ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             เมื่อสองสามปีก่อนเคยพบกับพระอาจารย์ประสงค์  ปริปุณโณ วัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกา ท่านได้ถวายหนังสือเล่มเล็กๆมาเล่มหนึ่งใช้ชื่อว่า “บทเพลงธรรมะน้อมสู่ใจ”เป็นบทกลอนสั้นๆมีสองภาษาคือไทยและอังกฤษ อ่านจบแล้วก็ลืม จนกระทั่งเมื่อวันก่อนบังเอิญพบเทปวางจำหน่ายที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ซื้อมาเพราะเห็นชื่อคนเขียน พอเปิดฟังมีบางเรื่องที่ตรงกับหนังสือที่เคยได้รับแจกมาก่อนหน้านั้น    
           เรื่องที่เคยได้ฟังมาก่อนคือตีนกับตาแต่ไม่เคยรู้ว่าใครเป็นคนเขียน เมื่อมาปรากฎในหนังสือของท่านก็แสดงว่าท่านอาจารย์ประสงค์เขียนเองหรือต้องการเผยแผ่เป็นธรรมทาน ใครจะเป็นเขียนก็ตาม แต่เรื่องนี้น่าสนใจและเป็นข้อคิดได้ดี จึงอนุญาตนำเผยแผ่ หากใครพบอาจารย์ประสงค์ช่วยกราบเรียนท่านด้วยว่าเรื่องนี้มีเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตหลายแห่งแล้ว ส่วนมากจะไม่ระบุคนเขียน หากเขียนหนังสือขึ้นมาสักเรื่องแล้วมีคนนำไปเผยแผ่ก็น่าจะเป็นที่น่ายินดี แม้จะไม่บอกชื่อคนเขียนก็ตาม ข้อเขียนก็กลายเป็นสมบัติสากลไป
 

             ความคิดเห็นของมนุษย์มีหลากหลาย แต่ละคนก็ต่างความคิด ถ้าทำตามสิ่งที่ทุกคนคิดโลกนี้คงวุ่นวายน่าดู เพราะไม่รู้จะทำตามความคิดใครดี ในการปกครองประเทศจึงมีการเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่แทนคนอีกส่วนหนึ่ง ระบบนี้เรียกว่าผู้แทนราษฎร ซึ่งคนหนึ่งต้องทำหน้าที่แทนคนอีกหลายแสนคน อย่าว่าแต่ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันเลย แม้แต่ในตัวมนุษย์คนเดียวก็อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ ดังกรณีของตากับตีน ลองฟังบทเพลงของพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ อาจจะเป็นอุทาหรณ์ว่าทุกคนต่างก็มีความสำคัญต้องทำหน้าที่ตามสถานะ

                                                                                                   ตีนกับตา

                          ตีนกับตา อยู่กันมา แสนผาสุก               จะนั่งลุก ยืนเดิน เพลินหนักหนา
                          มาวันหนึ่ง ตีนทะลึ่ง เอ่ยปรัชญา            ว่ามีคุณ แก่ตา เสียจริงๆ
                          ตีนช่วยพา ตาไป ที่ต่างๆ                       ตาจึงได้ ชมนาง และสรรพสิ่ง
                          เพราะฉะนั้น ดวงตา จงประวิง               ว่าตีนนี้ เป็นสิ่ง ควรบูชา
                          ตาได้ฟัง ตีนคุยโม้ ก็หมั่นไส้                 จึงร้องบอก ออกไป ด้วยโทสา
                          ว่าที่ตีน เดินได้ ก็เพราะตา                    ดูมรรคา เศษแก้วหนาม ไม่ตำตีน
                          เพราะฉะนั้น ตาจึง สำคัญกว่า               ตีนไม่ควร จะมา คิดดูหมิ่น
                          สรุปได้ ตามีค่า สูงกว่าตีน                    ทั่วธานินทร์ ตีนไปได้ ก็เพราะตา

                          ตีนได้ฟัง ก็คลั่งแค้น แสนจะโกรธ        เร่งกระโดด ออกไป ใกล้หน้าผา
                          เพราะอวดดี คุยเบ่ง เก่งกว่าตา             ดวงชีวา จะดับไป ไม่รู้เลย
                          ตาเห็นตีน ทำเก่ง เร่งกระโดด               ก็พิโรธ เร่งระงับ หลับตาเฉย
                          ตีนพาตา ถลาล้ม ทั้งก้มเงย                 ตกผาเลยตายห่าทั้งตาตีน ฯ

                          พระอาจารย์ประสงค์  ปริปุณโณ

 

เสียงอ่านตีนกับตา:พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
{mp3}tin{/mp3}

เสียงเพลงตีนกับตา2:จีวัน  แบนด์
{mp3}tin2{/mp3}

ทำไม
{mp3}what{/mp3}


               ในแผ่นซีดีชุดนี้มีเพลงอยู่ 19 เพลง สั้นๆฟังแล้วสะบายใจ จึงขออนุญาตนำเผยแผ่ให้ฟังสักสองสามเพลง ไม่น่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะไม่ได้ขาย แต่เผยแผ่เป็นธรรมทาน ถ้าท่านอาจารย์ประสงค์อ่านพบหากไม่อนุญาตก็บอกมา หากใครต้องการฟังทั้งหมดต้องไปซื้อที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศิหาร งานนี้ไม่ได้ค่าโฆษณา ของดีมีประโยชน์ต้องบอกกันบ้าง


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
16/06/53

 


  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก