ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             ช่วงนี้ดูฟุตบอลโลกเป็นงานอดิเรก ดูสนุกๆเพราะบางคู่เตะกันแต่ยังวัน ได้เห็นเกาหลีใต้เอาชนะกรีซ ทำให้คิดถึงคนตัวเล็ก นักเตะกรีซมีแต่ตัวใหญ่ๆ ในขณะที่เกาหลีใต้ตัวเล็กกว่า ดูไปดูมาตัวเล็กกลับไล่บดขยี้คนตัวโต นี่มันอะไรกัน ธรรมดาคนตัวใหญ่มักจะชนะคนตัวเล็กเพราะมีกำลังมากกว่า แต่ในฟุตบอลโลกเราได้เห็นนักเตะตัวเล็กเอาชนะนักเตะตัวใหญ่ได้ โบราณท่านบอกว่าอย่าประมาทคนตัวเล็ก เพราะอาจจะมีพิษสงรอบตัวก็ได้ 
             ในพระพุทธศาสนาได้แสดงของสี่อย่างที่บุคคลไม่ควรดูหมิ่นดังที่พระพุทธเจ้าได้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลดังที่ปรากฎในทหรสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (15/325/86) ความว่า มหาบพิตร ของสี่อย่างไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยคือ   
                                        1. กษัตริย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์         
                                        2. งู ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็ก         
                                        3. ไฟ ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย        
                                        4. ภิกษุ ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุ่ม     
              ดูกรมหาบพิตร ของสี่อย่างเหล่านี้ ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย    

             จากนั้นพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า “นรชนไม่พึงดูถูกดูหมิ่น กษัตริย์ผู้ถึงพร้อมด้วยพระชาติ มีพระชาติสูงผู้ทรงพระยศว่ายังทรงพระเยาว์ เพราะเหตุว่าพระองค์เป็นมนุษย์ชั้นสูง ได้เสวยราชสมบัติแล้ว ทรงพระพิโรธขึ้น ย่อมทรงลงพระราชอาชญาอย่างหนักแก่เขาได้ฉะนั้น ผู้รักษาชีวิตของตน พึงงดเว้นการสบประมาทกษัตริย์นั้นเสีย ในสมัยที่บางประเทศมีระบอบการปกครองระบอบสมบูรณยาสิทธิราช กษัตริย์มีอำนาจมหาศาลสามารถสั่งประหารชีวิตคนได้โดยไม่ต้องสอบสวน ไม่ต้องพึ่งพาศาลอาญาใดๆทั้งนั้น ในยุคนั้นท่านจึงกล่าวถึงกษัตริย์ไว้ แต่ในปัจจุบันอาจหมายถึงผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจ แม้จะอายุไม่มากแต่ก็มีอำนาจอย่าเผลอทำให้ผู้มีอำนาจโกรธก็แล้วกัน อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
             นรชนเห็นงูที่บ้านหรือที่ป่าก็ตาม ไม่พึงดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็ก เพราะเหตุว่างูเป็นสัตว์มีพิษ ย่อมเที่ยวไปด้วยรูปร่างต่างๆ งูนั้นอาจมากัดผู้พลั้งเผลอในบางคราวฉะนั้น ผู้รักษาชีวิตของตน พึงงดเว้นการสบประมาทงูนั้นเสีย ไม่จำเป็นอย่าเข้าใกล้ แต่งูจงอางที่บ้านโคกสง่า ขอนแก่นต้องยกเว้น เพราะคนกับงูอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แถมยังเล่นละครการต่อสู้ระหว่างคนกับงูให้คนดูด้วย

             นรชนไม่พึงดูถูกดูหมิ่นไฟที่กินเชื้อมาก ลุกเป็นเปลว มีทางดำ(ที่ๆไฟไหม้ไปดำ)ว่าเล็กน้อย เพราะว่าไฟนั้นได้เชื้อแล้วก็เป็นกองไฟใหญ่ พึงลามไหม้ชายหญิงผู้พลั้งเผลอในบางคราว ฉะนั้น ผู้รักษาชีวิตของตน พึงงดเว้นการสบประมาทไฟนั้นเสีย ไฟแม้จะมีเปลวเพียงเล็กน้อยเมื่อได้เชื้อก็อาจลุกลามเป็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่มอดไหม้ทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าได้
             แต่ว่าป่าใดที่ถูกไฟไหม้จนดำไปแล้ว เมื่อวันคืนล่วงไปๆพรรณหญ้าหรือต้นไม้ยังงอกขึ้นที่ป่านั้นได้ ส่วนผู้ใดถูกภิกษุผู้มีศีลแผดเผาด้วยเดช บุตรธิดาและปศุสัตว์ของผู้นั้นย่อมพินาศ ทายาทของเขาก็ย่อมไม่ได้รับทรัพย์มรดก เขาเป็นผู้ไม่มีเผ่าพันธุ์ ย่อมเป็นเหมือนตาลยอดด้วน 
             มีเรื่องเล่าในธรรมบทว่าพระลกุลฎิกภัททิยะ เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะแล้ว แต่เนื่องจากท่านเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กดูเหมือนสามเณรมากกว่ะเป็นพระเถระ พระภิกษุทั้งหลายเมื่อพบท่านบางรูปก็เอามือลูบหัวเล่นพลางหยอกล้ออย่างสนุกสนานว่า “เณร ไม่อยากสึกหรือ ยังมีความสุขในสมณธรรมดีอยู่หรือ” เป็นต้น พระลกุลฏิกะไม่ไม่พูดโต้ตอบอะไรมีแต่รอยยิ้ม ใครจะทำอะไรก็ไม่ใด้สนใจทั้งนั้น คงทำหน้าที่ของภิกษุตามปกติ พระพุทธเจ้าเห็นเข้าจึงได้เรียกพวกภิกษุเหล่านั้นมาและบอกให้ขอโทษพระลกุลฏิกะ “ภิกษุนั่นคือพระอรหันต์พวกท่านกำลังทำบาปหนัก"  ผู้ทำผิดในพระอรหันต์จะได้รับกรรมหนัก ถึงตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิด แต่เมื่อขอขมาแล้วเรื่องก็แล้วกันไป สิ่งที่ทำก็กลายเป็นอโหสิกรรมไป 
             ดังนั้นเมื่อบุคคลผู้เป็นบัณฑิตพิจารณาเห็นงู ไฟ กษัตริย์ผู้ทรงยศ และภิกษุผู้มีศีลว่าเป็นภัยแก่ตน พึงประพฤติต่อโดยชอบทีเดียว เห็นงูให้เว้น เห็นไฟให้ระวัง เห็นกษัตริย์ต้องนอบน้อม เห็นพระสงฆ์ควรให้ความเคารพตามสมควร

             มีคนถามเล่นๆว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครจะได้เป็นแชมป์โลก ก็เลยตอบคนถามไปเล่นๆเหมือนกันว่า “อาเยนตินา” พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการพิจารณาว่า เพราะผู้ฝึกสอนทีมชาติอาเยนตินาคือดิเอโก้ มาราโดนาอดีตนักเตะที่เคยโด่งดังในอดีต ซึ่งเป็นคนตัวเล็กที่สุดในบรรดาเทรนเนอร์ทั้งหลาย แถมกองหน้าตัวสำคัญคือลีโอเนล เมสซีก็ยังเป็นคนตัวเล็กอีกด้วย แม้นัดแรกจะยังยิงประตูไม่ได้ แต่อย่าประมาทคนตัวเล็กโดยเด็ดขาด

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
13/06/53 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก