ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         วันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2553 วันสำคัญของชาวพุทธหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในเทศกาลที่สำคัญนี้ ซึ่งชาวพุทธจากทั่วโลกได้จัดงานขึ้นพร้อมกัน บางแห่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 23พฤษภาคม 2553ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 หน่วยงานไหนจัดงานที่ไหน ใครสะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานได้ที่ไหนขอเชิญได้ตามอัธยาศัย การจัดงานในเทศกาลวิสาขบูชาในปีนี้สุรปได้ดังนี้ 
          วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2553 กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีกิจกรรมมากมายเช่นเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา การจัดนิรรศการทางพระพุทธศาสนา  พิธีเวียนเทียน บรรยายธรรม อภิปรายธรรมเป็นต้น
          วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2553 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีพิธีปฏิบัติบูชาธรรมยาตรา พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาโดยพระสงฆ์ 5000รูปและพุทธศาสนิกชน 6000 คน และนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย มีอะไรที่ไหนดูได้จาก  ลายแทงกิจกรรมบุญ สัปดาห์วันวิสาขบูชา 

          วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2553 จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
          วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
          วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาทุกวัดทั่วประเทศ
          นอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วยังมีการประชุมนานาชาติโดยมีผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ว่าด้วยการฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลกตามทัศนะชาวพุทธ ซึ่งในงานมีอะไรนั้นดูได้จาก กำหนดการประชุมนานาชาติ 

          ใครสะดวกจะไปร่วมงานที่ไหน ขอเชิญตามสะดวก ขอให้ทุกท่านได้บุญกุศลและเกิดปัญญาโดยทั่วกัน

หลวงตาไซเบอร์
แจ้งข่าว
24/05/53


  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก