ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

               ความคิดความเชื่อของมนุษย์นั้นมีหลากหลาย  ความคิดนำไปสู่ความเชื่อและความเชื่อนำไปสู่การกระทำ หากการกระทำนั้นไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่น การกระทำตามความเชื่อนั้นก็ไม่ใช่ความผิดอะไร ใครจะเชื่ออะไร  ใครคิดอะไรย่อมมีสิทธิในการเลือกคิดเลือกเชื่อในสิ่งที่ที่ตนเห็นว่าเป็นความถูกต้อง  ความคิด ความเชื่อและกระทำของแต่ละบุคคลต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรม กฎหมาย และยอมรับความเห็นต่างของคนอื่นด้วย แต่ละคนย่อมมีความคิด ความเชื่อแตกต่างกัน แต่หากยอมรับกันได้ ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้  ตั้งสติให้มั่นสักนิด ก่อนจะคิดอะไร ทำอะไร
               จำได้ว่าสมัยที่ยังเป็นเด็ก มีแม่น้ำสายหนึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนหลายหมู่บ้าน  ระหว่างแม่น้ำมีสะพานเล็กๆอันหนึ่งที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้น เป็นเพียงสะพานทำด้วยไม้กระดานแผ่นเดียว เวลาข้ามต้องเดินข้ามทีละคน หากจะมีคนมาพร้อมกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งข้ามไปก่อน จากนั้นจึงค่อยเดินผ่านไป ด้านบนสะพานมีเถาวัลย์ที่ใช้แทนเชือก สำหรับให้คนได้จับ ค่อยๆก้าวทีละก้าว ค่อยๆข้ามด้วยความระมัดระวัง เพราะหากพลั้งเผลออาจจะตกลงไปยังแม่น้ำได้ สะพานไม้อันนั้นอยู่มานานหลายปี ประชาชนทั้งสองฝั่งก็ข้ามไปมาได้โดยสะดวก เพียงแต่เสียเวลารอสักนิดให้คนอื่นข้ามไปก่อน แม้จะช้าไปนิดแต่ก็ไปถึงจุดหมายได้โดยปลอดภัย
 
               ในช่วงที่น้ำในแม่น้ำมีน้อย สะพานดูจะสูงกว่าปรกติเวลาเดินข้ามคนเฒ่าคนแก่มักจะบอกลูกหลานเสมอว่าอย่ามองลงไปข้างล่างเพราะจะทำให้ตกใจอาจขาดสติทำให้ตกลงไปข้างล่างได้ 
               หากเวลาน้ำหลากระดับของสะพานจะปิ่มน้ำเดินข้ามได้โดยสะดวก เพราะสะพานกับสายน้ำแทบจะอยู่ในระดับเดียวกัน  แม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำในที่ใกล้ๆกันขึ้นมาอีกสะพานหนึ่ง  เป็นสะพานที่ทำด้วยคอนกรีตทนทานแข็งแรง แต่คนเฒ่าคนแก่บางคนก็ยังใช้สะพานไม้เก่านั้นข้ามไปมาเหมือนเดิม 
               บางปีน้ำมากสะพานคอนกรีตที่แข็งแกร่งก็ถูกน้ำพัดพากลืนหายไปกับสายน้ำ แต่ทว่าสะพานไม้ยังคงอยู่  เมื่อน้ำหลากขยะหรือเศษวัสดุต่างๆที่ไหลมาตามกระแสน้ำก็จะลอยลอดสะพานไป ผิดกับสะพานคอนกรีตที่แม้จะมีเสาขนาดใหญ่แต่เมื่อมีท่อนไม้หลายท่อนมากระทบพร้อมกับแรงกระแทกของน้ำที่ไหลแรง ไม่นานก็สะเทือนและเสาสะพานก็หักลอยหายไปกับสายน้ำ สะพานที่ว่าแข็งแกร่งก็มีอันพังทลายลง
               ช่วงเวลาที่เกิดเรื่องนี้เป็นหน้าฝน น้ำหลากและไหลแรง  อากาศแปรปรวนด้วยลมฝน สะพานไม้ไหวโอนเอนเหมือนจะพัง แต่ก็เพียงแต่โยกคลอน ไม่นานก็กลับคืนสู่สภาพเดิม  ลุงเชยกับป้าชม(นามสมุติ)แม้จะอยู่หมู่บ้านเดียวกัน แต่ไม่ค่อยถูกชะตากันนัก มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางกันเสมอ ป้าชมเป็นคนสวย ส่วนลุงเชยนอกจากจะมีรูปร่างขี้ริ้วขี้เหร่แล้ว ยังชอบดื่มสุราเล่นการพนันแทบทุกชนิด วันไหนเมาก็จะร้องด่าป้าชมคนเคยรักกัน  ป้าชมไปแต่งงานกับคนอีกหมู่บ้านหนึ่งที่รูปหล่อกว่า มีฐานะดีกว่า
               วันนั้นป้าชมกลับจากไร่ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ส่วนลุงเชยกำลังจะไปไร่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน ลุงเชยกำลังเดินขึ้นสะพานอีกฟากหนึ่งในมือถือมีดซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการถางหญ้า ในขณะที่ป้าชมก็ขึ้นสะพานอีกฟากหนึ่งบนบ่าหาบตะกร้าที่เต็มไปด้วยผักผลไม้สดๆจากไร่  ช่วงเวลาที่ทั้งสองพบกันเป็นเวลาใกล้เที่ยง ทั้งป้าชมและลุงเชยมาพบกันที่กลางสะพานพอดี
               เมื่อพบกันทั้งสองต่างก็ไม่ยอมหลีก ต่างก็พยายามจะเดินข้ามสะพานไปยังฝั่งตรงข้ามให้ได้ เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยมุ่งหน้าแต่จะเดินจึงเกิดการโต้เถียงปะทะคารมอย่างเผ็ดร้อน ถ้อยคำในวันนั้นไม่อาจนำมาสาธยายในวันนี้ได้ เพราะต่างก็จ้องทำลายฝ่ายตรงข้ามด้วยผรุสวาจา  ลุงเชยยังถือมีดกัดแกว่งไปมา ส่วนป้าชมก็วางหาบถือไม้คานในมือ ทั้งสองเหมือนกำลังเข้าสู่สงคราม  ผู้คนทั้งสองฝั่งที่ต้องการข้ามไปอีกฝั่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้จะพยายามให้ทั้งสองฝ่ายถอยก่อนให้อีกฝ่ายไปก่อน แต่ทั้งลุงเชยและป้าชมก็ไม่ยอมรามือ ในที่สุด สะพานที่เก่ามากแล้วก็รับน้ำหนักไม่ไหว เถาวัลย์ข้างบนขาดก่อน จากนั้นไม้สะพานซึ่งมีแผ่นเดียวก็เริ่มหัก ทั้งป้าชมและลุงเชยตกสะพาน ถูกกระแสน้ำพัดหายไปทั้งคู่
 
               หากป้าชมและลุงเชยซึ่งมีอาชีพเหมือนกัน อยู่บ้านเดียวกัน  ตั้งสติกลับมาย้อนคิดสักนิดว่าถึงอย่างไรก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน  ประกอบอาชีพเดียวกัน ยอมถอยกันคนละก้าว  แม้จะไม่อยากพูดจากันก็ปิดปากเงียบไว้  ยอมให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้  หลีกทางให้อีกฝ่ายไปก่อน โศกนาฏกรรมเช่นนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น 
               มนุษย์เราต่างคนต่างความคิด มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันได้ แต่หากมองความเป็นมนุษย์ด้วยความเข้าใจแล้วปัญหาทั้งหลายย่อมมีทางแก้ไข  หากจะถามว่า “มนุษย์เราเป็นอะไรกัน” หากคิดด้วยความโกรธก็จะได้คำตอบคือการเป็นศัตรูกันหาทางจ้องทำลายฝ่ายตรงข้าม  หากคิดด้วยความโลภก็จะกลายเป็นการแย่งชิงครอบครองเพื่อจะได้เป็นเจ้าของ  หากคิดด้วยความหลงก็จะได้คำตอบว่าสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้นคือความถูกต้อง ทั้งๆสิ่งนั้นกำลังทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ลองตั้งคำถามสักนิดก่อนคิดจะทำอะไรว่า “มนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไร เราเป็นอะไรกัน”  ก็จะได้คำตอบว่า “เราควรจะทำอย่างไร” กับชีวิตเราเองและคนอื่นๆ
               หากคิดว่า “เราทั้งหลายต่างก็เป็นเพื่อนเกิด แก่  เจ็บ ตาย เหมือนกัน” ก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกัน เกิดความรักความเมตตา รักกันเหมือนพี่ ดีกันเหมือนน้อง ปรองดองกันเหมือนญาติ มีอะไรก็หันหน้าเข้าหากันหาทางออก หาทางแก้ปัญหาร่วมกัน เพราะแม้จะสู้กันต่อไปก็ต้องมีผู้แพ้ ผู้ชนะ ซึ่งจะเกิดเป็นความแค้นหาทางแก้แค้นกันไม่มีที่สิ้นสุด มีพุทธภาษิตในขุททกนิกาย คาถาธรรมบท (ฉบับภาษาบาลี25/25/42) ตอนหนึ่งว่า “ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมเป็นทุกข์” แปลมาจากภาษาบาลีว่า “ชยํ  เวรํ ปสวติ ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต”  ผู้ชนะหรือผู้แพ้เดือดร้อนทั้งคู่
               ส่วนผู้ที่ไม่มีเวรย่อมเป็นอยู่สบายดังที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันว่า “เมื่อพวกมนุษย์มีเวรกันอยู่ เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่  เป็นอยู่สบายดีหนอ” แปลมาจากภาษาบาลีว่า
                              “สุสุขํ วต ชีวาม  เวริเนสุ  อเวริโน
                              เวริเนสุ มนุสฺเสสุ  วิหราม  อเวริโน”  
               ตั้งสติยั้งคิดสักนิด ชีวิตย่อมมีทางออก จะอยู่อย่างคนมีเวรหรืออยู่อย่างคนไม่มีเวร
           เหตุการณ์บนสะพานระหว่างลุงเชยกับป้าชมผ่านไปหลายปีแล้ว แต่ทว่าดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์นั้นเหมือนกำลังจะย้อนกลับมาอีกครั้ง  ครั้งนี้ไม่ได้เกิดบนสะพานไม้เก่าเหนือแม่น้ำ แต่กำลังจะเกิดบนสะพานในกรุงเทพมหานครที่รถยนต์สามารถแล่นผ่านไปมาได้ครั้งละหลายคัน นอกจากนั้นยังลุกลามไปยังสะพานในจังหวัดอื่นๆอีกด้วย หากคนบนสะพานไม่ยอมหลีทางให้อีกฝ่าย สะพานที่แข็งแกร่งก็อาจจะพังทะลายลงได้   
 
พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
30/11/56
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก