ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดป่วยด้วยโรคที่ไม่ทราบสาเหตุจู่ๆก็รู้สึกปวดไปทั้งตัว มีผื่นขึ้นครึ่งตัว นอนไม่หลับ ทนปวดได้สองวัน รู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคงูสวัด จากนั้นก็จัดยามาให้พร้อมกับกำชับว่าต้องทานติดต่อกันเป็นเวลาห้าวัน ครบห้าวันเมื่อวันเสาร์อาการดีขึ้นผื่นหายไป แต่อาการปวดยังคงมีอยู่ คนเรานั้นถ้าไม่ป่วยไม่เห็นคุณยา ถ้าไม่บ้าก็ไม่เห็นคุณสติ การเจ็บป่วยในยุคปัจจุบันมีแพทย์และยารักษาโรคได้ทันการณ์ แต่ถ้าย้อนกลับไปอีกสักพันปี เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาจะทำอย่างไร สิ่งแรกที่นึกถึงคงต้องไปหาหมอ มิใช่หมอยาแต่เป็นหมอผี หรือไม่ก็ไปที่อโรคยาศาลา
             อโรคยาศาลาเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นยุคแห่งการสร้างชุมชนที่มีเทวาลัยในศาสนาฮินดูเป็นศูนย์กลางเมือง มาถึงพุทธศตวรรษที่ 18ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงนับถือพุทธศาสนามหายาน จากจารึกปราสาทตาพรหมกล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงโปรดให้มีการก่อสร้าง “อโรคยศาลา” ซึ่งเป็นสุขศาลาหรือโรงพยาบาลไว้ 102 แห่งทั่วราชอาณาจักร 

                 ปัจจุบันได้พบจารึกมากกว่าสิบหลักทั้งในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ปรากฏข้อความทำนองเดียวกันกับจารึกปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่บ่งชี้ถึงลักษณะวิหารในโรงพยาบาลของพระองค์ไว้ว่า  “พระองค์ได้สร้างโรงพยาบาล และรูปพระโพธิสัตว์ไภษัชยสุคต พร้อมด้วยรูปพระชิโนรสทั้งสองโดยรอบ เพื่อความสงบแห่งโรคของประชาชนตลอดไป  พระองค์ได้สร้างโรงพยาบาลนี้ และรูปพระโพธิสัตว์ไภษัชยสุคต พร้อมด้วยวิหารของพระคุรุ”
             จากจารึกปราสาทตาเมือนโต๊ดบอกว่า "โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีบุคลากรประจำประมาณ 50-98 คน จารึกทรายฟอง ประเทศลาวก็กล่าวไว้ใกล้เคียงกันและยังบอกอีกว่า อโรคยศาลามีที่ดินกัลปนาและข้าทาสอีกจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับบริจาคให้ทำงานบนที่ดินและในโรงพยาบาล อโรคยศาลาจึงมีลักษณะเป็นชุมชนย่อยๆ ของตนเอง ประกอบด้วยวิหารพระไภษัชยคุรุ มีลักษณะเป็นปราสาทศิลาแลงฉาบปูน ปั้นลาย และประดับด้วยหินทรายแกะสลักสวยงาม ซึ่งชิ้นส่วนศิลายังคงเหลือปรากฏหลักฐานเป็นซากอาคารให้เห็นในอีสานตอนใต้ปัจจุบัน

             จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กับอโรคยาศาลาที่พบเห็นในปัจจุบัน หลายคนคงเคยเห็นอโรคยาศาลามาบ้าง ที่อำเภอสูงเนิน มีอโรคยาศาลาแห่งหนึ่งที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ให้เห็นนั้นคือปราสาทเมืองเก่า ซึ่งมีบันทึกตามป้ายประกาศบอกไว้ว่า “ปราสาทเมืองเก่าเป็นโบราณสถานขนาดเล็กก่อด้วยศิลาแดง หินทราย มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จากการขุดแต่งและบูรณะปราสาทแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2533-2534 พบโบราณสถานอาจสันนิษฐานได้ว่า ปราสาทเมืองเก่าเป็นโบราณสถานในลัทธิมหายานประเภทอโรคยาศาล(โรงพยาบาล) รักษาผู้เจ็บป่วยป่วยสร้างขึ้นแบบศิลปะเขมรโบราณราวพุทธศตวรรษที่ 18”

             สภาพปัจจุบันเท่าที่เห็นพบว่ามีสระน้ำหรือบารายที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ข้างๆปราสาท แม้ว่าน้ำจะไม่ค่อยสะอาดนัก คงไม่มีใครกล้าลงไปอาบหรือชำระร่างกาย มีผู้ตั้งข้อสังเกตุว่าหากปราสาทใดมีสระน้ำอยู่ข้างๆให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นคืออโรคยาศาลา แต่บางแห่งอาจจะไม่หลงเหลือให้เห็น เพราะถูกถมจนไม่เหลือซาก
             ข้างๆสระน้ำมีศาลเก่าแก่แห่งหนึ่งบอกไว้ว่าศาลเจ้าพ่อพระยาหลวงและเจ้าแม่กรองแก้ว พร้อมทั้งมีป้ายบอกความเป็นมาของศาลด้วยว่ามีคนถ่ายภาพปราสาทกดชัดเตอร์ไม่ลงจึงพูดขึ้นว่าขอให้เจ้าของปราสาทมาถ่ายภาพด้วย เมื่อทำการล้างอัดออกมานอกจากภาพที่ถ่ายแล้วยังมีภาพคนแต่งตัวแบบโบราณอีกสองคน ซึ่งต่อมาได้สันนิษฐ่านว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เฝ้ารักษาปราสาทมาถ่ายภาพด้วย และต่อมาได้สร้างศาลไว้ข้างๆปราสาท   

             ปัจจุบันเรามีโรงพยาบาลจำนวนมาก ดูเหมือนกับว่ายิ่งมีโรงพยาบาลมากเท่าใด คนก็ยิ่งป่วยมากขึ้นและยังมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆ เดินเข้าโรงพยาบาลทีไรใจห่อเหี่ยวทุกที ไม่อยากเห็นคนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ใครที่มีอาชีพเป็นแพทย์เป็นพยาบาลได้ต้องยอมรับว่ามีความอดทนสูงมาก พระพุทธศาสนาก็สอนว่า “เราทุกคนหนีแก่ไม่ได้ หนีตายไม่พ้น ทุกคนต้องตาย”  เพราะฉะนั้นจึงควรเตรียมตัวไว้ก่อนที่ความตายจะมีถึง  เรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมและยอมรับสภาพที่จะต้องประสบพบเห็นให้ได้ แม้จะเจ็บป่วยหรือล้มตายก็ไม่ได้หวาดหวั่นเพราะนั่นคือสัจธรรมความจริงแท้ เมื่อหนีไม่พ้นก็ต้องอดทนสู้กับความเจ็บไข้ด้วยใจที่เข้มแข็ง

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
22/06/53

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก