Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

        พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ที่บรรจุหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีพิมพ์เผยแพร่หลายฉบับ หลายภาษา มีจำนวนเล่มแตกต่างกัน แต่เมื่อว่าโดยองค์รวมแล้วเนื้อหาจะใกล้เคียงกัน ลองศึกษาเปรียบเทียบกันดู ใครต้องการศึกษาฉบับไหน โปรดศึกษาได้ตามต้องการ   
1.
ฉบับสำหรับประชาชน
2.
ฉบับเรียนพระไตรปิฎก
3.
ฉบับธรรมทาน
4.
ฉบับภาษาอังกฤษ
5.
ฉบับภาษาอังกฤษ
6.
ฉบับบาลี-อังกฤษ
7.
ฉบับบาลี-อังกฤษ(สิงหล)
8. 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์
9.
ฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน

Go to top