๓) ตอนหนึ่งว่า “จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว  ไม่เศร้าโศก  ปราศจากธุลี  เป็นจิตเกษม เป็นอุดมมงคล” แต่จะมีใครสักกี่คนที่ไม่หวั่นไหวตามกระแสของโลก นอกจากพระอรหันต์ เราท่านทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนก็ต้องพยายามพากเพียรฝึกจิตเข้าไว้อย่าหวั่นไหวปล่อยใจไปตามกระแสเทคโนโลยีมากนัก
            เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไวมาก แต่ว่าจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า หากไม่ยับยั้งชั่งใจวิ่งตามให้ทันกับกระแสแห่งเทคโนโลยีแล้วอาจจะมีผลร้ายตามมาเหมือนกับที่พระพุทธพจนวราภรณ์(จันทร์  กุสโล)ได้เขียนเป็นคติเตือนใจไว้น่าคิดว่า 
“ยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นเศรษฐีในเรือนยาจก”  


            พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าหลวงพ่อตาหวาน เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ มองดูมนุษย์ด้วยความเมตตาสงสาร คนสร้างท่านขึ้นมาแล้วทำนัยน์ตาของท่านให้หวานหยาดเยิ้มปานนั้น ดูเอาเถอะแม้แต่พระพุทธรูปยังสร้างตามกิเลสมนุษย์ พุทธรูปตัวแทนพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วแท้ ๆ ยังอุตส่าห์สร้างให้ท่านตาหวานได้
 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
เรียบเรียง
๑๐/๐๒/๕๓

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก