ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          อินโดนีเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประกรมากเป็นอันสี่ของโลก ข้อมูลปัจจุบันระบุว่ามีประชากรมากกว่าสองร้อยล้านคน มีเกาะแก่งอีกมากมาย มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก ฟังจากข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สำหรับชาวพุทธจึงไม่น่าจะเดินทางไปเยือนเลย แต่พอก้าวลงยังดินแดนแห่งนี้ความคิดเดิมต้องเปลี่ยนไป เพราะถึงแม้จะเป็นประเทศแห่งศาสนาอิสลาม แต่คนที่นี้ไม่ได้ปิดกั้นศาสนาอื่นๆ ยังคงมีคนยกมือไหว้และทักทายพระสงฆ์จากประเทศไทยแทบทุกแห่งที่เดินทางไป ฟังออกคำเดียวคือ “ภันเต” เท่านั้น ส่วนคำอื่นๆยังไม่คุ้นหู เราก็ได้แต่พยักหน้าพร้อมกับกล่าวคำที่ท่องไว้ก่อนออกเดินทางจากเมืองไทยว่า “เซลามัต ปากี” แปลว่าสวัสดีเวลาเช้า 


          วันแรกของการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่สนามบินซูการ์โน ฮัตตา จากนั้นต่อเครื่องบินภายในประเทศไปยังเมืองย้อคจาการ์ต้า กว่าจะถึงที่พักก็ปาเข้าไปหกโมงเย็น เข้าที่พักต่างก็แยกย้ายเข้าที่พัก ณ ศูนย์สมาธิภันเตวิญญ์บรมพุทโธ ซึ่งอยู่ห่างจากบรมพุทโธประมาณสามร้อยเมตร ต่างก็พากันคิดว่ามาถึงที่นี่แล้วเดินทางไปเมื่อไรก็ได้

 

สมเด็จพระวันรัต

          รุ่งเช้าฉันภัตตาหารเสร็จเดินทางไปยังวัดเมนดุตวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทของคณะสงฆ์อินโดนีเซีย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณยี่สิบนาที จากนั้นเข้าห้องประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ไทยโดยการนำของสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และคณะสงฆ์อินโดนีเซียโดยมีพระศรี ปัญญาวโรมหาเถระสังฆปาโมกข์อินโดนีเซียเป็นประธาน การประชุมพูดสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย โดยมีพระครูประกาศธรรมนิเทศ (วงศ์สิน ลาภิโก) ประธานคณะสงฆ์ไทยในอินโดนีเซียเป็นผู้แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอินโดนีเซียและจากอินโดนีเซียเป็นภาษาไทย เนื้อหาในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งพระภิกษุชาวอินโดนีเซียและพระธรรมทูตจากประเทศไทย

พระศรี ปัญญาวโร มหาเถระสังฆปาโมกข์อินโดนีเซีย และพระธรรมวราจารย์

          วันแรกนี้ประชุมตลอดวัน ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามทำหน้าที่บันทึกการประชุมทั้งถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง บันทึกเสียงการประชุม ตั้งใจว่าจะสรุปผลการประชุมโดยละเอียดเมื่อกลับถึงประเทศไทย
          เลิกการประชุมเวลาประมาณห้าโมงเย็นตามโปรแกรมต้องเดินทางไปนมัสการมหาเจดีย์บรมพุทธโธ แต่เกิดฝนตกอย่างหนัก เรามัวแต่เก็บรวบรวมอุปกรณ์ ทำให้ไม่ทันรถ จึงได้เดินทางกลับที่พักประมาณสองทุ่ม สรุปว่าวันนี้ยังไม่ได้เห็นบรมพุทโธเลย มีแต่ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆไป แต่ทราบว่าทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนัก เราก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้คงมีโอกาสเดินทางไปในตอนเช้า

การกสังฆสภาสังฆเถรวาทอินโดนีเซีย

          แต่พอรุ่งเช้ามาถึง กำหนดการต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เพราะต้องรีบออกเดินทางไปยังเมืองบันดุงซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปอีกมากโดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติอดิ สุคโตไปยังท่าอากาศยานฮูเซน ศาสตราเนการา เมืองบันดุง  เพื่อประชุมคณะสงฆ์ไทยในอินโดนีเซียที่วัดวิปัสสนาคราหะ สิ่งที่ตั้งใจมาตั้งแต่เมืองไทยว่าถึงอย่างไรก็ขอให้ได้เห็นบรมพุทโธสักครั้งต้องพังทลายลง แต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็ได้เก็บความเสียใจไว้ภายใน วันนั้นจึงเป็นการเดินทางที่ไม่ค่อยมีความสุขนัก ใจยังคิดถึงบรมพุทโธที่ค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ได้แต่พูดกับตัวเองในใจว่าคงมีบุญน้อยจึงไม่มีโอกาสได้เดินทางไปนมัสการมหาเจดีย์ของพระพุทธศาสนาที่เชื่อกันมีความเก่าแก่เป็นอันดับสามของโลก (อันดับหนึ่งชเวดากอง สองพระปฐมเจดีย์ สามบรมพุทโธ)

ผู้เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ไทย-อินโดนีเซีย

          ห้าวันแรกจึงเป็นการทำงานอย่างเดียวไม่มีโอกาสไปเที่ยวชมทัศนียภาพที่ไหนเลย สิ่งที่เห็นมีแต่ห้องประชุม การเดินทางไปอินโดนีเซียครั้งนี้ไปเพื่อทำงานจริงๆ ถึงห้าวันเต็มๆ พระเถระจากเมืองไทยเดินทางกลับประเทศไทยวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 โดยสารการบินไทย เวลาประมาณ 12.30 น. 

หลวงตาไซเบอร์หน้าพระเจดีย์โบโรบูดูร์(บรมพุทโธ)

          หลวงตาไซเบอร์ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางกลับประเทศไทย ตีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศราคา 630,000 รูเปีย มุ่งหน้าสู่ย็อกจากาต้าร์เพื่อไปนมัสการเจดีย์บรมพุทโธ ไม่มีเพื่อนไม่รู้อนาคต ภาษาอินโดนีเซียไม่รู้เรื่อง พูดได้เพียงไม่กี่คำคือสวัสดี ขอบคุณ นี่อะไร ราคาเท่าไหร่ เท่านั้นเอง
    


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
10/05/53

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก