Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เผยยอดวัดจมน้ำ 1,588 วัด พระ-เณรเดือดร้อน 16,718 รูป
          พศ.เผยยอดวัดจมน้ำ 1,588 วัด พระ-เณรเดือดร้อน 16,718 รูป ส่วน พระ-เณร ที่ไม่สามารถพักในวัดได้ให้นิมนต์มาพักวัดอื่น ระบุไม่ต้องการเห็นภาพฉันท์อาหารบนถนน

          นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พศ.ได้สรุปจำนวนวัด ที่พักสงฆ์และพระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทักภัยจนถึงปัจจุบัน ภาคเหนือ 8 จังหวัด 460 วัด พระภิกษุสามเณรเดือดร้อน 4,426 รูป ภาคตะวันออก 3 จังหวัด 122 วัด พระภิกษุสามเณรเดือดร้อน 1,488 รูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด 164 วัด พระภิกษุสามเณรเดือดร้อน 1,125 รูป ภาคกลาง 10 จังหวัด 842 วัด พระภิกษุสามเณรเดือดร้อน 9,679 รูป รวมทั่วประเทศทั้งสิ้น 29 จังหวัด 1,588 วัด มีพระภิกษุสามเณรเดือดร้อนจำนวน 16,718 รูป

          ตนได้กำชับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีวัดประสบปัญหาน้ำท่วม โดยให้ประสานกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ตลอดเวลาดูแลเรื่องการขาดแคลนภัตตาหาร ความเป็นอยู่ หากไม่สามารถพักอาศัยในวัดได้จำเป็นต้องนิมนต์พระเณรให้ย้ายไปอยู่วัดที่มั่นคงถาวรก่อน เพราะไม่อยากเห็นภาพพระเณรมาฉันท์อาหารกลางถนนอีก ส่วนทรัพย์สินสำคัญของวัดนั้นก็ให้ย้ายออกมาด้วย ขณะเดียวกันให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัยของวัดแทน

          ทั้งนี้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์ ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ภาค 2 ร่วมรับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และยารักษาโรค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในวันที่ 6 ตุลาคม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง

          หากต้องการร่วมบริจาคสิ่งของหรือบริจาคเป็นจัตุปัจจัยได้ที่ ธรรมวิจัย มจรวังน้อย และธรรมวิจัย มจร วัดมหาธาตุ โทร.0-2222-2835 , 035-248-000

 

ที่มา:http://www.manager.co.th/QOL/ViewNew...=9540000126828
   

Go to top