ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

 

ทุกข์ให้เห็น  สุขให้เป็น
 
 
                                                                   สรรพสิ่งมองเห็นให้เป็นสุข  
                                                        อันความทุกข์มองเห็นให้เป็นมิตร
                                                        ทุกข์และสุขคลุกเคล้ากันวันละนิด
                                                        พาชีวิตเดินตามฝันวันต่อวัน 
                                                                   อันความทุกข์มีไว้ให้ได้เห็น
                                                        มองให้เป็นเห็นให้ได้อย่าใจหวั่น
                                                        ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ในวารวัน
                                                        ชีวิตนั้นมีสุขได้หากใจพอ
 
 
        ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่าน “ให้อยู่ดี มีเงินใช้ ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง” ตลอดปี 2557 เทอญ
 
เว็บมาสเตอร์
01/01/57
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก