ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           การเดินทางไปยังประเทศที่ไม่คุ้นเคย ต้องระมัดระวังไว้ให้ดี อย่าพึ่งด่วนตัดสินใจด้วยวัฒนธรรมที่เราเคยชิน เพราะบางอย่างแม้จะเป็นสิ่งของอย่างเดียวกัน แต่วัฒนธรรมการใช้ก็ไม่เหมือนกัน บางครั้งหากยังขืนใช้วัฒนธรรมที่เราคุ้นชินก็อาจจะทำให้ขายขี้หน้าได้ง่ายๆ ในแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ของความเป็นอยู่ มีวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละท้องถิ่นที่แปลกและแตกต่างกันไป สิ่งนั้นอาจจะเรียกว่า “วัฒนธรรมประเพณี”
           วัฒนธรรม แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Culture แปลแล้วก็ใช้คำแทนในภาษาบาลีคือ “วฒฺน + ธมฺมจะถ้าแปลตามตัวอักษรคือธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญ ส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตได้ให้คำนิยามไว้ว่า “คำนาม  สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่นวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะเช่น วัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมชาวเขา
           ในพจนานุกรมไทย ให้คำนิยามไว้ว่า (วัด-ทะ-นะ-ทำ) (มค. วฑฺฒน + สก. ธรฺม) น. สิ่งแสดง ว่าเป็นผู้เจริญ ภาวะความเป็นอยู่ ขนบประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนภาษาของชนชาติหนึ่งชาติใด, คำนี้ตั้งขึ้นเทียบคำ (อังกฤษ Culture) เป็นคำที่ตั้งขึ้น เมื่อราว พ.ศ. 2485
           ในที่นี้ขอใช้คำนิยามของคำว่าภาวะความเป็นอยู่ ขนบประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต พฤติกรรมของสังคม และกิจกรรมของสังคม วัฒนธรรมนับเป็นผลมาจากการสั่งสมจากประสบการณ์ของผู้คนจากอดีตสืบทอดมาถึงปัจจุบัน และผู้คนในสังคมยอมรับเป็นเหมือนกติกาของคนในสังคมนั้นๆ ในขณะที่สังคมหนึ่งอาจจะไม่เห้นด้วย แต่ถ้าคนในสังคมนั้นยอมรับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมได้ บางเรื่องบางอย่างคนนอกสังคมอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเป้นอย่างนั้น ทำไมไม่เป็นเช่นนี้ บางคนใช้กรอบแนวคิดที่ตนเคยชินไปตัดสินวัฒนธรรมของสังคมอื่นว่าไม่ถูกต้อง แต่คนในสังคมเขายอมรับได้
           เมื่อเดินทางมาสหรัฐอเมริกาครั้งแรกก็ต้องมึนงง สับสนกับมาตราวัดที่ใช้แตกต่างจากความเคยชิน เช่นที่ดินก็ใช้เป็นเอเคอร์ เมื่อถามว่า “วัดนี้มีที่ดินกี่ไร่ครับ” ผู้ที่พำนักในอเมริกามานานจะตอบเป็นเอเคอร์  เพราะไม่คุ้นชินกับคำว่าไร่ เราต้องมาใช้มาตราวัดเทียบเคียงเอาเอง แม้แต่การเดินทาง เมื่อเราถามว่ากี่กิโลเมตร เขากลับตอบว่า “ใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือนาที เช่นเดินทาง 20 นาที หรือ 10 ไมล์ เป็นต้น” แสดงว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่คุ้นชินกับรถติดเหมือนบางประเทศ จึงสามารถกำหนดเวลาในการเดินทางได้ คนประเทศนี้ไม่ใช้มาตราวัดเส้นทางเป็นกิโลเมตร แต่ใช้เป็นไมล์ เป็นต้น 
           
         
        มีผู้รู้บางคนให้คำนิยามคำว่า “ภาวะความเป็นอยู่ของสหรัฐอเมริกา” ไว้ว่า ใช้ทุกอย่างให้แตกต่างจากอังกฤษ เช่นขับรถก็ใช้พวงมาลัยซ้าย องศาก็ใช้ฟาเรนไฮท์ กิโลกรัมก็ใช้ปอนด์ แม้แต่ผู้นำก็มาจากการเลือกตั้ง คนธรรมดาสามัญนี่แหละเป็นประธานาธิบดีเป็นผู้นำของประเทศทุกคนมีสิทธิ์เป็นปรานาธิบดีได้เหมือนกัน ถ้าชนะการเลือกตั้ง   มิใช่มาจากราชวงศ์หรือระบอบกษัตริย์เหมือนเช่นอังกฤษ     
           วันหนึ่งไปซื้อยาแก้ปวดท้อง ประเภทยาธาตุน้ำขาว ยาธาตุน้ำแดง แต่กลับได้ยาธาตุสีชมพูมาแทน เมื่อจะเปิดขวดตามปรกติก็แค่หมุนทวนเข็มนาฬิกาก็เปิดได้แล้ว แต่ยาธาตุน้ำสีชมพูของที่นี้ใช้วิธีอย่างนั้นเปิดไม่ได้ ต้องกดข้างขวดลงไปแล้วค่อยหมุนทวนเข็มนาฬิกา นิดเดียวก็ได้ขอให้แปลกจากบ้านอื่นเมืองอื่น แต่นิดเดียวก็แสดงออกถึงวัฒนธรรมความเป็นอเมริกาได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์อาจจะมีไว้เพื่อป้องกันเด็กเล็กเปิดขวด ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้ คนชาติอื่นหากไม่คุ้นเคยก็จะเปิดขวดยานี้ลำบาก หรือเปิดด้วยวิธีอื่น ฝาขวดอาจแตกหรือหัก ก็แสดงให้เห็นถึงเป็นคนวัฒนธรรมอื่น ไม่ใช่อเมริกันชน 
           วัฒนธรรมแม้จะไม่มีใครผิดใครถูกก็จริงอยู่ แต่ถ้าคนในวัฒนธรรมที่มีความคุ้นเคยก็ไม่ได้มีความแปลกแต่ประการใด บางอย่างก็บ่งบอกให้ทราบถึงคนในวัฒนธรรมกับคนนอกวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี แค่ยื่นขวดยาให้ การเปิดขวดก็สามารถบ่งบอกถึงความเป็นอเมริกันชนกับคนนอกวัฒนธรรมได้แล้ว
 
 
พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
01/08/65
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก