Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ตักบาตรครบรอบ55ปี "ในหลวง"ทรงผนวช
          เชียงใหม่จัดตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีในหลวงทรงผนวช นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 22 ต.ค. ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบ 55 ปีแห่งการผนวช จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยภัยน้ำท่วมขึ้น โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยพระสงฆ์สวดภาวนาให้ศีลให้พร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งทรงออกผนวช จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีตักบาตร โดยมีพระสงฆ์ สามเณรจากวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมรับบิณฑบาตกว่า 499 รูป โดยสิ่งของที่ได้รับบิณฑบาตในครั้งนี้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศไทย

 

ที่มา :Daily News Online > ข่าวหน้า 1 > ตักบาตรครบรอบ55ปี "ในหลวง"ทรงผนวช

Go to top